သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

ဓာတ္ပံု- ထက္သာဦး

တရား၀င္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားအတြက္ မႏၱေလးအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ယေန႕နံနက္ပိုင္း ( ဇြန္လ ၈ ) တြင္ "သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္"စာတန္းပါ လက္ပတ္အျဖဴမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိဘုရားတြင္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တရားစြဲဆုိမႈမ်ားအေပၚကန္႔ကြက္သည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ အခ်က္ (၅)ခ်က္ပါ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကို ေစ်းခ်ိဳ၊ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ၊ စသည့္ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ ေဝခဲ့သည္။

မႏၱေလးအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားမွ မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားျခင္းကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ရံုး၊ လႊတ္ေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သို႔ထံ ပန္ၾကားလႊာမ်ား ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္သည္။