လင္းပိုင္ႏွင့္ငါးဖမ္းသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရွိမ္းမကားရြာသစ္ႏွင့္ ဆင္ေတာင္ ေက်းရြာတို႔ကို အသစ္ထပ္တိုး

ဧရာဝတီ လင္းပိုင္အကူအညီျဖင့္ ငါးဖမ္းေနေသာ ေဒသခံ တံငါသည္အခ်ိဳ႕(myanmarlits.com)

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္း သိမ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ သည့္ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ အသစ္ထပ္တိုးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCF)မွ သတင္းရရွိသည္။

လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမတြင္ ၈၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ေက်းရြာ ရွစ္ရြာတြင္ လင္းပိုင္ ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ အေျခခံရပ္ ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ၌ စတင္ခဲ့ရာမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္ခရီးသြားရာသီ တြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာကို အသစ္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွိမ္းမကားရြာသစ္ႏွင့္ ဆင္ ေတာင္ေက်းရြာတို႔ကို ထပ္တိုး ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုးလုပ္ငန္း၊ ခေမာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ကာ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ ေလ့လာစူးစမ္း လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား မ်ား ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာ လည္းျဖစ္သည္။


‘‘အခု တိုးတဲ့ေနရာက လင္း ပိုင္ေတြ လာတတ္တဲ့ေနရာပါ။ အဲဒီမွာ ငါးဖမ္းတဲ့သူမရွိေပမယ့္ သြားၾကည့္တဲ့အခါ အဲဒီေနရာေတြလည္းပါေတာ့ ထည့္လိုက္တာ ပါ။ အဲဒီေနရာမွာ လက္မႈလုပ္ငန္း ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္း က အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္ေနေတာ့ ထပ္တိုးခ်ဲ႕လိုက္တဲ့ သေဘာပါ’’ဟု WCF အဖြဲ႕မွ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွ သိန္းက ေျပာသည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရြာသားမ်ားကိုယ္တုိင္ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းေစလို၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီး သြားလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ခ်ိန္က စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ကိုက္ညီေစေရး WCF က သင္ တန္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ကိုင္စဥ္က အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္း အမိႈက္ပစ္ခ်သည့္ အေလ့ အထအား အထိုက္အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခင္ က ငါး ဖမ္းသည့္လုပ္ငန္းကို ရပ္နားထားသည့္  ေဒသခံမ်ား အပိုဝင္ေငြရလာကာ  ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲ ၿပီး ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ကနဦးစတင္ခဲ့ ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၌ ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစြန္း၊ စိန္ပန္း ကုန္း၊ ေအးကြၽန္း၊ ဆင္ကြၽန္းႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ ဆည္တည္၊ ေျမ ကမ္းႀကီးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။