Technology

 • Mon 26 Jun 2017 - 22:20
   ခဲျခစ္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား တြင္ QR Scan ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္း ႏုိင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားထည့္ သြင္းထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဇြန္လ ၂၅ ရက္၌ ေၾကညာသည္။ ပုံမွန္ခဲျခစ္ ဂဏန္းနံပါတ္ မ်ားကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသုံးျပဳသူမ်ား လြယ္ကူစြာ ေငြျဖည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ေငြျဖည့္ဂဏန္းမ်ား မွားယြင္း ႐ုိက္သြင္းမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ QR Scan ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္းႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 • Sun 25 Jun 2017 - 20:48
  တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ဘားကမ့္ဦး ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္သူမ်ားစုေ၀း၍ ဘားကမ့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။  ၿမိဳ႕အသီးသီးမွ ဘားကမ့္ဦးေဆာင္စီစဥ္သူ အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕တို႔သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ စုေ၀းေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေဒသအသီးသီး၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Sun 25 Jun 2017 - 20:47
   အစၥေရးအစိုးရ၏အ ေထာက္အပံ့ျဖင့္ စက္တင္ဘာ တြင္ က်င္းပမည့္ အစၥေရး Start Up ပြဲေတာ္(DLD Israel 2017) သို႔တစ္ပတ္ၾကာ သြားေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။  ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအ ေနျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီသက္တမ္းသံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ၿပီး အသက္(၂၅)ႏွစ္မွ (၄၀)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္ဟု အစၥေရးအစိုးရက ကန္႔သတ္ထား သည္။
 • Sun 25 Jun 2017 - 15:40
  ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အ သံုးအႏႈန္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ jrcreligiousterms.wiki ကို ျပည္တြင္းရွိ Judson Research Center ကဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 • Fri 23 Jun 2017 - 19:00
  ဇြန္လ ၃၀ ရက္အထိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိသည့္ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကုိ အၿပီးအပုိင္လုိင္း ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထပ္မံအသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။  မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ၍ မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရွိသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ ယာယီလုိင္းပိတ္သိမ္း မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ပထမအႀကိမ္အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။
 • Fri 23 Jun 2017 - 18:57
   ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္း မ်ားကို ဆိုက္ဘာလံုၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။  အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္အသင္းမ်ားက နည္း ပညာအေျခခံသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ခဲ့ ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးသင္တန္းကို အထူးစံုစမ္းေဆးေရးဦးစီးဌာန တစ္ခုတည္းကိုသာ ပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Thu 22 Jun 2017 - 13:33
  ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ အသံုးတြင္က်ယ္မႈဟာ အံ့ဩစရာ အရွိန္အဟုန္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အိတ္ေဆာင္ ကိရိယာငယ္ ဆက္သြယ္ေရး Gadgetေလးေတြဟာ နိစၥဓူဝ လူမႈနယ္ပယ္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ ပစၥည္းေလးေတြလိုေတာင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ စမတ္ဖုန္း ဒီဇိုင္းစံု၊ အမွတ္တံဆိပ္စံုနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း အဆင့္အျမင့္ဆံုးလို႔ ဆိုရမယ့္ High-end အမွတ္တံဆိပ္ေတြအျပင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး Appေတြေလာက္ အသံုးျပဳဖုိ႔သာ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ဖုန္းေတြထိ အစံုအလင္ပါပဲ။  
 • Wed 21 Jun 2017 - 21:20
   ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ႐ံုးစာေရးသားျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ Databaseအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကားတုိ႔ကို ေရးသားရာ၌ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာ စနစ္ တစ္ေျပးညီအသံုးျပဳေရး Chief Information Officer (CIO)မ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး ပြဲ၌ အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံသည့္ အေပၚ ယူနီကုတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ ISO-10646 ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္က အႀကံျပဳသည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 21:19
  4G အင္တာနက္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) သည္ ကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္း 150 Mbps အထိ ေပးအပ္မည္ဟု ေအာ္ပေရတာ စီအီးအိုက ေၾကညာခဲ့သည္။ 4G ကြန္ရက္ကို ဇြန္လအ တြင္း မိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာသည္ အျမန္ႏႈန္း 40Mbps အထိ ရရွိမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ အျမန္ႏႈန္း 75 Mbps မွ 150Mbps အထိ ရရွိမည္ဟု ေၾက ညာခဲ့သည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 13:42
  ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံdtac မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ digi ဖုန္းလိုင္းမ်ားသို႔တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ေခၚဆုိခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 13:40
  ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ မုိဘုိင္းအင္တာ နက္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေၾကာ္ျငာ ထားသည့္အတုိင္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္အ ျမန္ႏႈန္းကို ကူညီတိုင္းတာေပးရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MIDO က ေတာင္းဆိုထားသည္။ လူအမ်ားစုပါဝင္သည့္ စစ္ ေဆးမႈကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအ တာအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ MIDO က တိုက္တြန္းထား ၿပီး အစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆုိင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသံုးျပဳသူ မ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္အျမန္ ႏႈန္း အျပည့္အဝရျခင္း၊ မရျခင္း ကို အၿမဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္ ေၾကာင္း MIDO က အႀကံျပဳသည္။
 • Wed 21 Jun 2017 - 13:39
  Alcazar Group(ဒူဘုိင္း)ႏွင့္ M1 Group (ဗီယက္နမ္)တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ Irrawaddy Green Towers (IGT)ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မိုဘုိင္းတာ၀ါတုိင္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၄၅၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။
 • Mon 19 Jun 2017 - 21:29
   မိုဘိုင္းအက္ပလီေကး ရွင္းျဖင့္ တကၠစီငွားရမ္းျခင္းဝန္ ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Oway Ride သည္ေငြေပးခ်မႈအ တြက္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ျခင္း ဝန္ ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ သည္။ Consumer Top Up အမည္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ကို Oway Ride က ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း စ တင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အေကာင့္ တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြ ျဖည့္သြင္းျခင္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Oway Ride ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္တာမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 • Sun 18 Jun 2017 - 21:24
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Visa နည္းပညာျဖင့္ ေႂကြးဝယ္ကတ္အ သံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ဇန္နဝါရီမွ ဧၿပီအထိ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ Visa ကုမၸဏီေငြေပး ေခ်မႈဆိုင္ရာ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘၂၀၁၇ မတ္လမွာ ေႂကြး ဝယ္ကတ္သံုးၿပီး ေငြေပးေခ်မႈႏႈန္း ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄,၂၀၀ နဲ႔လည္း ေႂကြးဝယ္ကတ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္’’ဟု Visa ျမန္မာ၏Country ManagerArturo Planell က ေျပာသည္။
 • Sun 18 Jun 2017 - 13:59
   ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ National ICT Award ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသင္ၾကားေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာ ရွင္အသင္းက နည္းျပသင္တန္း ဆရာမ်ားကို ေခၚယူခဲ့သည္။
 • Sun 18 Jun 2017 - 13:58
  ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ဘားကမ့္ကို ျပည္တကၠသိုလ္ စာသင္ေဆာင္မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
 • Fri 16 Jun 2017 - 20:28
   ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကုိ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆုိက္ moe.gov.mm ေပၚ၌သာမက မုိ ဘုိင္းေပၚ၌ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ မုိဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္းကုိ တရား၀င္ ျဖန္႔ခ်ိထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။  ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းကုိ Android အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္ၿပီး it4youmm အမည္ျဖင့္ Play Store တြင္ရွာေဖြပါက Results of the matriculated 2017 အ မည္ျဖင့္ ေအာင္စာရင္းၾကည့္႐ႈ ႏုိင္သည့္ အက္ပလီေကးရွင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။
 • Thu 15 Jun 2017 - 18:33
  4G ကြန္ရက္ျဖင့္ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားၾကည့္႐ႈစဥ္ ကြန္နက္ရွင္ ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ အဝိုင္းလည္ေနမႈ (Loading)မရွိေစရဟု တယ္လီ ေနာျမန္မာက ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၅ ရက္)တြင္ 4G ကြန္ရက္ကို စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ‘‘အဝိုင္းလည္ေနတာ မရွိေစ ရဘူးလို႔ ကတိေပးတယ္။ အဝိုင္း လည္ေနတယ္ဆိုရင္ ၀၉-၇၉၁၀ ၀၀၁၀၁ကို ဆက္ေျပာႏိုင္တယ္။ ပါဆင္နယ္ဖုန္းပါ။ ကိုယ္တုိင္လာ ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုရင္ လာေျဖ ရွင္းမယ္’’ဟု တယ္လီေနာ၏ေစ်း ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Joslin က ေျပာသည္။
 • Thu 15 Jun 2017 - 15:49
  မုိဘိုင္း OS ေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈက ေနာက္ ထပ္ အဆင့္တစ္ခု ကို တက္လွမ္းၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပင္းထန္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ Apple က iOS ေနာက္ ဆံုးမ်ိဳးဆက္ကို ကနဦးအဆင့္ မိတ္ဆက္ခဲ့သလို Google က လည္း ကုမၸဏီႏွစ္ပတ္လည္ Developer ညီလာခံျဖစ္တဲ့ Google I/O 2017မွာ Android အသစ္စက္စက္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ေၾကညာ သြားပါတယ္။
 • Wed 14 Jun 2017 - 12:56
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္က Mi Notebook Air ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ သည့္ Xiaomi ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ ထပ္ထြက္ရွိမည့္ Mi Notebook Air 13.3 ၏ အခ်က္အလက္မ်ား အြန္လိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာ သည္။

Pages

Subscribe to Technology