လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း တိုက္နယ္ဆရာဝန္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူမည္

လာမည့္တစ္ပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္နယ္ဆ ရာဝန္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ကို ေခၚယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

ဇြန္္လ ၂၂ ရက္ကက်င္းပ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးဦးထြန္းေမာင္၏ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ယိုးတ႐ုတ္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုတြင္ ခြင့္ျပဳဝန္ ထမ္းအျပည့္အဝ ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။


‘‘ဒီတစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း သတင္းစာကေန ေခၚပါေတာ့ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အသစ္ေခၚယူမည့္အဆိုပါ တိုက္နယ္ဆရာဝန္မ်ားကို အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ တိုက္ နယ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားမွေဆး႐ံု မ်ားတြင္ ဦးစားေပးခန္႔အပ္မည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ မ်ား အသစ္ေခၚယူရာတြင္ တိုက္ နယ္ဆရာဝန္ ၁,၇၀၀ ဦး၊ သြား ဆရာဝန္ ၃၀ ဦး၊ စည္ပင္သာယာ ဌာနအတြက္ ၂၀ ဦးႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဌာနအတြက္ တစ္ဦးေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားစသည့္က်န္းမာ ေရးဝန္ထမ္းအလံုအေလာက္ေမြး ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး၍ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ဝန္ ထမ္းအင္အားအလံုအေလာက္ခန္႔ ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒါက္ တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုက္ နယ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳဝန္ထမ္းအေရအတြက္၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ခန္႔ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ စသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ ထမ္းအလံုအေလာက္မရွိ၍ လူနာ မ်ားသည္ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး အသက္အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဦးဦးထြန္းေမာင္ကေျပာသည္။

‘‘ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ပဲရွိ တဲ့အတြက္ လူနာတစ္ေယာက္က ေဆးကုသမႈခံေနရင္ ေနာက္လူနာတစ္ေယာက္ကထိုင္ေစာင့္ေနရ တယ္။ အဲဒီလိုေစာင့္ေနရင္းနဲ႔ လူ နာကမေတာ္ရင္အသက္ပါ ဆံုး႐ႈံး သြားႏိုင္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

 တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာဝန္က်ဆရာဝန္အခ်ိဳ႕ခြင့္ရက္ရွည္ယူျခင္း၊ ပညာေရးအတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာမ်ား တက္ေရာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ဆရာဝန္အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္း ေက်ာင္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္သူနာျပဳ ၇၀ ခန္႔ႏွင့္သားဖြား ၆၀ ခန႔္ထြက္ရွိ ၿပီး သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆရာမ မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ား တြင္သာ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

Top News