တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ဟု အက္စ္အင္န္အယ္လ္ဒီယုံၾကည္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား တုိက္ပဲြအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

““တုိက္ပဲြေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားမယ္ေတာ့မထင္ဘူး”” ဟု လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ အဖဲြ႕၀င္(SNLD)၏ ေျပာေရးဆုိင္ခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပဲြအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံတင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါစာရင္းတြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း (RCSS/SSA)မွ ၃၇ ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA မွ ေလးဦးတုိ႔ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားရာမွ လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း SNLD \ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အေခါက္ ဧၿပီ ၂၃ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ SNLDကတင္ျပခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (SSNA)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၄၀ ဦးကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားရာမွ အစိုးရက ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ေခါက္ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အစိုးရက လုိက္ေလ်ာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။ ““သမၼတကိုေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာေပါ့။ သူတို႔ေထာင္ထဲေနရတဲ့ အခ်ိန္က ထုိက္တန္ပါၿပီ။ ဒီလူေတြကလည္း စုေဆာင္းထားတဲ့ စစ္သားေတြ ျဖစ္တယ္။ လက္နက္ခ်ၿပီးမွ အဖမ္းခံရတာ။ ေထာင္သက္လည္း ၁၂ ႏွစ္ ေလာက္ရွိၿပီဆုိေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာ အကုန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ အခု ေတာင္းဆိုထားတဲ့သူေတြအတြက္လည္း   ေမွ်ာ္လင့္တယ္””ဟု ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

More in Politics Section