ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလေၾကာင္းလုိင္း မႏၲေလး-ေဟာင္ေကာင္ ခရီးစဥ္သစ္တုိးခ်ဲ႕

ႏုိင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလ ေၾကာင္းလုိင္းသည္ မႏၲေလး- ေဟာင္ေကာင္ ခရီးစဥ္အသစ္ကုိ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ပ်ံသန္း မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


‘‘အရင္က ရန္ကုန္- ေဟာင္ ေကာင္ခရီးစဥ္ကိုပဲ ပ်ံသန္းေပး တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မႏၲေလးကလူေတြလည္း ေဟာင္ ေကာင္ကို သြားမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ကိုသီးသန္႔လာစရာ မလုိေတာ့ဘဲ ခရီးစဥ္အသစ္အေနနဲ႔ ထပ္တိုးခ်ဲ႕လုိက္တာပါ။ ရန္ကုန္ကေန  ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ငါးခုေလာက္ ကို ပ်ံသန္းေပးေနေပမယ့္ မႏၲေလးကေနေတာ့ ဘန္ေကာက္တစ္ခုကို ပဲ ပ်ံသန္းေပးတာ ရွိပါေသးတယ္။ မႏၲေလး-ဘန္ေကာက္ကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထပ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္ တာပါ’’ဟု ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလ ေၾကာင္းလုိင္းမွ ေလယာဥ္မွဴး ဦးသန္းေထြးက ေျပာသည္။

  ျမန္မာအမ်ဳိးသား ေလ ေၾကာင္းလုိင္းသည္ ရန္ကုန္- ေဟာင္ေကာင္ ခရီးစဥ္ကုိ ၂၀၁၅ဒီဇင္ဘာအတြင္း စတင္ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ခရီးသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ ေပၚတြင္မူတည္၍ မႏၲေလး- ေဟာင္ေကာင္ ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၇ ဇြန္လအတြင္း ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိး သားေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ ေလဆိပ္ ၂၈ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ဗုဒၶဂယာႏွင့္ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ ၂၀၁၄ ကစ၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အသြင္ေျပာင္းလဲ ကာ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား တိုး ခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဘုိးရင္းေလယာဥ္ေလးစီး၊ ATR ေလယာဥ္ ကိုးစီး ၊ Embraer ေလ ယာဥ္ႏွစ္စီးႏွင့္ Caravan ေလယာဥ္ေလးစီးတုိ႔ျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္း လ်က္ရွိသည္။