မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ပဋိပကၡမွ တရားစဲြဆုိခံထားသူမ်ား၏ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈ ပယ္ခ်

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ပဋိ ပကၡတြင္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူဟုဆို သူ ငါးဦးအနက္ သံုးဦးက အာမခံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တ ရား႐ံုးမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

 တရားစဲြဆုိခံထားရေသာ ကိုလတ္ (ခ) တင္ထြဋ္ေဇာ္ႏွင့္ဇနီး မေအာင္ေအာင္ျမင့္၊ တင္လင္းထိုက္၊ တင္ေဌးေအာင္၊ျမတ္ဘုန္းမုိရ္တို႔ကို ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔တရား႐ံုး၌ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္မွ တင္လင္းထိုက္၊ တင္ေဌး ေအာင္ႏွင့္ ျမတ္ဘုန္းမိုရ္တို႔ကအာမခံေပးရန္ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

တင္ေဌးေအာင္တြင္ ကင္ ဆာေရာဂါလကၡဏာ အက်ိတ္ရွိ ေန၍ အျမန္ကုသရန္လုိအပ္ၿပီး တင္လင္းထိုက္တြင္လည္း ကုသ ရန္ေရာဂါမ်ားရွိေန၍ အျပစ္ရွိ၊ မရွိ မေပၚေပါက္ေသးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာခ်ဳပ္မထားသင့္ ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ျမတ္ဘုန္း မိုရ္သည္လည္း အသက္ (၂၁)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ တရားသူႀကီးက စာနာေပးကာ အာမခံေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆးစာ မ်ားတင္ျပ၍ အာမခံေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခင္ ေက်ာ္က ၎တို႔ကို စဲြဆုိထား သည့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ဂ)သည္ အာမခံ ေပးႏုိင္ေသာ ပုဒ္မ မဟုတ္ျခင္း၊ ေဆးစာမ်ားသည္ ျပင္ပေဆး႐ံု ေဆးခန္းမွ ေဆးစာမ်ားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားသည္ လက္ရွိ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း ေၾကာင့္ အာမခံမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုအမႈသည္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေဆာင္ သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ တ ရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစ သည့္ အမႈမ်ိဳးျဖစ္၍ အာမခံမေပး ႏုိင္ေၾကာင္း တရားသူႀကီး ဦးခင္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

တရားစဲြဆုိခံထားရသူ တင္ ေဌးေအာင္က ၎တို႔သည္ ဥပေဒ ျပင္ပမွ မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တာ ၀န္သိျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သ တင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလို တရားစဲြဆုိခံရသည္မွာ မတရား ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေၾကာက္လို႔ အမ်ိဳး သားေရးသမားေတြကို ေၾကာက္လို႔ ေထာင္ထဲထည့္ခ်င္ေနတာပါ’’ ဟု ကုိတင္ေဌးေအာင္က 7Day Daily အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ပဋိပကၡ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးခင္ေမာင္ဦးက တရားလိုျပဳ၍ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၃၄ တို႔ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၅၀၅ (ဂ)သည္ လူအ မ်ိဳးအစားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူ မ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အႀကံရွိလွ်င္ (သို႔တည္းမဟုတ္) အဆုိပါ လႈံ႔ ေဆာ္ျခင္းကို ျဖစ္တန္ရာသည့္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ထိုသူကို ၂ ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စ လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၃၄ သည္ အႀကံတူတစ္ခုကို အ ထေျမာက္ေစျခင္းငွာ တစ္ဦး ထက္ပိုေသာသူမ်ားက ျပဳျခင္း၊ တစ္ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အႀကံတူတစ္ခုကို အထ ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပစ္မႈ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုျပဳလုပ္မႈကို တစ္ဦးတည္းသိသကဲ့သို႔ ထိုသူ အသီးသီး၌ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

More in News Section