ကုိလုိနီေခတ္မွ ယေန႔အထိ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒမ်ား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပမည္

ကိုလိုနီေခတ္မွ ယေန႔အထိ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအားလုံးကုိ အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ Law Database အခန္းက႑၌ ကုိလုိနီေခတ္မွ  ယေန႔ေခတ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဥပေဒေပါင္း (၂၉၇)ခုျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ထားၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုေလ့လာႏုိင္ရန္ ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ““အဲဒီလုိ ၀က္ဘ္ဆုိက္တင္တာ ေကာင္းတယ္။ အင္တာနက္သုံးတဲ့သူကေတာ့ နည္းေနေသးတယ္။ အတည္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စာအုပ္ထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးရင္ပုိေကာင္းမယ္””ဟု ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က သုံးသပ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀က္ဘ္ဆုိက္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း စတင္လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည္။

More in Politics Section