Technology

 • Wed 30 Aug 2017 - 15:02
  ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက ေနာက္ဆံုး ျဖန္႔ခ်ိေသာ Galaxy Note 8 ၏ ဒီဇုိင္းပံုစံသည္ Galaxy S8 ပံုစံ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ၿပီး Home key မ ပါဝင္ေပ။ မ်က္ႏွာျပင္ ၆ ဒသမ ၃ လက္မရွိၿပီး Infinity AMOLED စနစ္ျဖစ္ကာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတစ္ခု လံုးကို ဖုံးထားသည္။ ဆမ္ ေဆာင္းတံဆိပ္က အနက္ေရာင္ ဖန္သားျပင္ မ်က္ႏွာျပင္၏ အလွ ကို မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေပ။
 • Wed 30 Aug 2017 - 15:00
  အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳချမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းအင္တာနက္စနစ္ကို လူတိုင္းနီးပါး အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ (Gateway)ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခုတည္းကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ Gateway လိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၇ အတြင္း စတင္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ Golden TMH Telecom ကုမၸဏီ သည္ Gateway လို္င္စင္ပထမဦးဆံုးရရွိသည့္ (ေအာ္ပေရတာမ်ားမွအပ) ကုမၸဏီေလးခုအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ နည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ 7Day News ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Sun 27 Aug 2017 - 21:26
  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ားသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျမင့္ ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စတုုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ သည့္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီကစတင္၍ တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္သည္ ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္မႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ရွိလာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ကို ေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးက တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ခဲ့ သည္။
 • Sat 26 Aug 2017 - 20:30
  က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ မႈစင္တာသို႔ ဆယ္လၾကာအတြင္း မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသူ ပိုမို မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ၇၈၈၇ က်န္းမာေရးစင္တာမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစြမ္းေဆာင္ဦးက ေျပာသည္။
 • Fri 25 Aug 2017 - 18:45
  အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာတြင္ ေခၚယူမည္ဟု အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ ေရးအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕သင္တန္းႏွစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက B.E(Hons) ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 16:38
   ေခၚဆိုသူက ဘီလ္ေပး ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ လက္ခံ သည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက သာ ဘီလ္ေပးေဆာင္ရမည့္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားကို စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အခ မဲ့ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ႀကိဳးဖုန္းလိုင္း ကို ရယူပါက ေခၚဆိုသည့္မိနစ္ ပမာဏအလိုက္ ေအာ္ပေရတာ ကို ၁ မိနစ္ ၅၀ က်ပ္ ဘီလ္ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ လစဥ္က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 16:37
  ဆီးဂိမ္းက်င္းပေနသည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳမည့္ MPT ဖုန္းမ်ားအ၀င္လက္ခံေျဖ ၾကားမႈသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ မွ အခမဲ့အျဖစ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ အစီအစဥ္စတင္ေန ေၾကာင္း MPT က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။ ဆီးဂိမ္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အ ေနျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ဩ ဂုတ္ ၂၂ ရက္က စတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအျပင္ အင္တာနက္ ေဒတာႏႈန္းမ်ားကို တစ္မီဂါဘုိက္ လွ်င္ ယခင္က ၅၀၀ က်ပ္က်သင့္ ရာမွ ယခုအခါ ရွစ္က်ပ္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 24 Aug 2017 - 12:09
  နည္းပညာထြန္းကားလာတဲ့ေခတ္မွာ လူေနမႈက႑တိုင္းအ တြက္ ပိုၿပီးစမတ္က်က် ျဖတ္သန္းေနထုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားျဖည့္ ဆည္းမႈေတြ ပိုမ်ားျပားလာတာ အမွန္ပါ။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ Gadget ေတြ အသံုးမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ လူမႈဘဝအစိတ္ အပိုင္းအသီးသီးမွာ ပိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြျဖစ္ ထြန္းလာတာ အမွန္ပါပဲ။
 • Wed 23 Aug 2017 - 19:00
  အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ အိမ္ရွင္အ ျဖစ္လက္ခံက်င္းပေနသည့္ မေလး ရွားႏုိင္ငံမွ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ၁၀၀ ခန္႔ ကုိ အင္ဒုိနီးရွားဟက္ကာမ်ားက ႏုိင္ငံအလံမွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ ဟုဆုိကာ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ ဟက္ ကာမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအျပင္ စု စုေပါင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္က စတင္တိုက္ ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Sun 20 Aug 2017 - 20:11
  လစဥ္ေၾကး ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ (Unlimited)အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 5BB Broadband ဖိုက္ဘာေကဘယ္အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္တတိယအပတ္ကစ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံႏွင့္ ခ်မ္းျမသာစည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Global Technology ကုမၸဏီမွသတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ 5BB ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္း မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္အျပင္ မႏၲေလးရွိအမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာငါးခုခန္႔တြင္ Wifi စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 17 Aug 2017 - 21:09
  လာမည့္ဒီဇင္ဘာ၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠ သိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔၏ ပထမႏွစ္သင္တန္း မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ဦးစီတိုးျမႇင့္ ေခၚယူမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။  ယခင္ႏွစ္က အဆိုပါတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ စီ လက္ခံခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဦးေရ ၃၃၀ အထိတိုးျမႇင့္လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 21:23
  ကမၻာ့ဘေလာ့ဂါေန႔ျဖစ္သည့္ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ Responding of Influencer ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ဟု ျမန္မာဘေလာ့ဂါအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ Impact Hub Yangon တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆို တက္ ေရာက္ႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွ နာမည္ေက်ာ္ ၾကားသူမ်ား၊ ခရီးသြားႏွင့္ အလွ အပေရးရာ ဘေလာ့ေရးသားသူ မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွား သည့္ ဘေလာ့ဂါမ်ား တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 13:06
  ျပည္တြင္း၌ လူသံုးအမ်ားဆံုး မုိဘိုင္း Messaging App တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Viberက မိုဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္တစ္ခုထက္ပို၍ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္ျဖင့္ Viber အသံုးျပဳလိုပါက လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ အေကာင့္မွ အခ်က္အလက္မ်ား မပ်က္စီးဘဲ ဖုန္းနံပါတ္သာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္မည့္   ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 13:04
  ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာသင္ၾကားျခင္းအတြက္သာမကဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားကိုပါ ေရြ႕လ်ားစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္မည့္   ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကို Samsung ျမန္မာက လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 13:01
  ၾသဂုတ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အသစ္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ Update Version သည္ ယူနီကုတ္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 12:59
  ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ကစတင္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕ တြင္ ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္Global Technology ကုမၸဏီမွ ဦးမ်ဳိးျမင့္ၫြန္႔က ေျပာသည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 12:56
  မႏၲေလးတိုင္း အတြင္းရွိ အစိုးရဌာနအားလံုး၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္ လႊင့္ တင္ထားသည့္ e-Mandalay Web Portal ကို အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ တရားဝင္မိတ္ဆက္ၿပီး တစ္လခန္႔အတြင္း Hacker မ်ားက အႀကိမ္တစ္ရာခန္႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕e-Govern-ment အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Mon 14 Aug 2017 - 23:49
   မႏၲေလးတိုင္း၌ မီး ေလာင္မႈႏွင့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား အပါအဝင္ အေရးေပၚအေျခအ ေနမ်ားျဖစ္ပြားပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား သိရွိေစရန္ iRoute အမည္ရွိ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါမိုဘိုင္း App သည္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း မီးေလာင္ မႈႏွင့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ ေစရန္ မီးသတ္စခန္းမ်ား၊ ရဲစခန္း မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ားကို ေျမပံုႏွင့္ တကြ ျပသထားေၾကာင္းမႏၲေလး  တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးဥကၠာေက်ာ္ကေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပြား ပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအ သင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လိပ္စာမ်ားကို ပါ ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 • Fri 11 Aug 2017 - 21:48
   နည္းပညာႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္အုိင္ဒီယာႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ျပသည့္ Hackathon ၿပိဳင္ပဲြကို   ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္  ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ မွ ၂၀ ရက္အထိKanaung Hub  (ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္)တြင္  က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။   ယင္းၿပိဳင္ပဲြကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၀ ခန္႔လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ‘‘အခုစာရင္းေပးထားတာကေတာ့ ၁၀၀၀န္းက်င္ရွိေနပါၿပီ’’ဟု ၿပိဳင္ပဲြစီစဥ္သည့္ New Westminster ကုမၸဏီမွ မေမဇင္ကိုက ေျပာသည္။
 • Thu 10 Aug 2017 - 20:06
  ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီ အစဥ္ UNDP က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သံုးရက္အၾကာ နည္း ပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ပထမပတ္တြင္ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္း သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အဓိ က ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းဘတ္က ေျပာ သည္။ ‘‘ဒီထက္ပိုေပးဖုိ႔ေတာ့လို ေသးတယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

Pages

Subscribe to Technology