သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆရာမမ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ တစ္လ ၃၅ က်ပ္အစား က်ပ္ေလးေသာင္းတိုးေပး

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၃၀ ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္သူ နာျပဳႏွင့္သားဖြားဆရာမမ်ား၏ စားစရိတ္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္အျဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေပးခဲ့ျခင္းကို စားစရိတ္တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္း က်ပ္ႏွင့္ဝတ္စံုစရိတ္ကို တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရက ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁၀)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္ တာေက်ာ္ေငြက သူနာျပဳသား ဖြားဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားစရိတ္္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ေပါင္း ၃၅ က်ပ္ကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ သူနာျပဳမ်ား၏စားစရိတ္ႏွင့္ဝတ္ စံုစရိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္လို အပ္၍ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးတြင္ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိ ႏႈႈိင္းကာ ယခုကဲ့သို႔ တိုးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ ျပခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၂၆ ၂၀၁၇ ရက္စြဲနဲ႔ ႏို္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့စီးပြား ေရးရာေကာ္မတီသို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၂ ရက္ေန႔မေန႔ကေပါ့။ ျပည္ ေထာင္ စုအစိုးရအဖြဲ႕မွာ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီး ပါကမၾကာမီ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုရမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အျဖဴ၊အမည္း စာရြက္ မထြက္ေသးေတာ့မေျပာ ပါဘူး။ အမွန္ကေတာ့ မေန႔က က တည္းက အတည္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါ ၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကသေဘာတူပါၿပီ။ မၾကာမီရက္ပိုင္း အတြင္းမွာ အမိန္႔ထြက္လာၿပီး စတင္ခံစားရမွာပါ’’ ဟုေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သားဖြား ဆရာမမ်ားအပါအဝင္သူနာျပဳ ၃၈,၄၇၀ ဦးရွိရာ ၎တို႔အတြက္ အစိုးရကတစ္လလွ်င္ စားစရိတ္ က်ပ္ ၇၈၆ ဒသမ ၁၆၉ သန္းခန္႔ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဝတ္စံုစရိတ္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာက်ပ္ ၇၈၀ ဒသမ ၃၇ သိန္းအသံုးျပဳ၍ ပံ့ပိုးမည္ဟုေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနရွိ က်န္းမာေရးဝန္ ထမ္းမ်ားအနက္ သူနာျပဳႏွင့္ သား ဖြားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရအ တြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ တို႔အတြက္ စရိတ္ေငြကို ၂၈,၀၀၀ က်ပ္ (သို႔မဟုတ္) ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေပးသင့္ေနေၾကာင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းသည့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ ေငြက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္ရွိ ျပင္ပသူနာျပဳမ်ား၏ လစာသည္ ၃၂၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀,၀၀၀ အ ထိရွိသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ ဝင္ကူေပးႏုိင္သည့္ ဆရာမမ်ားဆိုပါက ေဘာက္ဆူးရ ေငြမ်ား အပါအဝင္လစဥ္က်ပ္  ၁၀ သိန္းခန႔္ရရွိသည္ဟု သိရေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘အဲဒီဝတ္စံု(သူနာျပဳဆရာမ မ်ား၏ ဝတ္စံု) ေတြကိုခ်ဳပ္ဖို႔ရာ သာမန္ပိတ္စနဲ႔ခ်ဳပ္ရင္ေတာင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔အထက္ ကုန္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သူတို႔တစ္ 

ေတြရဲ႕လစာကို ေလ့လာၾကည့္ ေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သံုးဆယ္ ေက်ာ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ေလာက္က ထဘီအနီဝတ္ သူနာျပဳေတြရဲ႕ လစာက ၂၁၀-၁၅-၃၃၀ စေကး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာ အဲဒီ စေကးက ၁၆၅,၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၇၅,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာေက်ာ္ေငြကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဌာနကလစာတိုးေပးထား ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေလာက္ငမႈမရွိ၍ လုပ္ငန္းခြင္မွ အျပင္ထြက္ဝင္ေငြရွာျခင္းမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံ ေရးမေျပျပစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ ဓာတ္က်ၿပီးအလုပ္မွ အၿပီးႏုတ္ ထြက္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသူ နာျပဳေလာက၌ ျဖစ္ေပၚေနသည္ ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

Top News