Technology

 • Wed 31 May 2017 - 12:41
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ ပ်ဴတာအသင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီ နည္းပညာသင္ၾကားေရးအစီအ စဥ္ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။ ‘‘သင္ၾကားေရးအတြက္ ကုန္ က်စရိတ္ကို အသင္းႏွစ္သင္း (ပညာရွင္အသင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္အ သင္း)ကပဲ ခံလာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာေတာ့ စပြန္ဆာသေဘာ မ်ဳိးနဲ႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ အသင္း ၀င္ေငြကလည္း အားလံုးသိတဲ့အ တိုင္း ျပပြဲေတြကပဲရတာပါ။ ဒါက လည္း အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ပါ ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။
 • Wed 31 May 2017 - 12:39
  ၂၀၁၄ က စတင္ကာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရာ လက္ရွိ၌ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၁၂၆ ခုအထိ ရွိလာခဲ့ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 31 May 2017 - 12:38
  ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ နသည္ 4G အတြက္ ေအာ္ပေရ တာမ်ားအသံုးျပဳမည့္ 1800 လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္၏ ထပ္ေဆာင္းလုိအပ္ ေသာ လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကုိ ဦးရာလူ စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
 • Mon 29 May 2017 - 22:21
   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT သည္ 4G ကြန္ရက္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔ေမလ ၃၀ ရက္တြင္စတင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခင္က 4G ကြန္ရက္ကို 3G အသံုးျပဳေနသည့္ 2100 လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္ေပၚတြင္ ကြန္ရက္ဖြင့္လွစ္ ၍ တည္ေနရာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေစခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအ ခါ တည္ေနရာကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ေတာ့ဘဲ ရန္ကုန္၊မႏၲေလးႏွင့္ေန ျပည္ေတာ္ရွိ ၿမိဳ႕အႏွံ႔၌ 4G ကြန္ ရက္ကို  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘အခုကေတာ့ ရတဲ့လႈိင္းႏႈန္း စဥ္ (2×10 MHz, 1800) ေပၚမွာ ပဲ ဝန္ေဆာင္မႈစေပးမွာ။ ေနာက္ ပိုင္းေတာ့ ထပ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး (Spectrum ပိုမိုရယူ၍) ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမယ္’’ ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပန္ၾကားေရးတာ ဝန္ခံကေျပာသည္။
 • Mon 29 May 2017 - 22:20
  ၂၀၁၄ ကစတင္၍ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အေမရိကန္နည္း ပညာကုမၸဏီ Vertiv သည္လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးခြဲအေနျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရ သည္။ Vertiv သည္ Emerson Network Power အမည္ျဖင့္ေဒ တာစင္တာ၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္ႏွင့္ အျခားေသာက႑အသီး သီးအတြက္ ပါဝါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစ နစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
 • Mon 29 May 2017 - 00:38
   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဂၤ လိပ္စာဌာနႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား အမ်ိဳးသားဗဟိုဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ Global English သင္တန္း၊ အေျခခံအ ဆင့္အတြက္ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ အြန္လိုင္းမွ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ Basic Level, Advanced Level-I, Advanced Level-II, Inter-mediate Level, Upper Inter-mediate Level စသည့္ Level ငါးခုပါဝင္ၿပီး သင္တန္းအဆင့္အားလံုးကို ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဂၤလိပ္စာဌာနမွ သိရသည္။
 • Sun 28 May 2017 - 13:43
  ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာ တယ္လီေနာသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အပါဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို 4G ကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း  ေအာ္ပေရတာ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။
 • Sun 28 May 2017 - 13:42
   မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခၚဆုိမႈျဖစ္သည့္ Fraud Call (တရားမဝင္ေခၚဆို မႈ) မ်ားအျဖစ္ Missed Call မ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ျပန္လည္ ေခၚဆုိပါက ႏုိင္ငံျခားေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ေကာက္ခံမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက သတိေပးခဲ့သည္။
 • Fri 26 May 2017 - 21:45
  1800 လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ကို အစိုးရထံမွ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း တယ္လီေနာသည္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 4G ကြန္ရက္စစ္စစ္ကို စတင္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ 2100 လႈိႈင္းႏႈန္းေပၚတြင္ 4G ကြန္ရက္ကို ေအာ္ပေရတာမ်ားအ ေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲျခင္းျဖစ္ ၍ပံုမွန္ 3G ကြန္ရက္ထက္ အျမန္ ႏႈန္းနိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း ၊ 1800 လႈိင္း ႏႈန္းစဥ္ရရွိလာခဲ့သည္ 4G ကြန္ ရက္စစ္စစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ စံုစမ္းသိရသည္။ 4G ကြန္ရက္စစ္စစ္သည္အ ျမန္ႏႈန္း 150Mbps ရွိရမည္ျဖစ္၍ ယခင္က မိတ္ဆက္ထားခဲ့သည့္ 4G ကြန္ရက္သည္ 2100 လႈိင္းႏႈန္း စဥ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထား ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ႏႈန္း 38Mbps သာအျမင့္ဆံုးရရွိခဲ့သည္။
 • Fri 26 May 2017 - 21:43
  မႏၲေလးတုိုင္းအစုိးရ အဖြဲ႕၏ E-Government ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းပ ညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္(MIIT) တြင္ E-Gove -rnment Lab တစ္ခုစတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ ‘‘ျမန္မာသတင္းအခ်က္အ လက္နဲ႔ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (MIIT) က ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားေတြေရာ ပါ၀င္ၿပီးမွ တုိင္းေဒ သႀကီးရဲ႕ E-Government ဆုိင္ ရာကိစၥေတြကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီ Lab ကုိ ဖြင့္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု မႏၲေလးတုိင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းဥကၠ႒ဦးဥကၠာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။
 • Thu 25 May 2017 - 22:37
   တယ္လီကြန္ေစ်းကြက္ သည္ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ကို အ သားေပးသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာ ၿပီး လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ကို လစဥ္ 3GB ခန္႔ အသုံးျပဳလာသည္ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Joslin က ေျပာသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာဆင္းမ္ ကတ္အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းရွိ သည့္အနက္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိုဘုိင္းအင္တာနက္ကို ပုံမွန္အသုံးျပဳေနေၾကာင္း၊ အင္တာနက္အ သုံးျပဳသူမ်ားသည္ လစဥ္ပုံမွန္အ ေနျဖင့္ အင္တာနက္ 3GBပမာဏကို အသုံးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာစစ္တမ္းအရ သိရသည္။
 • Thu 25 May 2017 - 21:53
  ဟြာေဝးဟန္းဆက္ အေဟာင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ကာ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဝယ္ယူရာတြင္ တရားဝင္တင္ သြင္းထားျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးၾကရန္ ကုမၸဏီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္အတြင္း Apple Brand ဟန္းဆက္မ်ားကို သာ ျပဳျပင္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္း ခ်မႈ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ဟြာ ေဝးကဲ့သို႔ေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို ျပဳျပင္ကာ ေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္ လည္ေရာင္းခ်မႈအနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း ကိုညီ-မေဆြ ဟန္း ဆက္ အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုေအာင္ညီက ေျပာသည္။
 • Thu 25 May 2017 - 11:20
  အေတာ္ၾကာ ေကာလာဟလေတြ ထြက္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ Google က Android နဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ ေျခလွမ္းသစ္တစ္ခုကို အစျပဳလိုက္ပါၿပီ။ နည္းပညာထြန္းကားလာတဲ့ေခတ္မွာ လူတိုင္းလိုလို ကိုင္ ေဆာင္ေနတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြအတြက္ အဓိက OS တစ္ခု အေနနဲ႔ Android ကို Google က ဖန္တီးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကမၻာ ေပၚမွာ လူသံုးအမ်ားဆံုးစမတ္ဖုန္း OS အေနနဲ႔လည္း ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အခုေတာ့ Google က ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကား ေတြအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ပင္မ OS တစ္ခုအျဖစ္ Android ရဲ႕ လက္တံေတြက ထပ္ရွည္လာေတာ့မယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ Google က ကားေတြအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ And-roid ဗားရွင္းသစ္ OS ကို တိတိက်က် နာမည္မေရြးခ်ယ္ ေသးေပမယ့္ ကုမၸဏီအတြင္းပိုင္းမွာေတာ့ Android Automotive လို႔ သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚေနပါတယ္။ ဒီ OS ကို Audi နဲ႔ Volvo က ထုတ္လုပ္မယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ကားေမာ္ဒယ္ေတြမွာ စတင္ထည့္ သြင္းေပးမယ္လို႔ Google နဲ႔ မိတ္ဖက္ ကားကုမၸဏီေတြက အသီးသီးေၾကညာပါတယ္။ အရင္တုန္းက Google ဟာ Android- as-a-car-OS ဆိုတဲ့ ကား အသံုး ျပဳ OS ကို Concept နမူနာစိတ္ ကူးစိတ္သန္းအေနနဲ႔ ထုတ္ျပဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ အေတာ္ေလးအသံျပန္ တိတ္ခဲ့တယ္။
 • Wed 24 May 2017 - 21:20
   ဖိုက္ဘာကြန္ရက္သြယ္တန္းရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ၊ ေတာင္ေပၚေဒသ မ်ား၌ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္ကို ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ျဖင့္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ရသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိ ေၾကာင္း MECTel ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သည္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ ျပည္နယ္တစ္ ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း မိုဘိုင္းကြန္ ရက္ အသံုးျပဳမႈတြင္ လည္းအျခား ျပည္နယ္မ်ားထက္ နည္းပါး သည္။ ‘‘မတူပီမွာဆိုရင္ ၿဂိဳဟ္တုကို သံုးရတယ္။ တြက္ေျခကိုက္ေပ မယ့္ အ႐ံႈးအျမတ္ကို မၾကည့္ဘဲ လုပ္ပါဆိုလို႔ လုပ္ထားတာပါ။ တျခား ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္၊ တီးတိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ မိုက္ခ႐ို ေဝ့ဖ္နဲ႔ ခ်ိတ္တယ္။ ဒါကလည္း တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္လို႔ရတာ မဟုတ္ ဘူး။ အဆင့္ဆင့္သြားရတာ’’ဟု MECTel မွ အရာရွိကေျပာသည္။
 • Sun 21 May 2017 - 21:08
   ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ ပိုေရးရွင္းပိုင္ MECTel ဖုန္းလိုင္း ကို မွတ္ပံုတင္၍ အသံုးျပဳသူ သံုး သန္းခြဲရွိေၾကာင္း အဆိုပါစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းဌာနမွ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။ MECTel ဖုန္းလိုင္းကို အေရ အတြက္ ေလးသန္းအထိ ေရာင္း ခ်ထားေသာ္လည္း အစိုးရ၏ မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္အသံုးျပဳရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဆင္းမ္ကတ္ ငါးသိန္းခန္႔ကို လိုင္းပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ မတ္လ ၃၁ ရက္၌ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသာ ဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို လိုင္းပိတ္သိမ္းရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း ၄ဒသမ၀၉ သန္း၊ တယ္လီေနာ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း ၃ ဒသမ၈၆ သန္းႏွင့္ အူရီးဒူး၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း တစ္သန္းခန္႔ကိုဧၿပီလဆန္း၌ လိုင္းပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။
 • Fri 19 May 2017 - 21:27
  နယ္စပ္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ား၌ ဖုန္းအသုံးျပဳေခၚဆုိခကို အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ တူညီမႈမရွိဘဲ သီးျခားေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin က ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ဖုန္းေခၚဆုိခကို ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၍ ဥပမာအေနျဖင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီေနာအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆုိခကို တစ္မိနစ္ ၁၀ က်ပ္ႏႈန္း အသုံးျပဳခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
 • Thu 18 May 2017 - 21:22
   ျပည္သူအတြက္ ထိ ေရာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပး ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္စာ မ်က္ႏွာကုိ မၾကာမီအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။   လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ ျပည္သူလူထုမွ ေပးပုိ႔လာသည့္တုိင္ၾကားစာမ်ား ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရန္ အားနည္းေနျခင္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆို တင္ျပခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအ ေျခအေနတို႔ကုိ လူထုသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေနဘုန္း လတ္က ေျပာသည္။
 • Wed 17 May 2017 - 21:43
  WannaCry တိုက္ခိုက္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသည္ ေမ လ ၁၅ရက္က အသိေပးအႀကံျပဳ ခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ WannaCry သည္တစ္ကမၻာလံုးအတိိုင္းအတာသို႔  ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိ ေၾကာင္း Windows (OS) အသံုးျပဳ သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို encrypt ျပဳလုပ္၍ဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ မေပးေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဖိုင္မ်ား ျပန္ လည္ၾကည့္႐ႈလိုပါက ေငြသြင္း ရမည္ဟူေသာ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထား သည္။ WannaCry သည္ Ransomware အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Worm အမ်ိဳးအစားကဲ့သို႔ပင္အ သံုးျပဳသူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မပါဝင္ ဘဲ ၎ကိုယ္တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိႏိုင္သ ျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ Patch Update ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Backup ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Tcp Port 445 ကို Block ထားျခင္း၊ SMB 1 service ကို Desable ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ေၾကာင္း Myanmar Computer Emergency  Response  Team (mmcert) က    ေၾကညာထား သည္။
 • Wed 17 May 2017 - 21:42
  ၂၀၁၇ အာဆီယံအုိင္စီ တီဆုကို  ျပည္တြင္းနည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚထားသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ အုိင္ စီတီနည္းပညာဆုိင္ရာ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ားကို ဆုအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ကစတင္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ အတြက္ အာဆီယံအုိင္စီ တီဆုကို ႏိုဝင္ဘာတြင္ ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံ၌ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ Public Sector, Private Sector, Corporate Social Responsability (CSR), Digital Content Category, Start-up Company ႏွင့္ Research and Development အစရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္ေျခာက္ခုေအာက္၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က ေၾက ညာသည္။
 • Mon 15 May 2017 - 22:16
    သဘာဝေဘးေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္ ႏိုင္မႈကို ေကာင္းကင္ေျမပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ ၃၀ ဦးအား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေမာင္း ႏွင္နည္း သင္တန္းကို ပထမအ ႀကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္း ႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္မွ သတင္းရရွိသည္။  ‘‘သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ား ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ ထိုခိုက္ႏိုင္မႈအေျခအ ေနေတြကို ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ေတြနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြ႐ုိက္ကူးၿပီး ေကာင္းကင္ေျမပံုေတြ ထုတ္ၿပီး ေတာ့ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဓိကသင္ၾကားေပး သြားမွာပါ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေလ ေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတ ကၠသိုလ္၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ သုေတသနာဌနမွ ဌာနမွဴးေဒါက္ တာသဲေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

Pages

Subscribe to Technology