ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ ယခုလကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

မၾကာမီ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တြင္ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္မ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပံု−နစ္ကီ)

 ျမန္မာငွက္ဝါသနာရွင္ အသင္းႏွင့္ SST ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ပူးေပါင္းကာ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္၌ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာငွက္ဝါသနာရွင္မ်ား အသင္းမွ ငွက္ၾကည့္ဧည့္လမ္း ၫႊန္က ငွက္ၾကည့္နည္းကို ျပသ ေပးမည္ဟု SST ခရီးသြားလုပ္ ငန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ကိုစိုး မင္းေအးက ေျပာသည္။

‘‘ငွက္ၾကည့္ဖို႔ကို ငွက္ၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကိုင္နည္း၊ ငွက္ၾကည့္ နည္းေတြကို ငွက္ၾကည့္လမ္းၫႊန္ က အၾကမ္းဖ်င္းသင္ျပေပးမယ္။ ျပည္တြင္းကသူေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံ ျခားသားေတြေရာ စိတ္ဝင္စားသူ ေတြ လာၾကည့္လို႔ရပါတယ္’’ဟု ကိုစုိးမင္းေအးက ေျပာသည္။


ငွက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ငွက္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ေစရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္၊ ျမန္မာသားငွက္တိရစၧာန္ႏွင့္  ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ေစရန္ စုေပါင္းငွက္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခ်စ္ခင္ထိန္းသိမ္းလိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား မ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ကားခက်ပ္ ငါးေထာင္က်သင့္ၿပီး လူ ၁၅ ဦးသာ သတ္မွတ္ထားသည္။ ငွက္ၾကည့္ၿပီးပါက သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းပါ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ငွက္ၾကည့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ SST ခရီး သြားလုပ္ငန္းအမွတ္ S.6 ဒုတိယ ထပ္၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းေျမာက္ ဘက္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း ၀၉−၃၉၃၂၀၉၄ သို႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

SST ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ျမန္မာငွက္ဝါသနာရွင္အသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယခု ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။