ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရပ္မ်ား

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီးအမိန္႔ျပန္ကာ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ရတဲ့ သရဲ

ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦး ေဆာင္၍ လူဆုိးမ်ားကို ေသနတ္ ျဖင့္ခ်ိန္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မျမင္ရသည့္ ပရေလာကသားမ်ားအား ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ကာ အမိန္႔ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကလည္း ၂၀၁၆၏ထူးျခားဆန္းျပား  ကေမာက္ကမမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလလယ္က ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ရွမ္းေရေက်ာ္အထက ခြဲေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ားကို သရဲပူးကပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ကာ အမိန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သခ်ႋဳင္းေျမပါ၀င္ေန၍ ယင္းေျမျပန္ေပးရန္ႏွင့္နာနာဘာ၀က ကၽြတ္လြတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ၀ိညာဥ္ပူးကပ္ကာ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္ဟုဆုိသည္။ အဆုိပါ ရွမ္္းေရေက်ာ္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ သရဲပူးသည့္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေျမေနရာအစားေပးျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားပင့္ဖိတ္ကာ ပရိတ္ရြတ္ျခင္း၊ အမွ်ေ၀ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းမ်ား စြာထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ေနာက္ ဆုံးတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၀န္မ်ားကုိယ္တုိင္  ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏွစ္သိမ့္ကုသခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကအမိန္႔ျပန္ျခင္း၊ ပညာေရးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အမိန္႔ျပန္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ျဖင့္  ပစ္ေဖာက္ေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း သရဲပူးကပ္ျခင္းမျဖစ္ေတာ့ေပ။

အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ေကာလမုေက်းရြာအထက ေက်ာင္းခြဲ၌လည္း ေက်ာင္းသူ ၁၁ ဦးအား သရဲပူးကပ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သရဲပူးသည္ဆုိေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားက၂၀၁၆ အတြင္း ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက နာနာဘာ၀မ်ားကို အယုံအၾကည္မရွိသလုိစိတ္၏ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။

ေဘာလုံးကန္လုိ႔ ညႇပ္႐ိုးက်ဳိးခဲ့ျပန္တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

၂၀၁၆ သည္ ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ ကေမာက္ကမလက္ေဆာင္မ်ား တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္ေပးခဲ့သည့္ႏွစ္ဟု  ဆုိရ မည္လားမသိ။သရဲကိုအမိန္႔ျပန္ ကာေျခာက္ထုတ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီတစ္ေယာက္သရဲ ကို အမိန္႔ျပန္ၿပီး တစ္လမျပည့္မီမွာပင္ ေဘာလုံးကန္၍ လက္က်ဳိးခဲ့ရျပန္သည္။

အသက္(၇၅)ႏွစ္အရြယ္ ဧရာ၀တီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမန္းေဂ်ာ္နီသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေက်ာက္တုိင္ကြင္းတြင္ က်င္းပ သည့္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၌ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေဘာလုံးကစားရာမွ ညာဘက္ညႇပ္႐ုိးက်ဳိးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေဘာလုံး၀ါသနာပါခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိလည္း  က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ နံနက္ေစာေစာႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားပုံမွန္လုပ္ကုိင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

လူရဲ႕ဆီးေၾကာင့္ နိမ့္က်ခဲ့ရတဲ့ပုသိမ္ႀကိဳးတံတား

ဧရာ၀တီတုိင္းကေတာ့ ၂၀၁၆ ကေမာက္ကမျဖစ္စဥ္ အျဖစ္ဆုံးတုိင္းေဒသႀကီးဟု ဆုိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ၾကည့္။ ၾကားရခဲလွသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။ လူရဲ႕ ဆီးေၾကာင့္ ပုသိမ္ႀကိဳးတံတားႀကီး နိမ့္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္းက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ ပုသိမ္ႀကိဳးတံတားနိမ့္က်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ အဆုိပါတံတားနိမ့္က်မႈကိုျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေျပာၾကားသည္မွာတံတားကို ထိန္းထားသည့္ မူလတုိင္ရွစ္လုံးေနရာတြင္ တံတားေပၚသုိ႔ လာေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ားမွ ဆီးကဲ့သုိ႔ အညစ္အေၾကးမ်ား ကာလရွည္စြန္႔ ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆီး၌ပါ၀င္သည့္ အက္စစ္ဓာတ္မ်ားကမူလီေခါင္းမ်ားအား သံေခ်းစားသြားၿပီး ယာဥ္ႀကီးယာဥ္ငယ္မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာသည့္အခါ တုန္ခါမႈေၾကာင့္ မူလီတုိင္မ်ားပြတ္တုိက္ကာ ျပတ္ထြက္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးတံတားႀကီးနိမ့္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ေသာ တံတားပညာရွင္မ်ားလာေရာက္ ေလ့လာ၍ တံတားနိမ့္က်မႈကုိ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ နိမ့္က်သြားသည့္ဘက္မွ တံတားကုိထိန္းထားသည့္ေနရာေလးေနရာတြင္ စုစုေပါင္းမူလီ ၃၂လုံးရိွေသာ္လည္းအျပင္ဘက္ရွိ မူလီရွစ္လုံးပ်က္စီးသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔  ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိသည္။

ၾကြက္မ်ားေသာင္းက်န္း၍ ၿပိဳက်ရသည္ဆုိသည့္  စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ကေရႏုတ္ေျမာင္းအုတ္နံရံ

ကေမာက္ကမျဖစ္စဥ္ေတြထဲထပ္မံမွတ္တမ္း၀င္သြားသည္က စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ႂကြက္မ်ားေသာင္း က်န္း၍ ေရထိန္းနံရံၿပိဳက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္း (ေတာင္) ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ၾကားရွိ ေအာင္ခ်မ္းသာေရႏုတ္ေျမာင္းနံရံၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ႂကြက္မ်ားေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ျခင္း  ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည့္ စကားမွာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာေရႏုတ္ေျမာင္းသည္ ၂၀၁၆ ေမလ ၂၁ ရက္မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီေက်ာ္တြင္ ေျမထိန္းနံရံတစ္ျခမ္းမွာ ေပႏွစ္ရာခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ေနာက္ေဖးမ်ားက ၁၂ ေပေက်ာ္သာ ကြာေ၀းၿပီး အခ်ဳိ႕အိမ္ေနာက္ ေဖးမ်ားတြင္ စားႂကြင္းစားက်န္စြန္႔ ပစ္ရာမွ ေျမႂကြက္မ်ားေဖာက္မႈ ေၾကာင့္ ႂကြက္တြင္းေတြထဲ ေရ၀င္ ကာ ၿပိဳက်ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ႂကြက္တြင္းေၾကာင့္ၿပိဳက်ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည့္ အဆုိပါေျမထိန္းနံရံကို မၿပိဳက်မီ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က က်ပ္သန္းေလးရာအကုန္အက်ခံကာ ျပင္ဆင္ခဲ့ဖူးၿပီး ျပဳျပင္ ေနစဥ္မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေမလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ထပ္မံၿပိဳက် ခဲ့ျပန္သည္။ ႂကြက္တြင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမထိန္းနံရံၿပိဳက်ခဲ့၍ အဆိုပါေျမထိန္းနံရံႏွင့္ ကပ္ေနသည့္ တိုက္အိမ္မ်ားကိုလည္းႂကြက္တြင္းေၾကာင့္ ၿပိဳက်ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ရသည္။

YTUတြင္ ဘြဲ႕လက္မွတ္အတုျဖင့္ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဧည့္ပါေမာကၡ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ

ႏုိင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ျမင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ လိမ္လည္မႈ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ရန္ကုန္နည္း ပညာတကၠသုိလ္ (YTU) ၌ ဘဲြ႕ လက္မွတ္အတုျဖင့္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးကို စစ္ ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠ သုိလ္တြင္ ၂၀၁၂ ကစ၍ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္မဟာဘဲြ႕သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ၾကားျပသေနၿပီး ေဒါက္တာဘဲြ႕တပ္ထားေသာ ဦးတင္ထြန္းသည္ ဘဲြ႕လက္မွတ္မူရင္း တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ စံုစမ္းရာ စက္မႈတကၠသုိလ္၌ ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္မွာ မဟုတ္မွန္သျဖင့္ ၎ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းက အသင္းသားအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ဘဲြ႕လက္မွတ္အတုျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းတကၠ သိုလ္တြင္ စာသင္ၾကားပို႔ခ်ေနသူ သည္ ၁၉၈၁ က RIT-BE (Civil) ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္ဟု လိမ္လည္မႈ ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ဘဲြ႕ကိုအမွန္တကယ္ယူဆကာ ေလးႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ ဧည့္ပါေမာ ကၡအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ရပ္တည္ေနႏုိင္ခဲ့ျခင္းက အမ်ားအံ့ၾသစရာျဖစ္သည္။

 ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းဆန္ဆန္ လိမ္လည္ဟန္ေဆာင္ခဲ့မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕က အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆက္သြယ္ ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

အစုိးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘြဲ႕အတုျပႆနာ

 ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း ပထမဆုံးအရပ္သားအစုိးရစတင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ၀န္ႀကီးစာရင္းမ်ားထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးေလာင္းႏွစ္ဦး၏ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂယက္မ်ားစြာ႐ုိက္ခဲ့မႈမွာလည္း ထူးထူးဆန္းဆန္းျဖစ္ ရပ္ျဖစ္၏။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူေဒါက္တာသန္းျမင့္တုိ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႕ယူခဲ့ေသာ အေမရိကန္တကၠသုိလ္ႏွစ္ခုမွာ ကန္အစုိးရ အသိအမွတ္မျပဳေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေနၿပီးတစ္ခုမွာ ဘြဲ႕အတုမ်ားထုတ္ေပးေန၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိစီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၏ မာစတာႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕တုိ႔ရရွိခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပစိဖိတ္အေနာက္ ပိုင္းတကၠသုိလ္(Pacific Western University)သည္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ပိတ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး  အေမရိကန္အစုိးရက အသိအမွတ္မျပဳေသာ တကၠသိုလ္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္း၏ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိထားေသာ Brooklyn Park Univer-sityမွာ လည္း တကၠသုိလ္အတုျဖစ္ေန၍ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ အႏုိင္ရပါတီအမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဒီခ်ဳပ္) ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ၀န္ႀကီးေလာင္းႏွစ္ ဦးကို ေခၚယူေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးက လည္း ဘြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမီဒီယာ မ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳရာ၌ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးကို ကန္႔ကြက္သူတစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ဘဲ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အျခားအစုိးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ရရွိထားေသာေဒါက္တာဘြဲ႕မွာလည္း အတုျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးေလာကတြင္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိထားသည္ဟုဆုိကာ ၎၏အမည္ ေရွ႕တြင္ ေဒါက္တာဟုထည့္သြင္း သုံးစြဲမႈမျပဳေတာ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ေဒါက္တာဘြဲ႕အတု ျပႆ နာမွာ ယခုအစုိးရလက္ထက္မွေပၚ ေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ယခင္အစုိးရႏွင့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕၊ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ ေဒါက္တာဘြဲ႕က အတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးေလာကတြင္ သတင္းႀကီးခဲ့ဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပိုမုိပြင့္လင္းလာကာအေျခအ ေနမွန္ကို ျပည္သူမ်ားပုိမုိသိခြင့္ရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္မွာေပၚမည္ဆုိသည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း

အိပ္မက္အရ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေပၚမည္ဟုဆိုေသာ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား သြားေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းကလည္းက ေမာက္ကမျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထည့္္သြင္းရမည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းအား နဂါးမင္းတို႔ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္မည္ဟု မဟာၿမိဳင္ သဲျဖဴဆရာေတာ္ႀကီး၏ အိပ္မက္အရ နတ္စာ၊ နဂါးစာေကၽြးျခင္းတုိ႔ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အ တြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ားလာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ ၫြန္႔ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ဦးတို႔မွာလည္း မဟာၿမိဳင္ ေတာထဲတြင္ အဓိ႒ာန္၀င္၍ ဘုန္းႀကီး၀တ္ရန္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး နတ္စာ၊ နဂါးစာ ေကၽြးသည့္ေနရာသို႔ ၎တို႔ႏွစ္ဦး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ယင္းသတင္းမွာ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀သူမ်ားျပားခဲ့သည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသတင္းမွာ ေကာလာဟလျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္လူအမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ နည္းပါးသြားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကလည္း ရန္ကုန္ျမစ္၀ တြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့သည္။