အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ား အစားထိုးအသံုးျပဳမည္ဟုဆို

 စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား သိမ္း ဆည္းရာတြင္ လက္တြန္းအမိႈက္ လွည္းမ်ားအစား သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးသိမ္းဆည္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ လက္တြန္းအမိႈက္လွည္းမ်ားသည္လူပင္ပန္းကာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည့္ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္က ေျပာသည္။

‘‘သံုးဘီးဆုိင္ကယ္နဲ႔ဆို လုပ္ ငန္းတြင္က်ယ္ၿပီး ျမန္ဆန္တဲ့အ တြက္ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ရင္ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ မ်ားကို မဂၤလာဒံုတြင္ ႏွစ္စီး၊ လိႈင္ သာယာတြင္ ႏွစ္စီး၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္စီး စုစုေပါင္း ငါး စီးျဖင့္ အမိႈက္မ်ားကို စမ္းသပ္သိမ္းဆည္းေနၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရပါက က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳ ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

 သံုးဘီး ဆုိင္ကယ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ နမူနာတစ္စီးဝယ္ ယူကာ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ က်သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။