ဘယ္ေလာက္ေရးေရး ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးတဲ့

ဓာတ္ပံု - သီဟ

(က)

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေဝဖန္လာသည္။ ‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ စာေရးဆရာေတြ၊ မီဒီယာသမားေတြ ဘယ္ေလာက္ေရးေရး ဘာမွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟုဆို၏။ အေျခခံဥပေဒကို တကယ္ျပင္မယ္ထင္သလားတဲ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ တကယ္ရမယ္ထင္သလားတဲ့။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေကာ အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမယ္ ထင္သလားတဲ့။ ခင္ဗ်ားတို႔ေဝဖန္သံုးသပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေတာင္ မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ေရာက္ေတာ့မယ္တဲ့။

သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမေထာင္သည္ျဖစ္ေစ စာေရးဆရာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကေတာ့ စာဖတ္သူျပည္သူတို႔အသံကို နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ တာဝန္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသိရွိေအာင္ေရးသားေပးရမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိေအာင္တစ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝေပးရန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုေျပာလာေသာ စကား က တုန္လႈပ္စရာ။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဆုိေကာင္းဆုိလိမ့္မည္။ ပညာမရွိ တဲ့သူေတြေျပာတာ ဂ႐ုမစိုက္ပါနဲ႔ ဟု။ တကယ္ေတာ့ ထုိသို႔မ်က္ ကြယ္မျပဳသင့္ဟုထင္သည္။ ပညာမဲ့ကေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိကေျပာသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္သူ၏အသံကိုနားေထာင္ရမည္က စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ တာဝန္မဟုတ္ပါလား စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ....။

(ခ)

ဤေနရာတြင္ လိုအပ္ သည္ဟုထင္သျဖင့္ ျမန္မာ့စာနယ္ ဇင္းေလာက အေမွာင္ေခတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးစပ္ဆံုးစစ္အစိုး ရ၏ ေခတ္ဦးပိုင္းအေျခအေန ေလာက္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ခ်င္ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္က သတင္းစာဆုိ သည္မွာ စစ္အစိုးရ၏အာေဘာ္ သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအဝန္း၌ ျပည္သူ မ်ားအား ေခြၽးတပ္ဆြဲသကဲ့သို႔ေခၚ ယူကာ အတင္းအဓမၼလုပ္အား ေစခိုင္းေနသည္ကိုပင္ျမန္မာလူ မ်ဳိးမ်ားက ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိမိ၏လုပ္ အားေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရး အရ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ခံယူထားၾကသေယာင္ သတင္း စာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့၏။ စာဖတ္ သူျပည္သူမ်ားကလည္း စစ္အစိုး ရ၏သတင္းစာကို နာေရးေၾကာ္ ျငာေလာက္သာစိတ္ဝင္စားခဲ့ၾက ၿပီး ကြယ္ရာတြင္ Pagoda နဲ႔ Soldier သတင္းစာဟုေလွာင္ ေျပာင္ခဲ့ၾကသည္။

စာေပၾသဇာရွိေသာမဂၢဇင္း ႏွင့္ဂ်ာနယ္ဆိုသည္မွာ လက္ခ်ဳိး ေရ၍ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းပင္ မျပည့္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိ သည္။ စာေပကင္ေပတုိင္စခန္းဟု သမုတ္ခံရေသာ စာေပစိစစ္ေရး ႐ံုး၏ တန္ခိုးအာဏာႀကီးထြားေန ေသာကာလတြင္ စာနယ္ဇင္းဟူ သည္မွာ ထုတ္တင္ဟုေခၚသည့္ ထုတ္လုပ္ၿပီးမွ တင္ျပအစိစစ္ခံ ၿပီး ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရၾကသည္။ ‘အေမွာင္’ဟုမေရးရတဲ့။ ‘ေသြး’လို႔ ဝိေသသ မျပဳရတဲ့။ ‘ဖက္ဆစ္’လို႔မသေရာ္ ရတဲ့။ သူတုိ႔မသကၤာသည့္ ေရး ေသာစာ၊ ဆြဲသည့္အ႐ုပ္၊ ေဖာ္ျပ ေသာဓာတ္ပံုဆိုလွ်င္ ေငြမင္ျဖင့္ ပိတ္လွ်င္ပိတ္၊ မပိတ္လွ်င္ စာရြက္ ကိုဆြဲဆုတ္ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕စာ အုပ္မ်ားဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေဖာင္သံုး ေဖာင္ေလာက္အထိဆြဲဆုတ္ခံရ သျဖင့္ စာအုပ္ေလးေတြက ေရာင္းတန္းမဝင္ပါးပါးေလးေတြ ထြက္လာသည္။

စစ္အစိုးရေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေရာက္ျပန္ေတာ့ ထုတ္တင္ကေန တင္ထုတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလာသည္။ စာေပစိစစ္ေရးကလည္း ျပည္ထဲေရးလက္ထဲမွ ျပန္ၾကားေရးလက္ထဲသို႔ေရာက္ လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုလားႀကီးႏွင့္အရာႀကီးကဲ့သို႔ ဘာမွမကြာ။ စာမူကိုစိစစ္ေရး႐ံုးသို႔တင္ရသည္။ ဤတြင္ စာနယ္ဇင္းအယ္ဒီတာထက္ သူတို႔က ဆရာပိုက်ေနသည္။ သူတို႔မႀကိဳက္သည့္ စာသားဆုိလွ်င္ တစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းက အစ စာပိုဒ္လိုက္၊ အပုဒ္လိုက္အထိ တည္းျဖတ္ပစ္သည္။ Black List သြင္းထားေသာ စာေရးသူနာမည္ပါလွ်င္ စာမူပင္ဖတ္မည့္ပံုမရေတာ့။ သူတို႔မ်က္စိလွ်မ္း၍ (သို႔မဟုတ္) အဓိပၸာယ္ နားမလည္၍လႊတ္လိုက္ေသာ စာမူတစ္ပုဒ္ပုဒ္က အစိုးရႏွင့္ၿငိ စြန္းလာၿပီဆုိလွ်င္ အယ္ဒီတာႏွင့္ ထုတ္ေဝသူကိုပါ ေခၚယူႀကိမ္းေမာင္းေတာ့သည္။

စာေပစာနယ္ဇင္းႏွင့္ မီဒီ ယာသမားအမ်ားစုသည္ စာေပ စိစစ္ေရးမွကင္းလြတ္ခြင့္မရသည့္ ေခတ္ကတည္းက က်ဥ္းတည္း က်ပ္တည္းေရးသားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္ ဒီမိုကေရစီႏွစ္ ျပားဖိုးေလာက္ရသည္ကို တင္း ဝင္အိတ္ႀကီးထင္ၿပီး ျမင္ျမင္ရာ ကို ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ျဖင့္ ေရး သားသည့္သူမ်ားထဲ မပါဝင္ၾက ပါ။

(ဂ)

ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက သည္၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ အကန္႔အသတ္မ်ားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈအမ်ားႀကီး ေပးလာခဲ့သည္။ ဤတြင္ ဝါဒျဖန္႔လံႈ႔ေဆာ္ေသာမီဒီယာႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မီဒီယာဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲျပားထြက္ေပၚလာၿပီး စာဖတ္သူအခ်ဳိ႕က ထုိအရာကို ခြဲျခား၍ျမင္ႏိုင္စြမ္းအား နည္းေနၾကသည္။ ဝါဒျဖန္႔မီဒီယာဟုဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းေလာက္သာျမင္ေနၾကၿပီး ယခုေခတ္ ပါတီေနာက္ခံ၊ ခ႐ိုနီေနာက္ခံ၊ အလားတူ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ေနာက္ခံတစ္ခုခုက ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္တိုက္ခိုက္ဖို႔၊ ကိုယ့္အယူအဆကိုယ္ ေၾကညာဖို႔လုပ္ေဆာင္လာေသာ မီဒီယာမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။  ပရိသတ္အဆင့္အတန္းက သူ႔ဟာသူ ေရြးဖတ္မသြားသေရြ႕ မီဒီယာမ်ားကို ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲဟုျမင္ေနၾကဦးမည္ထင္၏။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈမီဒီ ယာဆိုၿပီး ေႂကြးေၾကာ္လာသည့္ တိုင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္သံုးသည့္ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ျပည္သူအမ်ားသိခ်င္၊ ၾကားခ်င္သည့္သတင္းမ်ဳိးကို မထုတ္လႊင့္ဘဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုပင္ တည္းျဖတ္တ ာမ်ဳိးေတြျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထား။ထုိကိစၥက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္မရွိသင့္ေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာအပိုင္း။

ပုဂၢလိကမီဒီယာအပိုင္းက ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က်င့္ဝတ္ကုိ ထိန္း သိမ္းကာ ျပည္သူတို႔အား အသိ ေပးရန္လိုအပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၏ မဆင္မျခင္ ေျပာဆုိမႈ၊ လႊတ္ေတာ္မွျပ႒ာန္း ေသာဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းမႈ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပါ့ေလ်ာ့မႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ၊ ျပည္သူလူထုတို႔၏နစ္နာမႈ စသည္တို႔ကို အစဥ္တစိုက္္မီး ေမာင္းထုိးျပေနေသာ္လည္း တာဝန္ယူလိုမႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈ အားနည္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္သတင္းတင္တင္ သူတုိ႔အတြက္ မထူးဆန္းသလိုျဖစ္လာေနသည္။ မီဒီယာမ်ားက အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေထာက္ျပသည္ကိုပင္ သက္ဆုိင္ ရာအာဏာပိုင္တို႔က အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္လာေသာအခါ (သို႔မ ဟုတ္) အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႔က ျပဳျပင္ရန္ႀကိဳးစားမႈမရွိလာေသာ အခါ ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း မီဒီယာမ်ားကို စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု အျမင္မေတြ႕ေတာ့ပံုရလာ၏။

(ဃ)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမတက္မီက စာနယ္ဇင္းႏွင့္မီဒီယာေလာကသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီးပါ အေမွာင္ေခတ္ထဲတြင္ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရပါသည္။ ထုိအေျခအေနကို‘ဇြန္ပန္း႐ံုအနီး  ႏြံထဲ၌လွည္းဘီးကြၽံေနသည္ ကူ၍တြန္းေပးၾကပါ ေလးလြန္း၍ မတြန္းႏိုင္ဘူးလား ၿပိဳင္တူ တြန္းလွ်င္ေရြ႕ႏိုင္ပါသည္’ဟု တစ္ခ်ိန္ကဖတ္စာအုပ္ထဲမွ စာသားေလးကို ကိုးကားကာျပည္သူလူထုပါဝင္လာဖို႔လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုထိုအားေၾကာင့္လည္း လွည္းဘီးမွာ ႏြံထဲကလြတ္ေျမာက္ ခဲ့ရပါသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ မွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းစိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္ေျပာခြင့္ရလာ၏။ ဘီဘီစီနားေထာင္နားေထာင္၊ ဒီဗီဘီၾကည့္ၾကည့္ ဘယ္သူမွဂ႐ုစိုက္စရာမလို။ အခ်ိန္မေတာ္မွာ ျခင္ေထာင္လွန္ကာ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမည့္သူမရွိ။ အင္တာနက္မွေန၍လည္း ကိုယ္မႀကိဳက္သည့္ပို႔စ္ကို ကိုယ္ႀကိဳက္သလုိ မန္႔လို႔ရေနၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဒီေလာက္နဲ႔ေက်နပ္ေနၾကမွာလားဟုေမးခ်င္ပါသည္။ လွည္းဘီးကႏြံထဲမွ လြတ္႐ံုရွိပါေသး၏။ ေရွ႕သို႔မေရြ႕ ေသးပါ။ အားမေလွ်ာ့ၾကပါႏွင့္ဦး။ေရးသူကလည္း ေရးပါဦးမည္။ ဖတ္သူမ်ားကလည္း ေဝဖန္ေထာက္႐ႈေပးၾကပါဦး။ ထုိမွသာအားလံုးလိုလားသည့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...။