ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈ ရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးေထာက္ျပ

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္  စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန စိစစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာကို ထိပါးမႈရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရည္မြန္(ခ)ေမာင္တင္သစ္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းအပါအဝင္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထားဝယ္၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဘဝအေပၚ ထိခိုက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သယံဇာတတူး ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ျပန္လည္စိစစ္တဲ့အခါမွာ အေရး တႀကီးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာက ေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာပါပဲ။ ဒီလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ  အာဏာအေပၚမွာ ထိပါးမႈရွိသ လား၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ဒီလုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ သက္ ေရာက္မႈရွိသလားဆိုတာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု ဦးရည္မြန္က ေျပာသည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိကြန္ ခ်မ္း၏ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူ မ်ား၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး ျပည္ သူအမ်ားသေဘာမေတြ႕လက္မ ခံေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရက ခြင့္ ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ျပည္သူ လူထုအေပၚ အေလးထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္ သူ႔မ်က္ႏွာမၾကည့္ဘဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေရး ေရွး႐ႈကာ ျပန္ လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးရည္မြန္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

  စီမံကိန္းႀကီးမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ဟုဆိုကာ ျပည္သူပိုင္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ေျပာသည္။

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အကြက္ေပါင္း ၁၈၁ ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ ၿပီး ေျမကြက္ ၂၀ တြင္သာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို ေတြ႕ရကာ က်န္ေျမကြက္မ်ားသည္ ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ထား႐ံုသာရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီစီမံကိန္းေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ေနၿပီ လဲ၊ အဲဒီစီမံကိန္းက အလုပ္လက္ မဲ့ျပႆနာေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီလဲ။ ျမန္မာျပည္သူ ေတြ ဒုကၡေရာက္တာပဲ။ ဒီလိုအ က်ိဳးမရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ျပန္စိ စစ္သင့္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအးျမျမ မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာမရွိသည့္ စီမံကိန္း မ်ားသည္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္က စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ မ်ား၏အသံကို နားမေထာင္ဘဲ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ဦးဉာဏ္ဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘အဲဒီလို စီမံကိန္းေတြက တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ပဲ အ က်ိဳးရွိတာ။ ဒါေတြကို ျပန္စိစစ္ရ မယ္’’ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳး မရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ စိစစ္ကာ ပယ္ဖ်က္သင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း၏အဆို ကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

‘‘ျပည္သူေတြ ထိခိုက္နစ္နာ မႈရွိၿပီး အက်ိဳးမရွိတဲ့စီမံကိန္းေတြ ေတြ႕ရင္ ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္ၾကားပါ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါ မယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေထာက္ ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က မွတ္တမ္းတင္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့သည္။

Top News