ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းပါေစ

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − Saw Tha Phoe FB

‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား အား ကာကြယ္ပါ’ဟူေသာ ဆုိင္း ဘုတ္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္လ ၁၄ ရက္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အ သက္ေသြးေၾကာ ျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားက ႏုိင္ငံအ တြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ သား ေကာင္ျဖစ္ေနျခင္းက ျမစ္္ေခ်ာင္း မ်ားေပၚ မွီတည္ေနထိုင္ေသာ
ေဒသခံမ်ားအား လမ္းေပၚထြက္ လာေစရန္ တြန္းအားေပးလာ သည္။

ျပည္သူ႔ အစိုးရဟုဆုိေသာ္ လည္း ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို မည္ သုိ႔မွ် တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမရွိ၍ ျပည္သူ႔အစိုးရ သိေစရန္
ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ ျမတ္မ်ား၌ လူစံုတက္စံု လမ္းေပၚ ထြက္ခဲ့သည္။

 ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ ေသြးေၾကာျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ ၀တီျမစ္လက္တက္တြင္ ရွစ္ခု၊ သံလြင္ျမစ္၌ ေျခာက္ခုတည္ ေဆာက္ရန္ အစိုးရက လ်ာထား ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးမ်ား၊ ျမစ္ လက္တက္မ်ားတြင္ ေရကာတာစီ မံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ရပ္ တန္႔ေပးရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ ထက္မွ လက္ရွိ အစိုးရအထိ ေတာင္းဆုိ ေနၾကေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားကို ေခၽြးသိပ္ေစသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ မေပးထားေသးေပ။

 ကတိက၀တ္မ်ား မရွိသည့္ အျပင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ထုတ္ယူေရး စီမံခ်က္တြင္ ဧရာ၀တီ၊ သံလြင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျမစ္လက္တက္မ်ား ၌ ေရကာတာ ၅၀ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၃၀ ေနာက္ဆံုးထားကာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၃,၀၀၀ မွ ၄,၆၀၀ ၾကား ထုတ္ယူရန္အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။

ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း မ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ လူထုလႈပ္ရွား မႈမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အျပင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာ
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေန႔၌ တစ္ေန႔တည္း၊တစ္ခ်ိန္တည္းက်င္းပ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္တိုက္ ေတာင္းဆုိမႈေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အေရးတယူ တုံ႔ျပန္တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ပိုေတာင္ ဆုိးလာတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ စီမံ ကိန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆက္လုပ္ေနတုန္း’’ပါဟု သံလြင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ မွ ေစာသာပုိးကေျပာသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို မွီခိုေနရ ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေနအိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ေဒသခံမ်ားက တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရး မရသျဖင့္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ေနၿပီး ယခင္အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေရ ကာတာစီမံကိန္းမ်ားကလည္း ၎ တို႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။

‘‘ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူ မႈဘ၀ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာေတြ လက္ေတြ႕မွာ ျမင္ေနရေတာ့ ဒီစီမံ ကိန္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔လည္း သူတုိ႔လို မျမင္ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းေတြကို ကန္႔ကြက္တယ္’’ ဟု ေဒသခံ
ေဒၚေယာ္၀င္းက ေျပာ သည္။

‘‘ေငါ့ခ်န္းချမစ္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ ငန္းအတြက္ အဓိက ေရေသာက္ ျမစ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြ ဆက္လုပ္ေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို သတ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါ ပဲ’’ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ဦးလခ်ိဒ္လြမ္းေဇာင္းက ေျပာၾကား သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ တြင္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတည္ ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း ရွစ္ခုရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ဦးလခ်ိဒ္ လြမ္းေဇာင္းနည္းတူ တက္ႂကြသည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက မတ္လ ၁၄ ရက္၌ ေမချမစ္အနီး ကန္႔ကြက္
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဆည္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁,၂၀၀ ခန္႔ က လီဆူတိုင္းရင္းသား ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ေက်းရြာေပါင္း၆၈ ရြာေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ကို စုိးရိမ္ေနသလို ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ား ေရေအာက္ေရာက္မည့္အေျခေနလည္းရွိေနသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေဘးမွ ေဒသခံ မ်ားနည္းတူ သံလြင္ျမစ္နံေဘးက ေဒသခံမ်ားကလည္း သံလြင္အ တြက္ စိုးရိမ္ေနၿပီး သံလြင္ျမစ္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေရး လူငယ္ မ်ားက လမ္းေပၚထြက္ကာေတာင္း ဆုိခဲ့သည္။

 ‘‘ဆည္စီမံကိန္းႀကီးေတြ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ သံလြင္ ျမစ္ရဲ႕ ေဂဟစနစ္ထိခုိက္မႈက မ်ား လာႏိုင္တယ္။ ျမစ္အေပၚပိုင္းေရာ ေအာက္ပိုင္းပါ ထိခိုက္လာႏုိင္ တယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို လည္း ထိခုိက္ႏုိင္သလို ဒီျမစ္ကို
မွီ ခုိေနတဲ့လူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားေတြ ပါ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ ဆည္စီမံကိန္း အမ်ားစုက လက္နက္ကိုင္ေဒသ ေတြနဲ႔ မနီးမေ၀းေတြမွာရွိေနေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြပါ ထိ ခိုက္ႏုိင္တယ္’’ဟု သံလြင္ျမစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ စီ စဥ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာသာ ဘုိးက ေျပာသည္။

‘‘ေဒၚစုက အိႏိၵယက တာ၀န္ ရွိသူနဲ႔ေတြ႕တုန္းကလည္း ထမံသီ ျပန္ေဆာက္ဖုိ႔ ေျပာထားခဲ့တယ္။ ကြန္ဟိန္းဆိုလည္း ေဆး႐ုံေဆာက္ ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရကို ေျပာထားခဲ့ တယ္။ ဒါေတြဟာ ကိုယ္ေတြ
အတြက္တုိ႔ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ အ မ်ားႀကီးျဖစ္ေစတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား သည္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားမ်ား ေနထုိင္ရာဧရိယာအ တြင္း ပဋိပကၡကို မီးစာထုိးေပးေန ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္း သံလြင္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊နမၼတူ ျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္လက္တက္ မ်ားတြင္လည္း ယေန႔အထိ စစ္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ ရက္၊ သံလြင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေရးကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလုပ္အဖြဲ႕တို႔က မတ္လ ၁၄ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံ ကိန္းအားလံုးကို ရပ္ထားလုိ႔မရ ဘူး။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စံႏႈန္း ေတြနဲ႔တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးမယ္။ မကိုက္ညီရင္ေတာ့ ဒီအစိုးရမွမ ဟုတ္ဘူး။ အစိုးရတိုင္းကေတာ့ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္သင့္
လုပ္ထိုက္တဲ့ဟာေတြကေတာ့ လုပ္ရ မွာျဖစ္တယ္’’ဟု သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ ေဌးက ေျပာသည္။

တုိင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား ကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြားထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ စိစစ္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ လက္ခံသင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယခုလက္ ရွိအစိုးရကလည္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္စံု စမ္းရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္း ကာ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းက သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူေတြဆီက တင္ျပ တာေတြ၊ ဆႏၵျပတာေတြကို ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က အေၾကာင္းမျပန္ တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ စီမံကိန္း တိုင္းက Case by Case သြားရမွာ။ လက္ရွိအစိုးရက ဒါေတြကို ျပန္ လည္သံုးသပ္စိစစ္ေန
ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လဆန္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အ စည္းအေ၀းတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူ ေရးစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဒု တိယ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားက လက္ရွိအစုိးရအား ေရအား
လွ်ပ္စစ္ကို အေျခခံသည့္လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရး ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးကို အေျခခံ သည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူ ေရးသာ အသင့္ေတာ္ဆုံးအျဖစ္ အေလးေပးတင္ျပခဲ့သည္။

လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာရလာေသာ္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သဘာ၀ ပတ္္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမား မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘အရင္အစုိးရတုန္းက အဲဒီ လိုမစုိးရိမ္မိဘူး။ အခုအစုိးရက လူထုေထာက္ခံမႈလည္း ရထား တယ္။ တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ အတိုက္အခံ လုပ္ရတာအဆင္မ ေျပလာဘူး။  ဒီအစုိးရက အတိုက္ အခံမရွိဘူးလုိ႔ေတာင္ ဆုိရမယ္။
ေရကာတာဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ဖို႔ မီး ရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးသလုိ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈေတြျဖစ္ေစတယ္။ ပဋိပကၡဇုန္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေရကာတာ ေတြ မေဆာက္လုပ္သင့္ဘူး’’
ဟု ျမန္မာႏုုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ ရက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ခံ မိအားခ်ဳိင္ က ေျပာသည္။

အနာဂတ္စြမ္းအင္ဖူလံုေရး အတြက္ လွ်ပ္စစ္မည္သည့္ေနရာ က ထုတ္လုပ္ရသည့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားေလ့လာျခင္းကို အစိုးရကုိယ္ တိုင္က လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ မႈအနည္းဆံုးျဖစ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ကုိသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္ဟု ဦးေဇာ္ ေဌးက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရ သစ္တုိ႔ လက္ခံထားသည့္ တူညီ ေသာ စြမ္းအင္မူ၀ါဒသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ ျမန္ဆန္ေစသည့္ ေရအားမွ လွ်ပ္ စစ္ထုတ္ယူေရးျဖစ္သည္။ ေရ အားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ ယူျခင္းကို အဓိကထားမစဥ္းစားမီ ေလအားႏွင့္ ေနအားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္ယူရန္ ဆန္းစစ္ျခင္းေနသည္။ ေရအားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အဓိကထုတ္ယူမႈကို အေလးေပး စဥ္းစားထားေသာျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ရရွိရန္ေလအား၊ ေနေရာင္ျခည္၊ ေရအား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အပူစြမ္းအင္တုိ႔မွ ထုတ္ယူမည့္ စြမ္းအင္ မူ၀ါဒကို ေရးဆြဲထားသည္ဟုဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရကာ တာမ်ားတည္ေဆာက္ပါက ႀကံဳ ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို စာ တမ္းျပဳစု၍ ေဒသခံအစုိးရမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား အႀကံျပဳစာမ်ား
ေပးပုိ႔ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေဒသ ခံျပည္သူမ်ားကို သဘာ၀အရင္းအ ျမစ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးျပဳေပးေနသည့္ သဘာ၀အေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္သကဲ့ သုိ႔ လူသားအပါအ၀င္ သက္ရွိဇီ၀ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ျမစ္မ်ားလည္းျဖစ္ရာ အစုိးရက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိမလုပ္ေဆာင္ ပါက အနာဂတ္မေသခ်ာေသး ေသာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားလြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ေရး အတြက္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရန္ ေဒသခံလူထုက အသင့္ရွိေနေပသည္။