ဖားကန္႔တြင္ ရဲစခန္းအေဆာက္အအုံေဟာင္း တစ္ခုမီးေလာင္၊ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး ေသဆုံး

 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လုံးခင္း ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရဲစခန္းအ ေဆာက္အအုံေဟာင္းတစ္ခု မီး ေလာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအေဆာက္အအုံ ေဟာင္းအတြင္း အိပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး မီးေလာင္ေသ ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

လုံးခင္းေက်းရြာရပ္ကြက္ (၂)ရွိ ရဲစခန္းအေဆာက္အအုံ ေဟာင္းသည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ နံ နက္အေစာပုိင္းက မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ယင္း ရဲစခန္းေဟာင္းအ ေဆာက္အအုံ အသုံးမျပဳသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီးလူေနထိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း လုံးခင္းေက်းရြာအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေအာင္က ေျပာသည္။

အေဆာက္အအုံကုိ မိုး ႀကိဳးပစ္၍ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားၿပီး လူေနထုိင္ျခင္းမရွိေသာ ယင္းအေဆာက္အအုံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆးသုံးရာမွ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

Top News