ဒန္း ပန္းမ်ိဳးစိတ္သစ္ တနသၤာရီ သဘာ၀ ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိ

ကမၻာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ ဒန္းပန္းတစ္မ်ိဳးကို တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ပန္းမန္သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။

ပန္းမ်ိဳးစိတ္သစ္ကို ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္က အမွတ္မထင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး မ်ိဳးစိတ္သစ္အျဖစ္ အတည္ ျပဳရန္ ေဒါက္တာေစာလြင္အပါ အ၀င္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ Leiden University တြင္ ဒန္းပန္းမ်ိဳးအုပ္ စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ေနသူ ပါရဂူေက်ာင္းသားမစၥတာ Saroj Ruchisansakun ႏွင့္ ေဒါက္တာ သက္ယုႏြယ္တို႔ ၂ ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘စေတြ႕ေတြ႕ခ်ျခင္းမွာ မ်ိဳးစိတ္သစ္ဟုတ္၊ မဟုတ္မေသခ်ာေသးတဲ့အတြက္ သုေတသနလုပ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း မေၾကညာႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ သိပၸံသုေတသနဂ်ာနယ္ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ လုိက္ပါၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။

ပန္းမ်ိဳးစိတ္အသစ္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိမႈ သုေတသနေဆာင္းပါးကို သိပၸံသုေတသနနယ္ပယ္တြင္ လူအမ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ Phytotaxal ဂ်ာနယ္တြင္ ေဆာင္းပါးအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတြ႕ရွိထားသည့္ ပန္းမ်ိဳးစိတ္သစ္မွာ ဒန္းပန္းအုပ္စု၀င္ျဖစ္ျပီး သိပၸံအမည္ Impatiens ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အဆုိပါမ်ိဳးအုပ္စု၀င္ ပန္းမ်ားကို အ၀ါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အျပာေရာင္ျဖင့္ မ်ိဳးစိတ္ တစ္ေထာင္ခန္႔ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ယခုေတြ႕ရွိထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ ဒန္းပန္း၏ အေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး အမည္ကို တနသၤာရီဒန္းပန္းဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။

မိုးရာသီတြင္ ပန္းပြင့္ၿပီး မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူးရာသီ၌ အသီးသီးကာ ေနအပူရွိန္ေၾကာင့္ ေပါက္ထြက္ၿပီး အေလ့က်အပင္ ေပါက္ၾကသျဖင့္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ရျခင္းမရွိေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။

မ်ိဳးစိတ္သစ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိထားသည့္ အဆုိပါ ဒန္းပန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတမ္းျပဳစုေရးသားမည္ဟု ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။