ေျမာက္ဦးေဒသ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး အီတလီႏုိင္ငံက ကန္ေဒၚလာတစ္သန္းလွဴဒါန္း

ေျမာက္ဦးေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ေဒသျဖစ္လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အီတလီႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း လွဴဒါန္း ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန
(ေျမာက္ဦးဇုန္)မွ သတင္းရရွိ သည္။


‘‘ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရာက္ေရး အတြက္ အီတလီက ေဒၚလာတစ္ သန္း လွဴလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယူ နက္စကိုကေနတစ္ဆင့္ လွဴလိုက္ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လွဴလိုက္တဲ့ ေငြေတြကို ယူနက္စကိုက
ဦး ေဆာင္ၿပီး ဒီဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ပဲ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေရွး ေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳး သား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ေျမာက္ဦး ဇုန္) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးၿငိမ္းလြင္က ေျပာသည္။

အီတလီႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သေရေခတၱ ရပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ပုဂံယဥ္ေက်း မႈနယ္ေျမမ်ားကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္ေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ဦးေဒ သကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း လာ ေရာက္ေလ့လာခဲ့၍ ဇြန္လ၌ ေဒၚလာတစ္သန္း လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အီတလီက ေထာက္ပံ့မႈအ တြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို ယူနက္စကုိကတစ္ဆင့္ သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္က႑မွာ ဘယ္ေလာက္သံုးမယ္ဆုိတာကို ေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ေျမာက္ ဦးေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
သံုး ႏုိင္သလို လိုအပ္ရင္ ပုဂံအတြက္ လည္း ခဲြသံုးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိ ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဦးၿငိမ္းလြင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ဦးေဒသ ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ေရာက္ႏုိင္ေရး လိုအပ္သည့္ အကူ အညီမ်ား ေထာက္ပံ့့ရန္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတို႔က ယခု ႏွစ္ ေမလအတြင္း လာေရာက္ေလ့ လာခဲ့ေၾကာင္း
ေရွးေဟာင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး ဌာန (ေျမာက္ဦးဇုန္)မွ သိရသည္။