"ခႏၱီးရဲစခန္းမွာ အခ်ဳပ္သားေတြ အခ်ဳပ္ေဖာက္ေျပး"

ခႏီၲးၿမိဳ႕ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ကုိ အခ်ဳပ္သားမ်ား ဖ်က္ဆီးထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ အခ်ဳပ္သားအခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ည ၉နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ဳပ္မွာ အခ်ဳပ္သား ၇၀ ဦးခန္႔ ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အနက္ ဆယ္ဦးထက္မနည္းေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ားက အခ်ဳပ္ခန္းတံခါးကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

"ျဖစ္စဥ္က မွန္ပါတယ္။ က်ေတာ္တုိ႔ ဒီမနက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စာေမးပြဲေတြ စစ္ေဆးေနလုိ႕ အေသးစိတ္ မေျပာနိင္ေသးပါဘူး။ က်ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ အေသးစိတ္ေျပာႏိုင္ပါ႔မယ္" ဟု အထက္ပါ ရဲအရာရွိကေျပာသည္။

အခ်ဳပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားမႈကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ထိန္းသိမ္းခဲ႔ရၿပီး အခ်ဳပ္သားႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္သြားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕နွင္႔ အခ်ဳပ္သားအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။