မႏၲေလးတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နီးစပ္ရာကုမၸဏီသို႔ မေပးေတာ့ဘဲ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေနဟုဆုိ

မႏၲေလး ဘူတာႀကီး၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ယခင္ကကဲ့သုိ႔ နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အားလံုး က်ပ္သိန္းတစ္ရာအ ထက္ အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္သည့္ ေဒ သဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို တင္ဒါစ နစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြး ခ်ယ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖဲြ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဇာ နည္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိ။ ခ်စ္ ခင္တာ ရင္းႏွီးတာေၾကာင့္ လုပ္ ခြင့္ေပးတယ္ဆုိတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ ပါဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ကြက္ၿပီးမ ေပးဘဲ အားလံုးကို တင္ဒါေခၚ တယ္။ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အားလံုးထဲကမွ စနစ္တက်ေရြး ခ်ယ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးဇာနည္ေအာင္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အ ဖဲြ႕မွ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ သည္။ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတုိင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာေခၚယူ ကာ စိစစ္ေရးအဖဲြ႕က ဘက္လုိက္ မႈမရွိ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိဘဲ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၀န္ထမ္း ခန္႔ထားမႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ယခင္လုပ္ ခဲ့သည့္ အလုပ္၊ အခြန္ေဆာင္ခဲ့ သည့္ အေနအထား စသည္တို႔အ ေပၚ အမွတ္ေပးကာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တင္ဒါေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလိုသူမ်ားအ တြက္ အလြန္လြယ္ကူၿပီး ၎တို႔ အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းကင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘တင္ဒါေတြ ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ေရြးခ်ယ္ေနတယ္။ တင္ဒါ ဆုိတာ အရင္တုန္းက မပြင့္လင္း မျမင္သာခဲ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ႀကံဳခဲ့မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးတာေျပာ ဖူးရရင္ အမွန္ပဲ။ ေပးခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီ ေဖာင္တိန္ေလးနဲ႔ေထာက္ၿပီး ေရြးေပး လိုက္တာပဲ။ လက္နဲ႔ေတာင္မေထာက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ကုမၸဏီေတြကို တရား၀င္ ေခၚၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာထားတယ္။ ကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါကိစၥအတြက္ ၀န္ႀကီးေတြကို ဘာမွေပးစရာမလိုဘူးလို႔။ တင္ဒါေခၚတဲ့ ရာသီက အရင္ေခတ္က ၀န္ႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ စိုျပည္တဲ့ရာသီဗ်။ ဒီမွာပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ၀န္ႀကီးေတြကို ဘာလက္ေဆာင္မွ ေပး စရာမလိုဘူး။ ဘာမွ လာဘ္ထုိးစ ရာမလိုဘူး။ အေရးႀကီးတာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္’’ဟု မႏၲေလး စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ပဲြတြင္ တင္ဒါ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျဖည့္စြက္ရန္ပံု ေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို တင္ဒါေခၚယူေနၿပီး ေငြ လံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ ဒါေရြးခ်ယ္ေခၚယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕မွ သိရသည္။

More in Regional Section