ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ဖမ္းဆီးမႈအေျခအေန ရဲတပ္ဖြဲ႕ရွင္းလင္းရန္ ဇြန္လ ၉ရက္သို႔ခ်ိန္းဆို

 ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္တရား ႐ံုးက တရားခံေျပးေအာင္ဝင္းခိုင္ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္မႈအ ေျခအေနကို ဇြန္လ ၂ရက္႐ံုးခ်ိန္း တြင္ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ထံ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က အခ်ိန္ထပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရား သူႀကီးက ဇြန္လ ၉ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ကိုးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို  ဇြန္လ ၂ရက္ကေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးတင္ေထြးက ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္  လာေရာက္နားေထာင္သူမ်ား ကို ေအာင္ဝင္းခိုင္၏ ဖမ္းဝရမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေအာင္ဝင္းခိုင္ဖမ္းဆီးႏိုင္ ရန္ ေနာက္ဆံုးသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ပရေဆးဥယ်ာဥ္အနီးႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို ဇြန္လ ၂ ရက္၌ အေသးစိတ္တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က အခ်ိန္ ထပ္မံတိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး  တရား႐ံုးကဇြန္လ ၉ ရက္႐ံုးခ်ိန္း တြင္ ရွင္းလင္းရန္ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ေအာင္ဝင္းခိုင္ဖမ္းဆီးေရး တြင္ တရား႐ံုးၫႊန္ၾကားခ်က္အ တိုင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တရား႐ံုး ဖမ္းဝရမ္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပရ ေဆးဥယ်ာဥ္၌ ရွာေဖြရန္ဟုပါ ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တရားလို ေရွ႕ေနဦးေနလက ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ဖမ္းဆီးေရး သည္ ရဲလုပ္ငန္းအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဖိ အားေပးရန္သည္ တရား႐ံုးအပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘‘ဒီ ေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္ပရေဆး ဥယ်ာဥ္အနီးမွာ ရွာေဖြမယ္ဆိုရင္ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ ဒီဖမ္းဝရမ္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ရွာေဖြႏိုင္တယ္လို႔ တရား႐ံုးကေျပာေနတယ္။ ဖမ္းဝ ရမ္းအရ ရွာေဖြဖို႔ဒီတစ္ေနရာတည္းကိုပဲ ၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ မပါဘူး။ တျခားေနရာေတြ အားလံုးမွာလည္း ဖမ္းဆီးရမိေရးကို တရား႐ံုးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ဖမ္းဆီးရမိေရးဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေနလ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဇြန္လ ၂ရက္႐ံုး ခ်ိန္းတြင္ ေသနတ္သမားၾကည္ လင္းႏွင့္ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔ကို လက္နက္အမႈ ၁၉ (ဃ) (စ) မ်ားႏွင့္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရွာေဖြသက္ေသတစ္ ဦးထံမွ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ မ်ား စစ္ေဆးခဲ့သည္။