ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ေကာင္ေရ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္မ်ဳိးပြား

ျမန္မာမ်က္လုံးလိပ္(ခ)ေဆာက္လိပ္မ်ဳိးစိတ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Turtle Survival Alliance fb)

 ျမန္မာ့ဌာေနရင္းဖြားမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ (ခ) ေဆာက္လိပ္ကို ပထမဆံုးအ ႀကိမ္အျဖစ္ ေကာင္ေရႏွစ္ရာ ေက်ာ္မ်ဳိးပြားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း TSA ႏွင့္ WCS မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ကလ်ာက ေျပာသည္။

ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ (ခ) ေဆာက္လိပ္သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဌာေနရင္းဖြားလိပ္မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး လိပ္မ်ဳိးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ (TSA) ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) မွ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ ကေလးတန္ ၄,၀၀၀ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံနယ္ေျမရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ေဘးမဲ့လႊတ္ထားေသာ လိပ္မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မ်ဳိးပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဘးမဲ့လႊတ္ထားေသာ လိပ္ မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရသန္႔စင္ေပးျခင္း၊ အစားအစာျဖည့္တင္းေပးျခင္းႏွင့္ လိပ္ဥမ်ား ဥဥခ်သည္ႏွင့္ ေကာက္ယူကာ ဥေဖာက္ပံုးမ်ားတြင္ထည့္၍ စနစ္တက်မ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္ တာ ကလ်ာက ေျပာသည္။

ယင္းလိပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာတြင္ ဥ ၃၀၀ ေက်ာ္ဥခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ေကာင္ေရ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ယခုရက္အတြင္း အေကာင္ ေပါက္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခု သံုးေကာင္ေပါက္လာ ၿပီ။ က်န္တဲ့ႏွစ္ရာေက်ာ္ကလည္း ဥခြံေလးေတြအက္ၿပီး ေပါက္ ေတာ့မယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ကလ်ာက ေျပာသည္။

ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ (ခ) ေဆာက္လိပ္မ်ားသည္ ယခင္က သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားမရွိခဲ့ ၍ ပထမဆံုးေပါက္ဖြားလာသည့္ လိပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လိပ္မ်ားအရြယ္ေရာက္လာပါက မူရင္းေဒသသို႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမ်က္လံုးလိပ္ (ခ) ေဆာက္လိပ္မ်ားသည္ အလြန္ျမင့္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားမွအပ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ျမစ္ႀကီးမ်ား၊ ရႊံ႕ႏြံအိုင္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ စပါးကြင္းမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခံရျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမီမ်ဳိးသုဥ္းရန္ နီးကပ္ေနေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည္။