"ငလ်င္အၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ ပုဂံေရာက္လာ"

ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ပုဂံၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ၾကည္႔ရူ႕စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ပုဂံၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနသည္႔ 7Day သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

ပုဂံေဒသရွိေစတီပုထိုးမ်ားသည္ တန္ဖိုးျဖတ္၍မရေသာေၾကာင္႔ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကိုမၾကည္႔ဘဲ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳရန္ မွာၾကားခဲ႔သည္။ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ငလ်င္ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက ကယ္ဆယ္မႈမ်ား အဆင္သင္႔ျပဳလုပ္ထားရန္လည္း ထပ္မံမွာၾကားခဲ႔သည္။

တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင္႔ အလွဴရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ လွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။