စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္းမႈအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကန္ေရျပင္မ်ား

အင္းလ်ားကန္အတြင္းရွိ အမိႈက္မ်ားကို ဆယ္ယူဖယ္ရွားေနၾကစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း

လူအမ်ားအပန္းေျဖရာ ေနရာ၊ ခ်စ္ျခင္း သေကၤတ အင္းလ်ားကန္၏ ၾကည္ႏူးစရာျမင္ကြင္း အလွအပမ်ားက ေရသန္႔ဘူးခြံ၊ ပလတ္စ တစ္အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ပနံမရစြာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။


အင္းလ်ားကန္ကဲ့သိ႔ု စိမ္း ညစ္ညစ္ေရေပၚတြင္ ေရသန္႔ဘူး ခြံ၊ ပုလင္းခြံမ်ားႏွင့္ပလတ္စတစ္ မ်ားကေနရာယူေနသည့္ ေနာက္ ထပ္ေနရာတစ္ခုက ကန္ေတာ္ႀကီး ပင္ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ား၊ ေရသန္႔ဘူးခံြ၊ ပုလင္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းႀကိဳ လမ္းၾကားမ်ားတြင္ အၿမဲတေစေန ရာယူေနခဲ့သလို အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား၌လည္း
စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားႏွင့္ မကင္းေပ။

လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အမိႈက္သ႐ုိက္ မ်ား ကန္အတြင္း စြန္႔ပစ္ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ အပန္းေျဖကန္ႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ အင္းလ်ားႏွင့္ကန္ေတာ္ ႀကီးတို႔သည္ တျဖည္းျဖည္း ညစ္ ညမ္းလာေနသည္။

‘‘အမိႈက္ပံုးေတြလည္း အ မ်ားႀကီးထားရဲ႕သားနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕ဆို ေသာက္ထားတဲ့ အေအးဘူးေတြ၊ အရက္ပုလင္းေတြကို ဘယ္ ေလာက္အေ၀းေရာက္လဲဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ၿပိဳင္ပစ္ေနၾကတာ။ သူ တို႔က အေပ်ာ္လုပ္ၾကတာမွန္ေပ မယ့္
လည္း ကန္ထဲမွာေတာ့ အ မိႈက္ပုိပြတာေပါ့’’ဟု ကန္ေတာ္ႀကီး သို႔ အပန္းေျဖလာေရာက္သူ ကိုမင္းမင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သမိုင္းမွတ္ တမ္းတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ ကပါ၀င္ခဲ့သည့္ အပန္းေျဖေနရာ အင္းလ်ားကန္ထဲ၌ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ကန္မညစ္ ညမ္းေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ေစရန္ အင္းလ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ မ်ားကကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ လာသည္။

‘‘အင္းလ်ားကန္က အရင္ တုန္းကထက္စာရင္ အမိႈက္ေတြ မ်ားလာတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ ေတြမ်ားလာတယ္။ ေဆာက္လက္ စေတြမ်ားလာတယ္။ အမိႈက္ေတြ က ပစ္ခ်င္သလုိပစ္တယ္။ မီး လည္း႐ိႈ႕ခ်င္သလို ႐ိႈ႕တယ္။ ဒီ
အမိႈက္ေတြက ကန္ထဲေရာက္လာ တာ။ ဒါက အရမ္းသိသာတာ’’ဟု ရြက္ေလွအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဘုန္း ေက်ာ္မိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းအတြက္ပင္ ရြက္ေလွ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ အင္းလ်ား ကန္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ား စုေပါင္း ၍ ကန္အတြင္း အမိႈက္ရွင္းလင္း ေရးကို လုပ္ေဆာင္လာရသည္။

အင္းလ်ားကန္သည္ အ က်ယ္အ၀န္း ၁ ဒသမ ၅ စတုန္ရန္း မိုင္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကီး ဆံုးကန္ျဖစ္၍ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ သည္ ၀ ဒသမ ၂၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းကာ ဒုတိယေျမာက္ အ ႀကီးဆံုးကန္ျဖစ္သည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ကို ၁၈၇၉ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သိ႔ု ေရေပး ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ တူးေဖာ္ခဲ့ကာ ယင္းအခ်ိန္က ရန္ကုန္ဧရိယာသည္ ဆူးေလဘုရားအေရွ႕ဘက္ ဗုိလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ေက်ာက္တံတား
စသည့္ ဧရိယာတစ္၀ိုက္သာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအေနထား မက်ယ္၀န္းေသးသျဖင့္ ေရေပးေ၀မႈသည္ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ခုတည္းႏွင့္ လံုေလာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ တျဖည္း ျဖည္းမ်ားလာသလို ၿမိဳ႕ဧရိယာ လည္း က်ယ္ျပန္႔လာ၍ ကန္ေတာ္ ႀကီးတစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္ ေတာ့သျဖင့္ ၁၈၈၄ တြင္ အင္း လ်ားကန္ကို တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေ၀ မႈအတြက္ အင္းလ်ားကန္မွတစ္ ဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကို ၀ိုက္သြယ္ တန္းၿပီး ေရသြင္းကာ ေရေပးေ၀မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လူေန ရပ္ကြက္မ်ားပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာရာမွ ကန္ေရေပးေ၀မႈအတြက္ သန္႔ရွင္း မႈအားနည္းလာသည့္အျပင္ ရန္ကုန္လူဦးေရႏွင့္ ကန္ႏွစ္ခု မလံု ေလာက္ေတာ့သျဖင့္ ၁၉၀၄ တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္မွ ေရေပးေ၀မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ လူဦး ေရအေျခအေနအရ ေလွာ္ကား ကန္ကို တူးေဖာ္၍ ေရေပးေ၀ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကန္ေတာ္ ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ားကန္ကို အမ်ား ျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖရာ ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္အတြင္း အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ ျခင္း၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ ေရမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ကန္အ တြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ
စြန္႔ ပစ္ေရမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ကန္ေရညစ္ႏြမ္းမႈျဖစ္ေပၚ ေနခဲ့၍ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ ေနရသည္။

အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ ႀကီးတြင္ အမိႈက္မ်ားကုိ ကန္အ တြင္း စြန္႔ပစ္မႈမ်ားရွိေန၍ အမိႈက္ ပံုးမ်ားထဲသုိ႔ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားထားရွိေသာ္လည္း အခ်ိိဳ႕သည္ ႀကံဳသလို စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

‘‘ကန္ေတာ္ႀကီးက ေရေပးဖို႔ မသန္႔ေတာ့တာ၊ ကန္က မပ်က္ ေသးဘူး။ လူေနအိမ္ေျခေတြနဲ႔ နီး ေတာ့ လူေနရပ္ကြက္ေတြက စြန္႔ ပစ္တဲ့အညစ္အေၾကးေတြ ကန္ထဲ ကို၀င္တယ္’’ဟု ေရႏွင့္သန္႔ရွင္း ေရးဌာန ဌာနစုမွဴး
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။


အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ ႀကီးတို႔၏ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို သုေတသနျပဳေလ့ လာမႈ မျပဳရေသးသျဖင့္ ညစ္ညမ္း မႈပမာဏကို အတိအက်မေျပာႏုိင္ ေသာ္လည္း ေဘးအနီး၀န္းက်င္မွ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ အႂကြင္း
အက်န္မ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားရွိႏုိင္ ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္းမွ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

‘‘မ်က္ျမင္အေျခအေနဆို လူ ေတြရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈေတြ ေၾကာင့္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္အတြင္း အင္းလ်ားကန္ေရ အရည္အေသြး ေလ့လာမႈအရ အင္းလ်ားကန္ေရ အရည္အေသြး သည္ ေႏြႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဇီ၀ႏွင့္ဓာတုဆိုင္ရာ ေအာက္ဆီ ဂ်င္လိုအပ္ခ်က္သည္ သတ္မွတ္စံ
ႏႈန္းထက္အနည္းငယ္မ်ားၿပီး မိုး ရာသီ၌ မိုးေရေၾကာင့္ ပမာဏ ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ မဟာအင္ဂ်င္နီယာ (ေရအရင္းအ ျမစ္အသံုးခ်မႈ) ဘြဲ႕အတြက္ ျပဳစုခဲ့သည့္ က်မ္းျပဳစာတမ္း
တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရလဒ္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ BOD ပမာဏမ်ားေန ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ကန္အရည္ အေသြးႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကို ထိခုိက္ေစမႈ မေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း စာ တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက သတ္ မွတ္စံႏႈန္းထက္မ်ားတာရွိႏုိင္ေပ မယ့္ ကန္တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ရင္ ေတာ့ အဆင္ေျပေသးတယ္။ အ ပန္းေျဖေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ အ ေျခအေနေကာင္းေသးတယ္’’ဟု အင္းလ်ားကန္ကို ေလ့လာခဲ့သူ မေရႊရည္မြန္မြန္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ခ်က္ထရီယမ္ဟုိတယ္မွ စြန္႔ပစ္ေရ မ်ားကို သန္႔စင္မႈမလုပ္ဘဲ ကန္အ တြင္းသို႔ တုိက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္ေန ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့၍ သန္႔ စင္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ရန္ ၫႊန္ ၾကားခဲ့ရသလုို ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ားကန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ လူ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ကန္ အတြင္း မ၀င္ေရာက္ေစရန္ ေရလႊဲ ေျမာင္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ကို သန္႔စင္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ေစရန္ တစ္ လတစ္ႀကိမ္
စစ္ေဆးျခင္း၊ ကန္အ တြင္းအမိႈက္သ႐ိုက္ဆယ္ျခင္း၊ ကန္ေရသန္႔ရွင္းေစေရး ေဆးဖ်န္း ျခင္း၊ ေရညိႇေရေမွာ္မ်ား ရွင္းလင္း ျခင္း၊ ေရသန္႔စင္မႈတုိ႔ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ပံုမွန္ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက
ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိအေျခအေနကိုပဲ ပို မပ်က္ယြင္းေစဖို႔ ထိန္းသိမ္းေနရ တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ား ကန္အတြင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ား သိသိသာသာမ်ားျပားလာရာ ဆုိင္ မ်ားမွ စြန္႔ပစ္အညစ္
အေၾကးမ်ား၊ လူအမ်ားက အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ကန္ေရသည္ တ ျဖည္းျဖည္းညစ္ညမ္းလာ၍ ယင္း ကန္ႏွစ္ခုကို အပန္းေျဖရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ ေသာက္သံုးရသည့္ ေရခ်ိဳကန္ႀကီး အျဖစ္ မွတ္ယူကာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ဟု ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာသည္။

‘‘ရန္ကုန္မွာေမြးတဲ့ ရန္ကုန္ သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေျပာရ ရင္ (၁၀) ႏွစ္သားတုန္းက ကန္ ေတာ္ႀကီးနဲ႔ အသက္ (၅၀) ေက်ာ္ အခ်ိန္ ကန္ေတာ္ႀကီးက အႀကီး အက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ သစ္ ပင္ေတြလံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။
ကန္ ဧရိယာထဲမွာ ဆိုင္ေတြအမ်ားႀကီး ေဆာက္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္လည္းပါမယ္’’ဟု ဦးစည္ သူလြင္က ေျပာသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ား ကန္တို႔ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး  ကန္အတြင္းသို႔ ၀င္ေနသည့္ ေရ ဆိုးေပါက္မ်ားကုိ ပိတ္ျခင္း၊ ကန္အတြင္းသို႔ အမိႈက္မစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ကန္ထဲတြင္ရွိသည့္ အညစ္အေၾကး၊ အမိႈက္သ႐ိုက္ကို
ရွင္းလင္းျခင္း၊ကန္အနီး၀န္းက်င္တြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ကန္ေရကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ေရပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္နီနီသိန္းက အႀကံျပဳသည္။

‘‘အရမ္းႀကီးဆုိးရြားတဲ့အေျခ အေနေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ေရရွည္မွာ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းလို႔ရႏုိင္ေသးတယ္’’ဟု မေရႊရည္မြန္မြန္ကေျပာသည္။  ။


ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း