ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ သံကူကြန္ကရစ္အုတ္တံတိုင္း ကာရံေရး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

 ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယခုထက္ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အတားအဆီးကာရံေပးေရး ျပည္ နယ္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအစုိး ရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ဘူးသီး ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေဇာ္ေဇာ္ျမင့္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းက ေထာက္ခံရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာက္ဘက္တံခါးျပႆ နာႀကီးသည္ ေရရွည္ခံစားေနရ သည့္ ကင္ဆာေရာဂါဆိုးႀကီးကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေန၍ ေကာက္႐ိုးမီးကဲ့သို႔ ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ကုသ၍မရေတာ့ ဘဲ အျမစ္ျပတ္ကုသရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္က အဆိုတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အေနာက္ဘက္တံခါးမွ စိန္ ေခၚမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္သြား ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ တစ္ ေလွ်ာက္ေရရွည္ေတာင့္္တင္းခိုင္ မာသည့္ သံကူကြန္ကရစ္ (အ နည္းဆံုး ထု ၅ ေပမွ ၁၀ ေပၾကား၊ အျမင့္ ေပ ၃၀ မွ ေပ ၄၀ အၾကား) အုတ္တံတိုင္းကာရံၿပီး အေစာင့္ အေရွာက္အျဖစ္ လူႏွင့္ေခတ္ မီနည္းပညာျမင့္ လံုၿခံဳေရး စနစ္ မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သင့္ ေၾကာင္း အဆိုတြင္ေရးသားထား သည္။

လက္ရွိတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ၌ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းတန္ဖိုး ျမင့္မား ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုက ေရစီဦးေဆာင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအ တြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုး ထားသည္ဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အ ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္အမည္ခံ တိုင္းတစ္ပါး သား ၀င္ေရာက္မႈမ်ားကို အုတ္တံ တိုင္းႀကီးမ်ား ကာရံျခင္းမ်ားအပါ အ၀င္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ပိတ္ ဆို႔တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အဆိုရွင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ - ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးကို ေမာင္ ေတာဘက္ျခမ္းက သံဆူးႀကိဳး မ်ားျဖင့္ကာရံထားသည္။

More in Regional Section