မလံုရင္ မၿခံဳပါနဲ႔

အနာဂတ္ အေရးကိုေတြးရင္း×××တရားေရးမ႑ိဳင္ျမင္တိုင္း ××× တကယ္တိမ္းေစာင္းလို႔ ××× ျပန္တည့္ရန္ခက္ေနပါတယ္ ×× အက်င့္ေတြ စ႐ိုက္ေတြ ××× မျပဳျပင္ၾကဘဲ ××× ဘယ့္ႏွယ္ကာကြယ္ေနသလဲကြယ္ ××× ဘယ္ေနရာ ဘယ္ၾကည့္ၾကည့္ ××× ေငြမ်ားရင္ တရားႏိုင္တယ္ကြယ္ ××× ဥပေဒျပဳကြယ္ ××× ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳၾကကြယ္ ×× × တားဟယ္ဆီးဟယ္ ××× အက်င့္ေဟာင္းေတြ ေျပာင္းပါေလကြယ္ ××× ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ ××× တကယ္ေျပာင္းတာလည္း သိဖို႔ လိုေပါ့ကြယ္ ×××

အင္း...အေမရိကန္သမၼတ ႀကီး ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆန္က ေျပာခဲ့ဖူးပါရဲ႕။ သာမန္ကိစၥမ်ား တြင္ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔အတူ ကူး ခပ္ပါ၊ အေျခခံမူကိစၥမ်ားတြင္ ေတာ့ ေက်ာက္စိုင္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ ပါတဲ့။ ေလာကႀကီးမွာ အေသး အဖြဲ႕ကိစၥေလးေတြ၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥငယ္ေလးေတြမွာ အလိုက္သင့္ အေလွ်ာ့ေပးလို႔ ရႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ တဲ့၊ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္လက္ ေတြ၊ မူေတြေဘာင္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လာရင္ေတာ့ ျပတ္သားတိ က် ခိုင္မာရမွာ လူသားတို႔ရဲ႕တာ ဝန္ျဖစ္ပါရဲ႕။ တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔အသံနဲ႔ ျပည္သူ႔ေပးစာ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာျပ၊ ဖတ္ျပရတဲ့ ျပည္သူ႔ပါးစပ္အငွား တပ္ထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူခိုင္းရင္ မဆိုင္းမတြ လုပ္ ျပရမွာ သူတို႔တာဝန္ပါ။

အခုလည္း ေခတ္အဆက္ ဆက္ နာမည္ပ်က္ခဲ့တဲ့ တရားစီ ရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္တည့္မတ္ ဖို႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အဆိုအတြက္ အသံမ်ဳိးစံုၾကားရ ျပန္ရဲ႕။ တကယ္ေတာ့အားနည္း ခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပ တာ ေစတနာဆိုးမဟုတ္၊ အား နည္းခ်က္ကို မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳထား တာသာ ကိစၥဆိုးျဖစ္ပါရဲ႕။ ကမၻာ့ သမုိင္းမွာ အထင္အရွားရွိခဲ့ၾကတဲ့ အမွန္တရားအတြက္ အဆိပ္ခြက္ ကို လိုလိုလားလား ေမာ့ခ်ခဲ့သူ ေတြ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ၾကားခဲ့ရ၊ ျမင္ေနရၾကတဲ့ အမွန္တရား အတြက္ ဘဝေပး၊ အသက္ေပးေန ၾကသူေတြကို အားမက်ရင္ေနပါ။ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္၊တစ္စံုတစ္ ခုအတြက္ ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရင္း အမွန္တရားေပၚ သစၥာ မေဖာက္မိဖို႔၊ လူသားက်င့္ဝတ္ကို မေဖာက္ဖ်က္မိဖို႔ေတာ့ လူသား တိုင္း ထိန္းသိမ္းအပ္တဲ့ သဘာဝ ရဲ႕ ပထမဥပေဒျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

အင္း...အျဖစ္အပ်က္က ဒီလိုပါခင္ဗ်။ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ မွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ တင္သြင္းတဲ့ တရားစီရင္ ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈအား ျပန္လည္တည့္မတ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းတဲ့အဆုိနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး တစ္ဖက္က ေခ်ပပံုက ေဘာပြဲစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကာ ကြယ္ပံု၊ ဝင္ဖ်က္ပံု နည္းနည္း ၾကမ္းသြားလို႔၊ ဒိုင္က မေနသာ ေတာ့လို႔ အဝါကတ္ျပ သတိေပး ရသလို ျဖစ္ေနပါရဲ႕။ ကာကြယ္ပံုကလည္း တ႐ုတ္သိုင္းကားထဲ ကလို မုိးႀကိဳးပစ္တာကို ယပ္ေတာင္ေလးနဲ႔ အသာကေလး ခတ္ထုတ္လိုက္သလို ျဖစ္ေနပါရဲ႕။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္က တင္သြင္းတဲ့အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေန ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုထားတာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား ေၾကာင့္ တရား႐ံုးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ ထိ ခိုက္ရေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးမ်ားကို လည္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ပါ ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ လို႔ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း အားပါး တရ  ျပန္လည္တိုက္စစ္ဆင္တာ လည္း ျမင္လိုက္ရေသး။ ဒါ့အျပင္ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ျပတာမ်ဳိးမရွိဘဲ ထိခိုက္ ေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ သိမ္းက်ဳံးေျပာတာ မ်ဳိးကို ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ အ လြယ္တကူ စြပ္စြဲေျပာဆို တုိင္ ၾကားခ်က္ေတြကို အသိတရား၊ သတိတရား သံုးသပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း လည္း တံု႔ျပန္ခဲ့ပါရဲ႕။ ဒါတင္မက ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ကိုယ္ က်င့္တရား ပ်က္ျပားလို႔ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူဆုိလို႔ ရွားရွား ပါးပါး တစ္ဦးတည္းသာရွိေၾကာင္း နဲ႔ ထိုအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ ရင္ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ ပံုရိပ္ကို သာမက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာမစကား လံုးမ်ားနဲ႔ ၿခံစည္း႐ိုးကာသြားတာ လည္း ျမင္လိုက္ရပါရဲ႕။

အင္း...လႊတ္ေတာ္ႀကီး ၾကည့္ရတာ နပန္းပြဲၾကည့္ရသလို ရင္တုန္ပန္းတုန္ ရွိလွပါရဲ႕။ ၾကည့္စမ္းပါဦး။ ဒီေလာက္သန္႔ ရွင္းတဲ့ဌာနႀကီး၊ ဒီေလာက္ဝန္ ထမ္းေပါင္းမ်ားစြာထဲမွာ ကိုယ္ က်င့္တရား ပ်က္ျပားသူဆိုလို႔ တစ္ဦးတည္းသာရွိခဲ့တဲ့ ဌာနႀကီး မို႔ အနာဂတ္တရားေရးအတြက္ စိတ္ေအးလွခ်ည္ရဲ႕ေပါ့။ တရား ေရးဆိုတာ အမ်ားေတြးထား သလုိ မဟုတ္ပါလားလို႔ ညႇပ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ဘုမသိဘမသိ ေက်နပ္မိေပါ့။ အင္း...အဆိုတင္ သြင္းသူဘက္က ျပန္လည္ေျပာဆို ပံုကလည္း ေဝါအမတ္ပီပီ ေဝါ ေဝါဒိုင္းဒိုင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိလွပါရဲ႕။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေျပာၾကား ခ်က္မ်ားဟာ သူ႔လူမ်ားကို ကာ ေျပာသြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ နည္းေျပာရရင္ အဆုိတင္သြင္းသူ သာမက ျပည္သူမ်ားကိုပါ ေစာ္ ကားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြ ေျပာသြား တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေလာက္ျခစား ေနတဲ့ သူ႔လူေတြဘက္က ကာ ေျပာသြားတာ အက်ဳိးတစုံတရာ ခံစားေနလို႔ျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္သူေတြ ေကာင္းပါတယ္ေျပာသြားတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေကာင္းတဲ့စိတ္ ထားသူေတြ မေျပာသင့္တဲ့ စကားျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚတင္ႀကီး ေခ်ပလိုက္ျပန္ေတာ့ ညႇပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ဘုမသိဘမသိ အနာဂတ္ တရားေရး ရင္ေလးမိျပန္ေပါ့။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ဒီအဆို ဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ စည္း ကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳထား တဲ့အဆိုျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳ ေရး အာဏာကို တရားစီရင္ေရး အာဏာက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ရွိ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈမွာ မေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အေလးအနက္ သတိျပဳေစခ်င္ ေၾကာင္း သတိေပးရျပန္ရဲ႕။ အင္း ...ညႇပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘုမသိဘမသိ ဒါလည္း မွန္တာ ေပါ့လို႔ ေထာက္ခံမိျပန္ရဲ႕။

ဒီလိုနဲ႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေတာ့ လည္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျပန္ လည္ တည့္မတ္ေရးအဆုိဟာ ေထာက္ခံမဲမ်ားစြာနဲ႔ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကပါရဲ႕။ အပ်က္တကာ အပ်က္ထဲမွာ အက်င့္စာရိတၱျပင္ ရမွာဆိုေတာ့ အခက္ခဲဆံုးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ႕။ ဘာမဆိုင္ ညမဆိုင္ အေနာက္တုိင္းဟာသေလးတစ္ခု သတိရမိပါေသး။ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဆိုင္ ေဖာက္ထြင္းမႈနဲ႔ သံသယရွိတဲ့ တရားခံတစ္ဦးကို တရားသူႀကီးက အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ အမႈမွ ကြင္းလံုးကြၽတ္လႊတ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သတဲ့။

  တရားခံလည္း ဝမ္းသာ အားရ ခုန္ေပါက္ၿပီး ‘‘ဒါဆို တရား သူႀကီးကို တစ္ဝက္ေပးၿပီးရင္ က်န္တာအားလံုး ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ ပိုင္ျဖစ္ၿပီေပါ့ေနာ္’’လုိ႔ အားပါးတရ ေျပာလိုက္တာေလး ျပန္လည္ ၾကားေယာင္မိေသး ...။     ။