ေတာင္ႀကီး စူဠာမုနိဘုရားတြင္ ေရစစ္ကန္မ်ား ျပဳလုပ္မည္

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စူဠာ မုနိဘုရားတြင္ ေရဆိုးမ်ားကို ျပန္ လည္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ေရစစ္ကန္ မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု စူဠာမုနိဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခ်ယ္ရီေက်ာ္က ေျပာသည္။

စူဠာမုနိဘုရားေျခရင္းရွိ ေဈးဆုိင္ခန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရ ဆိုးမ်ား၊ ေခါင္မိုးတံစက္ၿမိတ္မ်ား မွ ထြက္ရွိသည့္ ေရမ်ားကို ျပန္ လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္ကာ ဇြန္လ ၁၅ ရက္က စတင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးထားၿပီးျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚခ်ယ္ရီေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာက ေျမ ေအာက္ေရေတြနည္းပါးလာၿပီး အိမ္ေတြတိုင္းကလည္း အဂၤေတ ေတြ အျပည့္ခင္းထားတဲ့အတြက္ ေျမေအာက္ေရျပန္မဝင္ႏုိင္ေတာ့ ဘူး။ အန္တီတုိ႔အေနနဲ႔က သန္႔စင္ တဲ့ ေျမေအာက္ေရေတြ ျပန္ရဖို႔အ တြက္ ေရကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး အခုလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ေဒၚခ်ယ္ရီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေရဆိုးမ်ား ျပန္လည္သန္႔စင္ ႏုိင္ရန္ က်င္းမ်ားတူးျခင္း၊ ေျမာင္းမ်ားေဖာ္ျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု စူဠာမုနိဘုရား ေဂါပကအ ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ေရဆုိးမ်ားသန္႔ စင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စူဠာမုနိဘုရား တြင္ ေရစစ္ကန္အႀကီး၊ ေရစစ္ ကန္အေသးမ်ား ထားရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေရ ဆုိးမ်ား အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းမည္ ျဖစ္ကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ သန္႔စင္ သည့္ ေျမေအာက္ေရမ်ား ျပန္ လည္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္မည္ဟု သိရသည္။

ေရဆုိးေရညစ္မ်ားကို ျပန္ လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စူဠာမုနိဘုရားကုန္းေပၚမွ ေရဆိုး မ်ား ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚသို႔ စီးဆင္း ျခင္း ကင္းေဝးမည္ျဖစ္ၿပီး သန္႔စင္ သည့္ ေျမေအာက္ေရရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News