ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေျပာ

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူေစာင့္ ေရွာက္ေပးေနေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေတြကုိ ေဆးကုသဖုိ႔အတြက္ အ ကုန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အစီ အစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီလုိဟာမ်ိဳး က်ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ထားလဲဆုိ တာကုိ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ဒါလွ်ိဳ႕ ၀ွက္ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္’’ ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာ သည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက သတင္းေထာက္မ်ား အားအထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ကုိ မည္သူက မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆးကု သေပးေနသည္ကုိ ေဆးေလာက က်င့္၀တ္အရ ေျပာခြင့္မရွိ၍ မေျပာလုိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

‘‘ဥပမာ ခင္ဗ်ားက သမၼတ ႀကီးကုိ ကုေနတယ္ပဲထား။ ခင္ ဗ်ား ဆရာ၀န္ ကြၽန္ေတာ္လည္း ခင္ဗ်ားက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေျပာခြင့္မရွိဘူး။ ဆရာ၀န္ခ်င္းေတာင္ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ သူ႕ရဲ႕သေဘာတူညီမႈရွိမွ ေျပာရမယ္။ ဒါေဆးပညာ က်င့္၀တ္’’ ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေဆးစစ္ေဆး မႈခံယူခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ျပည္တြင္း၌ မ်က္စိ ခြဲ စိတ္ကုသခဲ့သည္။

Top News