ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္ႏွင့္ ဘြတ္ခြၽဲငွက္တို႔ကို ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္အျဖစ္ အတည္ျပဳ

ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္ျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − Solo Mdy)

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ က်က္စားသည့္ ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္ ႏွင့္ ဘြတ္ခြၽဲငွက္ကို ႏုိင္ငံတကာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္း က ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ခ်ိဳးလင္းျပာ ငွက္ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ တြင္ ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဘြတ္ခြၽဲငွက္ကို ယခုလအတြင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS)ျမန္မာအစီအစဥ္မွ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသမ်ိဳး ရင္းငွက္အျဖစ္ ေစြ႕၊ ငွက္မင္းသားဝမ္းျဖဴ၊ ျမန္မာဘီလံုး၊ နာဖားၾကဴး၊မ်က္ခံုးျဖဴငွက္ျပာေျခာက္၊ ျမန္မာ တစ္ စသည့္ငွက္ေျခာက္မ်ိဳးသာရွိ ရာမွ ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္ႏွင့္ ဘြတ္ခြၽဲ ငွက္ႏွစ္မ်ိဳးတိုးလာသျဖင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္ ရွစ္မ်ိဳးရွိလာသည္။


‘‘မ်ိဳးစိတ္အသစ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဗဳန္းဆိုတိုးလာတာေတာ့မဟုတ္ ဘူး။ နဂိုရွိၿပီးသားငွက္ပဲ။ အဲဒါကို ေလ့လာၿပီး တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ေတာ့ မတူဘူး။ ျမန္မာေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္လိုက္တာ’’ဟု ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ၿပီး ဘြတ္ခြၽဲငွက္မွာ ေတာင္အျမင့္ပိုင္း ေဒသမွလြဲ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

 ေဒသရင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရၿပီးအျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်က္စားမႈမရွိသျဖင့္နိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္မႈကိုရည္ၫႊန္းၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပိုမိုအက်ိဳးရွိနိုင္သည္ဟု ျမန္မာငွက္ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ကေျပာသည္။ ‘‘ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလည္း တိုးတက္ႏိုင္တယ္၊ အရင္ကေျခာက္မ်ိဳးကေန အခု ရွစ္မ်ိဳးျဖစ္လာတယ္၊ ပုဂံမွာလည္း အရင္ေျခာက္မ်ိဳးၾကည့္တာကေန ရွစ္ မ်ိဳးၾကည့္လို႔ရမယ္၊ ေဒသရင္းငွက္မ်ိဳးေတြ မ်ားလာတိုင္းလူေတြ ပိုစိတ္၀င္စားလာမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ က်က္စားသည့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း ၁,၁၁၆ မ်ိဳးရွိၿပီးကမၻာေပၚရွိ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဆယ္ပံုတစ္ပံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္က်က္စားေၾကာင္း သိရသည္။