ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မံုရြာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မုံရြာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦး)

 ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမံုရြာၿမိဳ႕ရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစုေပါင္းကာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (မံုရြာ)က ဦးေဆာင္၍ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ လူအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခု အစီအစဥ္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးစိုးဝင္းေဆြက  ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ (က)တြင္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပိုဒ္ ၁၆  တြင္ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အပါ အဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘သတင္းသမားေတြမွ မဟုတ္ဘူး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)က သာမန္လူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ဆႏၵကိုယ္ ထုတ္ေဖာ္တယ္ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္မွ တစ္ဖက္က ေျပာဆုိခံရတဲ့သူက မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ေျပာဆိုခံရသူတိုက္႐ိုက္မဟုတ္ ဘဲ အျခားတစ္ေယာက္က ၾကား ထဲကေန မေက်နပ္သူက တရား စြဲဆိုတဲ့ကိစၥေတြရွိတယ္။ တရားစြဲ ဆိုခံရရင္လည္း အာမခံရတာ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ အာမခံ ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းက ဘယ္ေပၚ မွာ မူတည္သလဲဆုိတာ အားလံုး အသိပါ။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အာမခံရၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အာမခံမရဘူးဆုိတာ ဒီဟာကို ေဝဖန္သံုးသပ္တာေတြလည္း ရွိေနပါ တယ္။  ဒါက သတင္းမီဒီယာေတြသာမက အြန္လိုင္းအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းသံုးစြဲသူ အားလံုးကို တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္’’ဟု မံုရြာ ေဂဇက္သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္ တည္ၾကည္ေအးက ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆုိၾကသူမ်ားသည္ မံုရြာၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အားကစားကြင္းေရွ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတြင္ စုရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႐ံုးႀကီးလမ္း (တမာတန္းလမ္း ဆံု)-ဘူတာလမ္း-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း- ျပည္သူ႔အားကစားကြင္းေရွ႕အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ေပး၊ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ ဥပေဒ အလိုမရွိ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္ သိမ္းေရး ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ေပး၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရရွိေရး၊ မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈ အလိုမရွိ စသည့္ေႂကြး ေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

Top News