၂၀၁၆ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေဒၚနယ္ထရန္႔ (၂၀၁၆ ၏ အထင္ေပၚဆံုးပုဂၢိဳလ္)

၂၀၁၆ ကုန္ဆံုးရန္ တေရြ႕ ေရြ႕ နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္ဆံုး ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ နယ္ပယ္က႑အ သီးသီးတြင္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ကို အမွတ္တရဖန္တီးခဲ့သူ အမ်ားအ ျပားရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တာ ျဖတ္သန္းမႈကို အမွတ္တရထင္က်န္ ေစေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပ ခဲ့သူမ်ားအနက္တြင္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သူ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္မွ တစ္ႏွစ္တာအထင္ရွားဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 7Dayက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ ၂၀၁၆ ၏သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈတြင္ ထုဆစ္ခဲ့ သူအခ်ိဳ႕ကိုပါ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။
 

ေဒၚနယ္ထရန္႔  (၂၀၁၆ ၏ အထင္ေပၚဆံုးပုဂၢိဳလ္)

၂၀၁၆ ကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့သူ ဆို သည္ႏွင့္ ထရန္႔ကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးသည္ ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ သမၼတေလာင္း ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခ်ိန္၌ ၎ကို လူတုိင္းက အိမ္ျဖည့္အဆင့္မွ်သာ သေဘာထားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ထရန္႔သည္ ပါတီ တြင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၎ထက္ႏုိင္ငံေရးသမၻာအဆမတန္ သာ လြန္သူ ဟီလာရီကလင္တန္ကို ရလဒ္ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ အႏုိင္ယူခဲ့သည္။ ထရန္႔သည္ အျငင္းပြားစရာအေျခအေနမ်ားစြာကိုဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၎၏ မွတ္ ခ်က္စကားအမ်ားအျပားသည္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေနရာယူခဲ့ သည္။ ဩဇာႀကီးမားသည့္ Time မဂၢဇင္းႀကီးကလည္း ထရန္႔ကို ၂၀၁၆ ၏ အထင္ရွားဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ကို ၎လက္ေတြ႕ဦးေဆာင္ မည့္ အနာဂတ္အလားအလာမွာ စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

 ဗလာဒီမာပူတင္ (ကမၻာ့ဩဇာအႀကီးဆံုးလူသား)

႐ုရွားႏုိင္ငံေရးတြင္ ႁခြင္းခ်က္ မရွိ ဩဇာအႀကီးမားဆံုးဟု ဆိုရမည့္ ပူတင္သည္ ၂၀၁၆ အတြင္း႐ုရွား၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈ ကို ႏုိင္ငံတကာသို႔ နယ္ပယ္က်ယ္က်ယ္ျဖန္႔ၾကက္ေစခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက လည္း ႐ုရွားသမၼတပူတင္ကို၂၀၁၆ ၏ ဩဇာအႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအေရးတြင္ ဘာရွာအယ္လ္အာဆတ္အစိုးရဘက္က ပါဝင္စြက္ဖက္ရင္း စစ္ေရးသာေစခဲ့ျခင္း က ႐ုရွားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႀကီး အေမရိကန္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ပိုမို၍ သိကၡာတက္လာေစသည္။ ထို႔အ ျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ၏ မဟာမိတ္အခ်ိဳ႕ပင္ ႐ုရွားဘက္ ယိမ္းလာသည့္ အေျခအေနက ပူတင္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ေကာင္းကို ထင္ဟပ္ျမင္သာေစ ခဲ့သည္။

 ႐ိုဒရီဂို ဒူတာတီ (စိတ္ၾကမ္း၊ လူၾကမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္)

ဖိလစ္ပိုင္၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္း ထူေျပာမႈမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ် မႈန္းမည္ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရလာ သည့္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သတင္းလူသားတစ္ဦး ျဖစ္လာ သည္။ ဒူတာတီသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကိဳကတိအတိုင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ရက္စက္ၾကမ္းတမ္း စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ သည္။ သို႔ေသာ္ ဒူတာတီက ဂ႐ုမစိုက္ေခ်။ ႏုိင္ငံတကာေဝဖန္သံဆူညံေနသေလာက္ ဖိလစ္ပိုင္ တြင္မူ သမၼတကို ေထာက္ခံသူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းက ဒူတာတီအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားကို လူသိရွင္ၾကားဆဲေရးမႈမ်ား၊ ဖိလစ္ပိုင္၏ကာလရွည္မဟာမိတ္ အေမရိကန္ကို ေက်ာခုိင္းၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္ ယိမ္းမည္ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကလည္း ဒူတာတီကို ၂၀၁၆ ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 ဟြန္မန္ႏ်ဴရယ္လ္ ဆန္းတို႔စ္ (စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစသူ)

အေနာက္ကမၻာ၏ အရွည္ လ်ားဆံုးစစ္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ကိုလံဘီယာျပည္တြင္း စစ္ကို အဆံုးသတ္သြားေအာင္ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ ဆန္းတို႔စ္သည္ ယခု ႏွစ္၏ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ႀကီးကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ FARC သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကဦးေဆာင္ခဲ့သူ လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္း တို႔စ္အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ သူအမ်ားစုက လက္မခံသျဖင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အဆိုတင္မႈ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္းတို႔စ္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာစြာ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဆက္လက္ အားထုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

  အူစိန္ေဘာ့တ္ (အိုလံပစ္ ေျပးလမ္းေတြရဲ႕ဘုရင္)

၂၀၁၆ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အထင္ကရအားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးအိုလံပစ္ကို က်င္းပခဲ့ သည္။ ကမၻာ့အျမန္ဆံုးလူသားဟုတင္စားေခၚေဝၚခံရသည့္ ဂ်ေမ ကာတာတိုအေျပး ခ်န္ပီယံသည္ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ သံုးခုကိုထပ္မံဆြတ္ခူးကာ ၎၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အိုလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္ကိုးခုထိ ရရွိသည့္ စံခ်ိန္ ေကာင္းကို စိုက္ထူခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ အားကစားေလာကမွ ေဘာ့တ္ အနားမယူမီ ေနာက္ဆံုး

ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အိုလံပစ္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အတြက္ ပိုမို၍ အမွတ္တရဆန္ခဲ့သည္။ လူသားစြမ္းရည္ကို အျမင့္မားဆံုး ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္ ေဘာ့တ္သည္လည္း ၂၀၁၆ ကို ပိုမို၍ ၿပီးျပည့္စံုေစခဲ့သူ တစ္ဦးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

  ပတ္ဂြန္ေဟး  (အမုန္းခံသမၼတ)

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ပတ္သည္လည္း ၂၀၁၆ ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္မူ မဟုတ္ေခ်။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္မွတ္ တမ္းမ်ား ေပါက္ၾကားေစခဲ့မႈမွ အစျပဳေသာ မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ပတ္သည္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံရ သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမ်ား အနက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားစြဲဆိုခံရသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဆိုးပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပတ္ကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပး ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆႏၵျပမႈ မ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ ရွိသည္။

  ဟီလာရီကလင္တန္ (အေကာင္းဆံုး အ႐ံႈးသမား)

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႏိုင္ေျခခန္႔မွန္းခ်က္ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီးမွ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို အေရးနိမ့္ခဲ့သည့္တိုင္ ကလင္တန္

သည္ သူ၏ အားေကာင္းေသာ ရပ္တည္မႈကို ကမၻာသိျပသႏုိင္ခဲ့ သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အ မ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဆိုးကို ကလင္တန္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေခ်ဖ်က္ျပခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္တြင္လည္း ကလင္တန္က ထရန္႔ထက္ ပင္ သာလြန္ခဲ့သည့္တိုင္ ျပည္နယ္ အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မဲတြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ မယွဥ္ႏုိင္သျဖင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ ထရန္႔တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈသည္ယခုႏွစ္၏ ေဆြးေႏြးမႈအႀကီးမား ဆံုးအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ရပ္ တည္ခဲ့ရာ ကလင္တန္သည္လည္း ၂၀၁၆ ကို ပံုသြင္းထုဆစ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

  Solar Impulse အဖြဲ႕သားမ်ား (အိပ္မက္မ်ားကို ပ်ံသန္းျခင္း)

ေလာင္စာဆီ လံုးဝမပါဘဲ ေလယာဥ္တစ္စီးကို ကမၻာပတ္ ပ်ံသန္းေစရန္ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ယုတၱိတန္လွသည့္ အေျခအေနကို Solar Impulse အဖြဲ႕သားမ်ားက လက္ေတြ႕ျဖစ္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ ေလယာဥ္မွဴး ႏွစ္ဦးက အလွည့္က် ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္ငယ္ေလးသည္ အပိုင္းလုိက္ ပ်ံသန္းသည့္ ကမၻာတစ္ပတ္ ခရီးစဥ္ကို ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ေအာင္ ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ Solar Impulse အဖြဲ႕သား မ်ား၏ အားထုတ္မႈကလည္း ၂၀၁၆ ကို ပိုမိုျပည့္စံု လွပေစခဲ့ သည္။ 

  စီက်င္းပင္ (အေမရိကန္ကို စိန္ေခၚတဲ့နဂါး)

၂၀၁၆ တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာသည္ အေရးပါဆံုး ႏုိင္ငံတကာေရးရာ အားၿပိဳင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥကို တ႐ုတ္သမၼတစီက အဓိကတြန္းအားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ကို တ႐ုတ္က သိသိသာသာအကဲစမ္း ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္ သေဘာမ်ိဳးအျဖစ္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ရပ္ဝန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ စီသည္တိုင္ေပႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္း ညႇိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္လည္း ၎၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းစြာ ျပသသြားခဲ့သည္။

  ခ်ာပက္ကိုယန္ဆီ (ေဘာလံုးေလာကရဲ႕ မ်က္ရည္)

ကိုလံဘီယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈအတြင္း ဘရာဇီးကလပ္ ခ်ာပက္ကိုယန္ဆီ တစ္သင္းလံုးနီးပါး အသက္ဆံုး႐ံႈး ခဲ့သည့္ေနာက္ တစ္ကမၻာလံုး၏ အာ႐ံုစိုက္က႐ုဏာသက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့ေဘာလံုး အသိုက္အဝန္းတစ္ခုလံုးက ခ်ာပက္ကိုယန္ ဆီအသင္းအတြက္ စုေပါင္း ရပ္ တည္ခဲ့ၿပီး ဆုဒ္အေမရိကာနာ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုမည့္ ၿပိဳင္ဘက္ အသင္း အက္သလက္တီကို ေနစီယြန္နယ္လ္ကလည္း ပြဲမကစားျဖစ္သည့္တိုင္ ခ်ာပက္ကိုယန္ဆီ ကို ခ်န္ပီယံဆု လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ားကလည္း အသင္းျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ခ်ာပက္ကိုယန္ဆီအသင္း၏ ျဖစ္ရပ္ဆိုးသည္ ၂၀၁၆ ၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ စရာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္တိုင္ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းအျဖစ္ ေဘာလံုးအားကစား၏ လွပေသာ ႐ိုင္းပင္းကူညီမႈ စိတ္ေစတနာေကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစ ခဲ့သည္။