ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းထားရွိရန္ ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူ

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စစ္ေရးျပတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္ ဓာတ္ပံု-ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္/EPA

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တုိင္းရင္းသားအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ပါ၀င္သူမ်ားက သေဘာတူညီလုိက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဦးစြာတည္ေဆာက္ရမည္ဟု တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားအားလုံးပါ၀င္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတုုိင္း တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈသုံးႏွစ္ မျဖစ္မေနထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကုိ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႀကီး (၁၁)ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးပါ ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ေငြသိန္းကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္တင္္ေျမႇာက္ထားေသာ သမၼတသည္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎လက္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ယခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၌ ေဗဒါ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ စီစဥ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူ(၈၁)ဦး တက္ေရာက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

More in Politics Section