ဘဏ္ေခ်းေငြရရန္ ဟိုတယ္ခရီး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာ လာဘ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကို မွတ္ခ်က္ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မရေသး
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနေသာ ဦးေဌးေအာင္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ ေထာက္ခံစာတစ္ခုရရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာလာဘ္ထိုးခဲ့ရေၾကာင္း The National Trading ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

The National Trading ကုမၸဏီက ျပင္ဦးလြင္ရွိ နန္းၿမိဳင္ ဟိုတယ္ကို ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ ၿခံဝင္းအတြင္း Tourism Park ေဆာက္လုပ္မည့္အတြက္ ဘဏ္ မွ ေခ်းေငြယူရန္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရည္မြန္ကို ေထာက္ခံခုိင္းခဲ့ ေၾကာင္း The National Trading ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာ သည္။ ထိုိသုိ႔ ေထာက္ခံစာရရန္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရည္မြန္ ကို ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာ လာဘ္ ထိုးခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္ က ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ သတင္း စာရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဌာနပိုင္ဆုိင္သည့္ နန္းၿမိဳင္ဟို တယ္ႏွင့္ ၿခံဝင္းကို The National Trading က ၂၀၁၃ ကတည္းက ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ငွားရမ္း ခႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သန္း ၆၀၀ ခန္႔ ေႂကြးက်န္ရွိေသာေၾကာင့္ ဌာနက ပိတ္သိမ္းရန္ စာထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္မွာ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆက္လက္လည္ပတ္မႈရွိခဲ့သည္ ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ပိတ္သိမ္းရန္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း The National Trading ကုမၸဏီက ဟိုတယ္ဝင္း အတြင္း Tourism Park ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ ဦးရည္မြန္ကို ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ သိန္းတစ္ရာလာဘ္ေပး ၍ ေထာက္ခံခုိင္းခဲ့သည္ဟု ဦးေဌး ေအာင္က ေျပာသည္။ ဦးရည္မြန္ မွ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ‘နန္းၿမိဳင္ ဟိုတယ္အား The National Trading Co.,Ltd သို႔ ငွားရမ္း ထားျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီ ပါက ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိရန္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပါရန္ ေထာက္ခံအပ္ပါ သည္’ဆုိသည့္ စာပါေသာေထာက္ခံစာကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

‘၎စာ ရရွိေရးအတြက္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရည္မြန္မွ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာ ေတာင္းခံခဲ့ရာ မိမိမွာလည္း ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိ ရန္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ထိုေငြကို ၎၏ ႐ံုးခန္းအတြင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ၎ထံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္’ဟု အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးသို႔ ဦးေဌးေအာင္၏ တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ မတ္လ ကုန္၌ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္ တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဌာနမွ နန္းၿမိဳင္ ဟိုတယ္ဝင္းမွာ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းအတြက္သာ ငွားရမ္း ထားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ တင္ျပ ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ဝင္းအ တြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အ ေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ အ ေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့သည္။

‘‘အစက ေထာက္ခံေပးၿပီးမွ ေနာက္က်ေတာ့ လပိုင္းေလးပဲ ၾကာပါတယ္ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သိန္းတစ္ရာေပးခဲ့ရတယ္ဆိုတာ အ ေထာက္အထားေလးရွိလို႔ ေျပာ လုိ႔ရတာပါ။ ဒီေထာက္ခံစာေလး တစ္ခုကို သိန္းတစ္ရာေလာက္ ေပးခဲ့ရရင္ တျခားၾကားထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ’’ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၆ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တစ္ဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္ေျပာဆိုမႈ မ်ား၊ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ မခံရပ္ႏိုင္သည့္အဆံုး တုိင္ၾကားရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္၏ လုပ္ငန္းအ ေျခအေနႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို စစ္ ေဆးရန္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Review အဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး အဆုိ ပါအဖြဲ႕ကို ဦးရည္မြန္က ဦးေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အစကလည္း ဒီလို အာဃာတေလးရွိထားတယ္။ အခုလည္း တစ္ဖက္သတ္ေျပာဆုိတာေတြရွိ လာတာေၾကာင့္ ဒီလိုလာဘ္စား ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းတာ ပါ’’ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

သိန္းတစ္ရာေပးခဲ့ရသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မွာ ကေမၻာဇဘဏ္ မွ က်ပ္သိန္းငါးေသာင္းအထိ ေခ်းခြင့္ရရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌး ေအာင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္က ထုတ္ေခ်းျခင္းမျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သိန္းတစ္ရာ လာဘ္ေပးခဲ့ရ သည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္အျပင္ မေလ်ာ္မကန္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အသံုး ျပဳ၍ လာဘ္ေငြရယူသည္ဆုိကာ ဦးေဌးေအာင္က ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးထံသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွ လည္း တင္ျပစာကို စိစစ္ေန ေၾကာင္း ျပန္လည္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရည္မြန္ ကို ေမးျမန္းရန္ 7Day Daily သတင္းစာက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ ေပ။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက သိန္းတစ္ရာကိစၥကို မသိရွိထား ေသာ္လည္း ဦးရည္မြန္ထုတ္ေပး ခဲ့သည့္စာမွာ ဘဏ္မွေခ်းေငြယူ ရန္ ဟိုတယ္ငွားရမ္းထားသည္ကို ေထာက္ခံေပးသည့္ စာသာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေထာက္ခံေပးခဲ့ ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဦးရည္မြန္ ကို ၂၀၁၇ ေမလခန္႔က ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အဆုိပါအရာရွိ က ေျပာသည္။

ယခုလအတြင္း အစိုးရဝန္ ထမ္းမ်ား လာဘ္စားသည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္း ဖြင့္ထုတ္ခဲ့ ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး ဇြန္လ ၂ ရက္ကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ လာဘ္စားသည္ဆုိၿပီး သတင္း စာရွင္းလင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအ နားက်င္းပမည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားက လက္မခံေတာ့သည့္ ျဖစ္ ရပ္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ယခု က်င္းပ မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအ တြက္လည္း ေနျပည္ေတာ္မွ ဟို တယ္မ်ားကို ဌာနက ဖိအားေပးခဲ့ ၍ ဟိုတယ္ငါးခုမွ လက္မခံသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္က ဆုိ သည္။ ျပင္ဦးလြင္ရွိ နန္းၿမိဳင္ဟုိ တယ္ဝင္းအတြင္း ေျမဧက ၁၅ ဧကခန္႔ရွိၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ အ ေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည္။ ဟို တယ္ငွားရမ္းထားေသာ The National Trading ကုမၸဏီသည္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ဆပ္ျပာစက္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလုိက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံ ေရး ရာထူးလက္ရွိျဖစ္သူမွအပ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ မည္သူမဆုိ အဂတိလုိက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်ႏုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခုိင္ လုံေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား နစ္နာ ေစရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဂုဏ္သေရ ပ်က္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဤဥပေဒ ပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္သည္ ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂတိ လုိက္စားမႈေၾကာင့္ ႂကြယ္၀လာ သည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း မ မွန္မကန္ သတင္းပုိ႔ျခင္း၊ တုိင္ တန္းျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းတို႔ျပဳ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္အထိ ခ်ႏုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား သည္။

More in News Section