၂၀၁၆ ကို အသက္ဝင္ေစခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ခု

ေခ်ာက္ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ စူဠာမဏိဘုရားကို ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု− ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

အရပ္သားအစိုးရအာဏာရလာျခင္း

၅၄ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးအရပ္သားအစိုးရသည္၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ၍  တက္ေရာက္လာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ ေသာ အၿပီးသတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေရြး ေကာက္ခံအမတ္ ေနရာ ၇၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ကုိးဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္အရပ္သားစစ္စစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ခြင့္ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးရယူ၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လက္ေတြ႔ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရး အစိုးရျဖစ္ရမည္ဆုိေသာ မူကိုကိုင္စဲြ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ လူေဟာင္းမ်ားကို ျပန္ လည္ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔သည္ အၿငိမ္းစားဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ အ ၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုရွိရာမွ ဦးထင္ ေက်ာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၂ ခု သို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု(သို႔မဟုတ္)သံုးခုကို ေပါင္း၍ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ က်စ္လ်စ္ခဲ့သလို တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ကို ဖဲြ႕ စည္းခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီသက္သာ မည္ဆုိကာ အစိုးရစဖဲြ႕ခ်ိန္တြင္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား မခန္႔ဘဲေနခဲ့ေသာ္ လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား အလုပ္မႏိုုင္၍ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔ အပ္လာသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အခန္းက႑ႀကီးႀကီးမားမား ေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေနရာယူထားသည္။အေရး ႀကီး ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ရသည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ပယ္ဖ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ပထမဆံုး အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ဦးသန္းေရႊႏွင့္တကြ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆယ္စု ႏွစ္မ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အ ေရးယူထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ျမန္မာအေပၚအေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအေရးေပၚ အက္ဥပေဒကို႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔အာ ဏာကုိ သမၼတအိုဘားမားက ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တရား၀င္ေၾက ညာခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပိုင္ဆိုုင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (OFAC) က ခ်မွတ္ထားသည့္ အထူးပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) သန္းေရႊ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ေမာင္ေအး၊ လက္ရွိ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ စသည့္ စစ္အစိုးရေခတ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္တကြ တပ္မေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုစာရင္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့သကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးဌာန(ကပစ) အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းခ႐ိုနီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေတဇ၊ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ စတီဗင္ေလာ (ေခၚ) ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္၊ ဦးေဌးျမင့္၊ ဦးခင္ေရႊစသူတို႔ကိုလည္း စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ (GSP) ကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ငါးေထာင္ခန္႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံထြက္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမားအပါအ၀င္ မည္ သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားမဆို အေမရိကန္သုိ႔ တင္ပို႔ျခင္းကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) ေငြ ေရးေၾကးေရး လဲႊေျပာင္းမႈလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအေရး ယူပိတ္ဆို႔မႈ အစီအစဥ္ေအာက္ တြင္ OFAC က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္အားလံုးလည္း ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက႑ျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ SDN စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ပိတ္ဆို႔ ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

 ျပည္သူမ်ား စိတ္ႏွလံုးထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ပုဂံငလ်င္

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေရးႀကိဳးပမ္းေနေသာ ပုဂံေဒသရွိေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးမ်ားမွာ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္က အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေစတီပုထိုး ၄၀၀ ခန္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထုထည္ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးမား သည့္ ေစတီပုထိုး ၈၉ ဆူ ပ်က္စီး ခဲ့သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္အၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕သို႔သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ေရာက္ရွိလာ ၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္း တပ္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးမ်ားက ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈကာ ယခင္ေရွးေဟာင္း လက္ရာမပ်က္ အေကာင္းဆံုးျပဳ ျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့ၾက သည္။ ထို႔အျပင္ ယူနက္စကိုမွ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာမွ ေရွးေဟာင္းပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးမ်ား ထိိခိုက္ပ်က္စီးမႈ သည္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပုဂံဘုရားမ်ား ငလ်င္ ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ေနသည့္ ျမင္ကြင္း က ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုး ကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြား ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားမွာ ယခင္ ပုဂံငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္ စီးသြားၿပီး အသစ္ျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ထားသည့္ ေစတီပုထိုး မ်ားျဖစ္ေနျခင္းက အဆုိးထဲက အေကာင္းဟုပင္ ဆုိရမည္။

ထို႔အျပင္ ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကိုဝင္ေရး အတားအဆီးျဖစ္ေစ သည္မွာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေစတီပုထိုးမ်ားၾကား တြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ ဆုိင္မ်ား စသည့္ေခတ္မီအေဆာက္ အအံုသစ္မ်ား တည္ေဆာက္လာ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ ေဆာက္အအံုသစ္မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အ ေသးစားထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာက ျပဳျပင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ထု ထည္ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည့္ နာမည္ႀကီး ေစတီပုထိုး ၈၉ ဆူကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္ျပဳျပင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ပ်က္ စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ ေစတီပုထိုး အငယ္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားက ျပဳျပင္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထုထည္ႏွင့္ ဉာဏ္ ေတာ္ႀကီးမားသည့္ နာမည္ႀကီး ေစတီပုထိုးမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက တာဝန္ယူျပဳျပင္တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဩဂုတ္လကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို  အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ပင္လံုညီလာခံမ်ိဳး လုိအပ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရအၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ စာတမ္းစုစုေပါင္း ၇၆ ေစာင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို နားဆင္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ အေကာင္းျမင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒေျခာက္ရပ္၊ ႏုိင္ငံအမည္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ပင္လံုညီလာခံကတည္းက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးဆုိသည့္အခ်က္ကို ေတာင္းဆိုမည္မဟုတ္ဟု ၂၀၁၆ ဇူလုိင္က က်င္းပသည့္ မိုင္ဂ်ာယန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ မတုိင္မီရက္ပိုင္းအတြင္း ကခ်င္ ေဒသႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သကဲ့သုိ႔ ညီလာခံအၿပီး၌လည္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ NCA မေရးထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာရန္ကိစၥမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ကို စိန္ေခၚလိုက္သည့္ ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္မႈ

သမိုင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလဆန္းက ျဖစ္ပြားသည့္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားက ျပည္တြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာအထိ ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ စပ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ က်ီးကန္း ျပင္နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ ရဲစခန္းသံုးခုကို အကာလ္မူလ္မူဂ်ာဟီဒင္န္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္။ RSO အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ မူဂ်ာဟီဒင္န္အဖြဲ႕က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ အစြန္းေရာက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို သိမ္းပိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦး က်ဆံုးၿပီး ေလးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ လက္နက္မ်ိဳးစံု ၅၁ လက္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ၁၀,၁၄၀ ဆံုး႐ႈံးကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ရွစ္ဦးကို အေသ၊ ႏွစ္ဦးကို အရွင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအေျခအေန စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၃,၀၀၀ ခန္႔မွာလည္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ကို စစ္ဆင္ ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္အထိ နယ္ ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ၇၀ ဦးကို အေသဖမ္းမိခဲ့ၿပီး သံသယရွိသူ ၅၇၅ ဦး ကို စစ္ေဆးေနကာ အျပစ္မရွိသူ ၄၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္စဥ္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည္၊ သတ္ျဖတ္ခံရသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအခ်ိဳ႕ကေရးသား ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအမွန္ထုတ္ျပန္ရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြေခါင္းေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သံုးရက္ၾကာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားမွာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေဒသအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္စ ျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


လံုျခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕  (ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

ရွမ္းေျမာက္ေဒသအက်ပ္အတည္း

KIA,TNLA ႏွင့္ MNDAA ပူးေပါင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔ လႈပ္ရွားရာေဒသမ်ားကို တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ေန၍ဟူေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး က႑၏ အေရးပါဆံုးေသာ မူဆယ္၁၀၅ မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးသည္ ႐ုတ္ တရက္ရပ္တန္႔သြားၿပီး မူဆယ္- ကြတ္ခိုင္လမ္းပိုင္း၌ သြားလာေန သည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းအပါ အဝင္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ တိုက္ပြဲအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး၊အရပ္သား ၂၃ ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး   ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မံုး ကိုးနယ္ေျမရဲစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳ ေရးအျပည့္အဝယူၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ကစကာ အစိုးရကကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး လံုးဝရပ္တန္႔သြား သည့္ ငါးရက္တာအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္က ရမည့္အခြန္ေငြ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႔ နစ္နာခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝင္ေငြအဓိကရွာေဖြေပးရာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို တိုက္ခိုက္ၿပီး အရပ္သားမ်ားပါ ေသဆံုးခဲ့ေသာ အဆုိပါတိုက္ခိုက္ မႈမ်ားအတြက္ လက္နက္ကိုင္ပူး ေပါင္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္ မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။

ခရီးသည္ ၈၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈ


ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ေရယာဥ္ကို ဆယ္ယူၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု−ထြန္းထြန္းဝင္း)

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွ မံုရြာၿမိဳ႕သုိ႔ထြက္ခြာလာေသာ ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ေရယာဥ္သည္ ေအာက္တုိဘာ၁၅ရက္နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ မိေက်ာင္းတြင္း ေက်းရြာအနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း၌ ေက်ာက္ေဆာင္ကို ေရွာင္တိမ္းရာမွ အရွိန္လြန္တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။ ခရီးသည္ ၁၅၉ ဦးကို အသက္ရွင္လ်က္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးသည္ ၇၃ ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ဆယ္ယူရရွိၿပီး ခရီးသည္ခုနစ္ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ေရစီးသန္လွေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ေပ ၄၀ အနက္ထိ နစ္ျမဳပ္သြားေသာ ေရယာဥ္ကို နစ္ျမဳပ္ၿပီး သံုးရက္အၾကာတြင္မွ ေရေပၚ ျပန္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေအာင္စိုးမိုး ေက်ာ္ေရယာဥ္ကို လူ ၃၀ ေက်ာ္သာ တင္ေဆာင္ရန္ ေရေၾကာင္းပို႔ ေဆာင္ေရးက သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လူ ၃၀၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္သြားသည့္အျပင္ ဆုိင္ကယ္အစရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာကိုပါ တင္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အရွိန္မထိန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ မဂၤလာေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ေသာ မိသားစုတစ္စု ပါဝင္သြားခဲ့ရာ ၁၂ ဦးတြင္ ေလးဦးသာ အသက္ရွင္ၿပီး သတို႔သမီးပါ ဆံုးပါးသြားသည့္ ရင္နင့္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မွာလည္း ၾကားရသူတုိင္းကို ဝမ္းနည္းေစခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္က ေရယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေရယာဥ္ေမာင္း၏ ေပါ့ဆမႈ၊ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ အားနည္းခဲ့သည့္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေက်ာ္ခဲ့သည့္အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အမႈ

အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈဟု လူသိမ်ားခဲ့သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအား ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသည္အထိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ လူမသိသူမသိ ႏွိပ္စက္ေနျခင္းကို သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႀကီးမားစြာ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က နစ္နာေၾကးေပးသည့္နည္းျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးျခင္းကလည္း လူထုကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။

ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးလိုက္တာပါဟူသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကလည္း လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အင္းဝအမႈအပါအဝင္ ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ေျဖရွင္းပံုညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ဗီႏိုင္းမ်ားခ်ိတ္ဆြဲျပသ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားေနရာတြင္ အမွန္တကယ္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားအား အစားထိုးခန္႔အပ္ရန္ လူထုသေဘာထား လက္မွတ္ေကာက္ခံကာ လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီလက္မွတ္ေရးထုိးထား သည့္ အဆုိျပဳစာကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

 မၾကာမီ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယခုအခါ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ မိသားစုဝင္ေျခာက္ဦးကို လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈစသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားၿပီးအမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ မိသားစု ဝင္မ်ားသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ႏွာေခါင္းကို ဓားျဖင့္ခုတ္ျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား လွန္ခ်ိဳးျခင္း၊ အေရျပားမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ျခင္း စသည့္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ၎တုိ႔၏ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားက အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆိုထားသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဂုဏ္ျပဳဆု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က မႈခင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အရပ္သားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ရဲခ်ဳပ္ဆု၊ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက စတုတၳမ႑ိဳင္ဆုမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက လည္း ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ရပ္ဆုိင္းျခင္း

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆ ဧၿပီကစ၍ တစ္ႏွစ္ရပ္နားခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ပဲခူး႐ိုးမသစ္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္ကြက္မ်ား၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထား ေသာ္လည္း အျခားစိုက္ခင္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ သစ္မ်ား မပါဝင္ေပ။ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္ရပ္နားမည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚစဥ္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တရားဝင္သတင္းမထုတ္ ျပန္မီ အစိုးရသစ္သည္ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ၂၀၁၅ တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားသည့္ အဆိုပါအစီအစဥ္သစ္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သစ္ေတာျပဳန္း တီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ ပဲခူး႐ိုးမကိုမူ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ပိတ္သည့္ အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းသစ္ကိုလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ပဲခူး႐ိုးမသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြၽန္းသစ္အမ်ားဆံုးေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ေပါက္ေသာကြၽန္းသစ္အရည္အေသြးက ကမၻာတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားနာမည္ေက်ာ္သည္။

က႐ုဏာသက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ နာဂေဒသကူးစက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ

ဝက္သက္ေရာဂါႏွင့္ အျခားအသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး နာဂေဒတြင္ ၂၀၁၆ ေမလမွ ဩဂုတ္အထိ လူေပါင္း ၆၈ ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေသဆံုးရျခင္းမွာ ယင္းေဒသတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးလႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ အားနည္းျခင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေပးမႈအပိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်မႈအေျခအေနမ်ားကိုပါ သတိျပဳမိေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယင္းေဒသမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈရၿပီး က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။