သစ္ေတာႏွင့္အီတလီအဖဲြ႕ပူးေပါင္းၿပီး မေလး၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မည္

မေလးဝက္ဝံတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရစဥ္(stickyricetravel.com)

သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အီတလီအေျခစိုက္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕အစည္း Isti-tuto Oikos တုိ႔ပူးေပါင္း၍ မ်ဳိး သုဥ္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္း ေရးကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္လုပ္ ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာ တူညီမႈ စာခြၽန္လႊာကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀က္၀ံမ်ဳိး စိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနၿပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ၌ ၀က္၀ံမ်ားမၾကာခဏသတ္ျဖတ္ ခံေနရသကဲ့သို႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မွာလည္း ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ႀကီးမားေန၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနလက္ေထာက္ၫႊန္မွဴးေဒါက္တာႏုိင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။


၀က္၀ံမ်ားကို တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ အတြင္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ စာရင္းအရ ၀က္၀ံ အရွင္ေလးေကာင္၊ သည္းေျခႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းအေရအတြက္ ၈၁ ခု၊ အ႐ိုးႏွင့္ သားေရ ၁၁ ကီလိုဂ ရမ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

‘‘၀က္၀ံေတြက မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေလာက္ေအာင္ ၿခိမ္း  ေျခာက္ခံေနရတယ္။ အဓိကက ေတာ့ သည္းေျခယူဖုိ႔အတြက္ ၀က္ ၀ံေတြကို ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ဖမ္းၿပီး အရွင္လတ္လတ္သည္းေျခထုတ္ တယ္။ သည္းေျခက ျပန္ျပည့္တဲ့ အတြက္ မေသမခ်င္းထုတ္ေရာင္း ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျခေတြ၊ လက္ေတြျဖတ္ၿပီး တရားမ၀င္ေရာင္းခ် တာေတြလည္း ရွိတယ္’’ဟု WLS မွ Deputy Landscape Coordinator ဦးလွႏုိင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မေလး၀က္ ၀ံႏွင့္ ဟိမ၀ႏၲာ၀က္၀ံႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ၀က္ ၀ံမ်ားသည္ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာ ေတာ၊ အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ ပိုင္း၊ ရခိုင္႐ိုးမ၊ ပဲခူး႐ုိးမႏွင့္ တနသၤာရီေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ား၌ ေတြ႕ႏုိင္သည္။