စြန္႔ပစ္ ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ားကုိ အုတ္အစားထုိး၍ ေက်ာင္းေဆာင္တည္ေဆာက္

စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေနစဥ္(fb.com/ BaganBottleProject)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုဂံ(ေညာင္ဦး)ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ႀကိဳ အုိင့္ရြာတြင္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ ဘူးမ်ားကို အုတ္အစားထိုး၍ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ား ကို အုတ္ေနရာတြင္ အစားထုိး ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအား ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္း ကို ေဒသခံမ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ ရြယ္သည္။

 အမႈိက္ပုံမွ အမႈိက္မ်ားကို ေကာက္ၿပီး ေရသန္႔ဘူးခံြေဟာင္း မ်ားထဲထည့္၍ မာေအာင္လုပ္ကာ ဘူးခံြေဟာင္းမ်ားကို ေဘးနံရံတြင္ စီတန္း၍ သံဆန္ခါျဖင့္ ထပ္အုပ္ၿပီးေနာက္ ဘိလပ္ေျမျဖင့္ အေခ်ာကုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။


   ‘‘စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို Recicle အေနနဲ႔ ျပန္လည္အသုံး ခ်တာပါ။ ေဒသခံေတြလည္း လုပ္ လို႔ရတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ပါ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္က ထုိ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ ပုဂံ(ေညာင္ဦး)မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၂၀ ေက်ာ္က လုပ္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ပုဂံ(ေညာင္ဦး)ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ ႀကိဳအုိင့္ရြာတြင္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စ တစ္ဘူးမ်ားကို အုတ္အစားထုိး၍ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ က်ပ္သိန္း ၈၀ တန္ စာၾကည့္တုိက္လည္း မၾကာမီက ၿပီးစီးသြားၿပီး ယခုမူလ တန္းလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

နတ္ႀကိဳအုိင့္ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၁၈၀ ခန္႔ရွိၿပီး လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထုိမူလတန္း လြန္ေက်ာင္းၿပီးစီးပါက မူႀကိဳမွစ၍ဆ႒မတန္းထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အကူအ ညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေဆာက္လုပ္ျခင္း မွ ေဒသခံမ်ားကို စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား ကို ျပန္လည္ အသုံးခ်လုိစိတ္ျမင့္ မားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးသိန္း ၀င္းက ေျပာသည္။