ဆရာဝန္သစ္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ေလးခု၌ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္မည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာဝန္သစ္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းဆရာဝန္မ်ားကို ဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းေပးၿပီး ပါက ခ်င္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ေလးခု၌ ဦးစားေပးခန္႔ အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကား သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး က ၎တို႔ျပည္နယ္အတြင္း က်န္း မာေရးက႑လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ က က်င္းပသည့္အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဆရာ ဝန္ ေတြရဲ႕ အင္အားကိုၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းေန ပါတယ္။ နည္းေနတဲ့အတြက္ ဒီ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ဆ ရာဝန္ အသစ္ေတြ ၁,၇၂၁ ဦးေခၚ ဖို႔ သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ပါမယ္။ သြား ဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္သံုးရာ ေခၚပါမယ္။ ဒီဆရာဝန္ေတြကို ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ခန္႔ႏို္င္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဝန္ထမ္းတကၠ သိုလ္မွာ သင္တန္းတက္ၿပီးရင္ ခန္႔မွာပါ။ ခ်င္းျပည္္နယ္ကိုေတာ့ ဦးစား ေပးပါမယ္။ ခ်င္း၊ကယား၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းဒါေတြက ေဝးလံေခါင္ ပါးလည္း ျဖစ္တယ္၊ သြားလာခက္ ခဲတဲ့အတြက္ ေရာက္တဲ့ဆရာဝန္ ၁,၇၀၀ မွာဒါေတြကို ဦးစားေပး မယ္ဆိုတာ ဒီမွာလည္း ေျပာလိုပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းလက္ ေထာက္ဆရာဝန္မ်ား ခန္႔ထားရာ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္အေနအထားအရ တိုက္ နယ္ေဆး႐ံု၏ တည္ေနရာ (ေတာင္ ကုန္း/ေတာင္ေစာင္း)မ်ား အေပၚ မူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ကြဲျပား ျခားနားသည့္ဘာသာစကားမ်ား ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္မွအဆိုျပဳေပးသည့္ ဘာ သာစကားေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒ သခံဆရာဝန္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ လည္းေကာင္းေဒသႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ (သို႔မ ဟုတ္) အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္မ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းလို အပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သူနာျပဳ ႏွင့္သားဖြားမ်ားထပ္မံခန္႔ထားႏုိင္ ေရးေဆာင္ရြက္ေနရာ ခ်င္းျပည္ နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ သူနာျပဳသင္ တန္းေက်ာင္းမွ ၂၀၁၇ တြင္ သူနာ ျပဳ ၆၆ ဦး၊ သားဖြား ၄၄ ဦး၊ ၂၀၁၈ တြင္ သူနာျပဳ ၆၆ ဦး၊ သားဖြား ၄၃ ဦး၊ ၂၀၁၉ တြင္ သူနာျပဳ ၆၆ ဦး၊ သား ဖြား ၄၄ ဦးေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

Top News