ရခိုင္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲက်၍ အဆိပ္ေသာက္ေသသည့္အမ်ိဳးသမီးကို ေသမႈေသခင္းျဖင့္ အမႈဖြင့္

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ငပု ကြေက်းရြာတြင္ (၁၇) ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲက်႐ံႈးခဲ့၍ အဆိပ္ေသာက္ ေသဆံုးေၾကာင္းမင္းျပားၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ စာ ရင္းထြက္သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး မင္းျပား အလက (၂) စာစစ္ဌာန၌ ခံုအမွတ္ ဒပ-၁၄၇၂ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ ေၾကာင္း မင္းျပားၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာဝန္က်အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

အမ်ိဳးသမီးသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ေအာင္စာရင္းကို လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ၎နာမည္မပါ၍ ပိုးသတ္ေဆး ရည္ေသာက္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မင္းျပားၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းက ေသမႈေသခင္းျဖင့္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ၁၇ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

Top News