၂၀၁၆ အတြင္း 7Day Daily ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး သတင္းခုနစ္ပုဒ္

 ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္သတင္းမွာ ‘စစ္ေဘးေရွာင္ ဆ႒မတန္း ေက်ာင္းသူကို ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က အဓမၼျပဳက်င့္’ ဆို ေသာ သတင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသတင္းကို ၾကည့္႐ႈမႈအႀကိမ္ ေပါင္း ၄၀၁,၈၁၇ ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။

 ဒုတိယၾကည့္႐ႈမႈအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာမွာ ‘တာဝန္ ေက်တဲ့ တို႔ေဖေဖ’ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္-တံတားဦး လမ္းမေပၚရွိ သင္ပုတ္ရြာလမ္းခြဲ၌ ဆုိင္ကယ္စီး လာသည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးကားတိုက္မိ၍ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ တရားခံယာဥ္ေမာင္းကို ဖခင္ ကုိယ္တိုင္ ကာလရွည္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ ရဲလက္အပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေဆာင္းပါးကို ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၉၂,၅၈၂ ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။

 တတိယလူၾကည့္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာမွာ ‘မႏၲေလး တြင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ရည္းစားကိုဓားျဖင့္ထုိးသတ္’ဆိုသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၅၉,၈၂၀ ႀကိမ္ ရွိခဲ့သည္။

 စတုတၳဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာမွာ ‘သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမသန္းႏု လိမ္လည္မႈျဖင့္အမႈဖြင့္ခံရ’ ဆိုေသာသတင္းျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းကို ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၅၉,၂၇၃ ႀကိမ္ ရွိခဲ့သည္။

 ပၪၥမၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာမွာ ‘ေလးေလာင္း ၿပိဳင္ လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသဆံုးသူႏွင့္ စကားမ်ားဖူး သူမ်ားကိုသိရွိသည့္ သက္ေသတစ္ဦးေတြ႕ရွိ’ ဟူေသာ သတင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ သတင္းအားလံုးကို စာဖတ္ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားသည္။ ထုိသတင္းကို ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၃၉,၆၂၈ ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။

ဆ႒မလူၾကည့္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာမွာ ‘အသက္(၁၂) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျပန္’ ဆိုသည့္သတင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၂၁,၀၈၃ႀကိမ္ ရွိခဲ့သည္။

 သတၱမၾကည့္႐ႈမႈအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာမွာ ‘ဆံရစ္ ဝုိင္းနဲ႔ ဂုဏ္ထူးတန္းေက်ာင္းသူ’ သ႐ုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးျဖစ္ သည္။ ေရႊဘိုတကၠသိုလ္တြင္ ဆံရစ္ဝိုင္းကေလးျဖင့္ ဂုဏ္ ထူးတန္းတက္ေရာက္ေနေသာ မခင္မ်ိဳးဦး အေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ထိုေဆာင္းပါးကို ၾကည့္႐ႈမႈ ၂၁၄,၄၄၇ ႀကိမ္ရွိခဲ့ သည္။

Top News