အဆင့္ျမင့္ေရာဂါရွာေဖြေရးစက္မ်ား၀ယ္ယူရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံပါက ေထာက္ခံေပးရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးက အမတ္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံ

 ေရာဂါရွာေဖြေရး စက္ MRI စက္မ်ားသည္ လူနာ မ်ားအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ ေနသည့္ စက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္း စက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးဌာန က လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ဘတ္ ဂ်က္ေတာင္းခံပါက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ခံေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ ေထြးက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

   MRI စက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ ၁၂ ခုသာရွိၿပီးအလြန္အေရးႀကီးေသာ စက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။


 ‘‘ဒီစက္အႀကီးေတြက အ ရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီစက္ ေပၚမူတည္ၿပီး လူနာဟာ ေသႏုိင္ တယ္၊ ရွင္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လည္း ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ စက္၀ယ္ဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရင္ မကန္႔ကြက္ဘဲနဲ႔ ေထာက္ခံေပးဖို႔’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုး၏ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ထြက္၍ MRI ႐ိုက္ေနရ၍ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ MRI စက္မ်ား တိုးေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားရာ၌ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အထက္ပါအတိုင္း ေမတၱာရပ္ခံသည္။

 ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ လူနာ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ေရာဂါရွာေဖြသည့္ အဆင့္ျမင့္ စက္ကိရိယာမ်ားမရွိ၍ ျပင္ပ ေဆး႐ံုမ်ား၌ သြားေရာက္စစ္ေဆးေနရျခင္းေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ သန္းေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

Top News