နိမ့္တစ္ခ်ီ ျမင့္တစ္လွည့္ ၂၀၁၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

အစိုးရႏွစ္ဆက္ လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညီလာခံႏွစ္ခု က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္း အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဒြန္တြဲ ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ လပိုင္းသာလိုေတာ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံကိုစတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖင့္၂၀၁၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဇန္န၀ါ ရီ ၁၂ ရက္ကစ၍ ငါးရက္ၾကာ ေန ျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ညီ လာခံဖြင့္ပြဲသို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူ တူးေစးဖိုးတို႔ တက္ေရာက္အမွာ  စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားဘက္မွ NCA ေရးထိုးထား သည့္ အဖဲြ႕ရွစ္ဖြဲ႕အျပင္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ နာဂအဖြဲ႕ NSCN-K လည္းေလ့လာသူအ ျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ NCA  ေရးထိုးထားျခင္းမရွိသည့္ အင္အားႀကီး အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ‘၀’ႏွင့္ မုိင္းလား၊ ေကအိုင္အို၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီတို႔ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးမပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ ဖန္မႈမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ ေပၚခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စသည့္ အစုႀကီးငါးခုႏွင့္ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည့္ အစုငယ္ ႏွစ္စုက ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ကာ ကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ စသည့္က႑ႀကီးငါးရပ္ဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာထား အျမင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ား၌ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွအပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲကို ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျဖင့္ အတန္ငယ္ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့သည္။ NCA ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား သာမက လက္မွတ္မေရးထိုးရ ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ သီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လည္း အစိုးရသစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါ၀င္သင့္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးပါ၀င္ ေရးႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမလေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ အစိုးရသစ္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္ အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းရယူၿပီး ႏွစ္လမတိုင္မီီျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ကိုျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ အစိုးရသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ကာ ခပ္စိပ္စိပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာ ခံက်င္းပေရးအတြက္ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရင္းႏွီး ဆံုးလူယံုျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳး၀င္း၊ တပ္မေတာ္မွ ဒုဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္တို႔ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆက္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားျဖင့္အားလံုးက စိတ္၀င္ တစားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။


ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္တရား၀င္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံု ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၌ အားလံုးပါ၀င္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကားပါးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ၊ ‘၀’ ႏွင့္မိုင္းလားထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဇူလိုင္အတြင္း ဆက္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံု မႈအတြင္း UNFC ဘက္မွတပ္မ ေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေၾကညာ ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္အတြင္း အေရးပါသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MPC ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစိိုးရႏွင့္တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္း ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ကိုလည္း ေဒါက္ တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း UNFC ႏွင့္NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားတက္ေရာက္ေသာ တိိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ ေျမမုိင္ဂ်ာယန္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ကစ၍ငါးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။

အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕အျပင္ ကုလႏွင့္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ဘံုသေဘာထားမ်ား စုစည္းခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ၾသဂုတ္အတြင္းမွာေတာ့ သမိုင္း၀င္အခမ္းအနားတစ္ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကပါ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ NCA ေရးထိုးထားသည့္အဖဲြ႕မ်ား သာမက နာဂအဖြဲ႕မွလြဲ၍ NCA မေရးထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားပါ တက္ေရာက္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းနီးလာၿပီဟု သံုးသပ္မႈမ်ား လည္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ညီလာခံဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒၊ UNFC ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းတုိ႔ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်မွတ္ဘဲ တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက က႑ႀကီး ငါးခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားအျမင္မ်ား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံတြင္ သေဘာထား တင္ ျပမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ျပသမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႕ စည္းပံုအပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာတင္ျပေျပာဆိုမႈမ်ား အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူ စသည့္အစုအဖြဲ႕ ခုနစ္စုမွ တက္ေရာက္သူ ၇၅၀ ဦးက သေဘာထားအျမင္မ်ားတင္ျပ ခြင့္ရခဲ့ေသာ ၂၁  ရာစုပင္လံုညီလာ ခံမွာေ၀ဖန္ မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးေပါက္တစ္ခု အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ ေၾကာင္း ေလ့လာသူအမ်ားစုက ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

၂၁ ပင္လံု ပထမအစည္းအ ေ၀းအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဒသအခ်ိဳ႕၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၌ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ ပတ္လည္အခမ္းအနားကိုေနျပည္ ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ခုနစ္ခ်က္ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုေနာက္ပိုင္းတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တို႔ အလြတ္သေဘာအပါအ၀င္ သံုးႀကိမ္ထက္ မနည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ေတာ့ထြက္ေပၚျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ NCA ေရးထိုးႏိုင္ရန္ UNFC ဘက္က အဆိုျပဳ ထားသည့္အခ်က္ရွစ္ခ်က္အနက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈ ခိုင္မာေစေရး အပါအ၀င္ သံုးခ်က္ခန္႔မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနေသး သည္။

လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအ ေနျဖစ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏို၀င္ဘာအတြင္းမွာေတာ့ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနတစ္ ရပ္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို တံု႔ျပန္သည္ဆိုကာ ေကအုိင္ေအ၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ တအာင္းစသည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အပါအ၀င္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရွမ္းေျမာက္ ေဒသတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေစရန္ NCA တြင္ပါ၀င္လက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၂၁ ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေ၀း၌ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးအတူ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ပူးေပါင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စား လွယ္မ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္အ ဖြဲ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း NCA ေရးထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ‘၀’ အဖြဲ႕တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ျပည္သူမ်ားကၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေမွ်ာ္ေနခ်ိန္ တိုက္ပြဲမ်ား ကသာတိုး၍ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွမ္း ေျမာက္ပိုင္းကို ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဘက္ေပါင္း စံု အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေအာင္ လုပ္သည္ဆိုကာ ေကအုိင္ေအ၏ အဓိကအမာခံစခန္းျဖစ္ေသာဂီဒြန္ စခန္းကို ထိုးစစ္ဆင္သိမ္းပိုက္ခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္က ဂီဒြန္ကိုၿပီး ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ကစတင္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံုအလြန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရင္ဆိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္အဆင့္မွ ထိုးစစ္သို႔ ေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကဆိုၿပီး ေကအုိင္ေအဘက္ကမူ စစ္ေရးျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္းဟု ဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီမ်ားက စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ေဆြး ေႏြးအေျဖရွာရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ် မေပးေပ။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ ၂၀၁၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နိမ့္ျမင့္တက္က်ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ အဆိုး အေကာင္း ဒြန္တြဲေနေၾကာင္းသံုးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ ၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးေပါက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သျဖင့္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။