"ကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႔တို႔ မယ္သေဝါေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား"

ကရင္ျပည္နယ္ မယ္သေဝါေဒသတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ႏွင္႔ ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

မဲသေဝါေဒသ က်ံဳေထာ္ေရတံခြန္အနီး လုံၿခံဳေရးယူထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ စတင္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ ၃ရက္) နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔အထိ တုိက္ပြဲေလးႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဗုိလ္မႈးအဆင့္ရွိ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မရခဲ႔ေပ။ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အမည္ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႔က ေဒသတြင္းစစ္မ်က္ႏွာဖြင္႔ တုိက္ခုိက္မည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္က ေၾကျငာခဲ႔ၿပီး ၂ ရက္ေျမာက္တြင္ မဲသေဝါေဒသ၌ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

မဲသေဝါႏွင္႔ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္က က်ံဳေထာ္ေရတံခြန္သုိ႔ လာေရာက္သူမ်ား အႏၲရာယ္မရွိေစေရးအတြက္ သြားလာျခင္းမျပဳရန္ ေမတၲာရပ္ခံထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔က မဲသေဝါေဒသ၌ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ အတည္ျပဳေပးျပီး ေျမျပင္အေျခအေနကုိ မသိရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။