"အျမန္ယာဥ္နစ္ျမုပ္ရာတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ အမွ်အတန္းေပးေဝ"

ဓာတ္ပံု-မ်ိဳးမင္းဦး

ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈေႀကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲသူမ်ားအားရည္စူး၍ ဆရာေတာ္ႀကီး ၁၀ ပါးအား ပင့္ဖိတ္ျပီး ပရိတ္တရားေတာ္နာ အမွ်အတန္းေပးေဝျခင္းအား မုံရြာၿမိဳ႕ ရံုးႀကီးရပ္ကြက္ ေက်ာက္ေဆာင္ဆိပ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ယေန႕နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္က က်င္းပခ့ဲသည္။

အမွ်အတန္းေပးေဝျခင္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ား စုေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မံုရြာၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေခ်ာင္းဦး၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈေႀကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲသူမ်ားအား ပရိတ္တရားေတာ္နာႏွင္အမွ်အတန္းေပးေဝခ့ဲသည္။