Technology

 • Thu 23 Oct 2014 - 18:45
  ဂဏန္းအပူးႏွင့္ နံပါတ္အလွ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ သီးသန္႔ထုတ္ေရာင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Petter Furberg က ေျပာသည္။
 • Thu 23 Oct 2014 - 18:42
  CDMA 800 ဖုန္းနံပါတ္ ၇၃ ျဖင့္စေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ျပန္သိမ္းမည္ဆုိပါက တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ သိမ္းခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသံုးျပဳသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 23 Oct 2014 - 16:41
  ၎တုိ႔ အသစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Nokia ဆိုေသာ အမွတ္တံဆိပ္ကို ဖယ္ရွားေတာ့မည္ဟု Microsoft ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Wed 22 Oct 2014 - 22:17
  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း နည္းပညာက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းမွ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Geek Girls အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း အူရီးဒူးျမန္မာမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္ေစျခင္းဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲႏုိင္ငံတိုင္းမွာရွိသင့္တဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ အေျခခံအဆင့္ကစၿပီး ပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရႏုိင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု Geek Girls ျမန္မာ၏အႀကံေပး Adrianna Tan က ေျပာသည္။ Geek Girls ျမန္မာအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္းက သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဝါသနာပါေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကိုေတြ႕ဆံု၍ အသိပညာဖလွယ္ကာ နည္းပညာက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • Tue 21 Oct 2014 - 17:16
  ျပည္တြင္း၌ WiMax စနစ္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ Red Link ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏   ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္ Internet Service Provider လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ‘‘လိုင္စင္ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္စၿပီး လုပ္ေနပါၿပီ။ လုိင္စင္ရတာနဲ႔ သီးသန္႔လုိင္စင္၊ သီးသန္႔၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို  ေပးသြားဖို႔ရိွပါတယ္’’ဟု Red Link   အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးျမင့္ၫြန္႔ကေျပာသည္။   Red Link အေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရထားသည့္ ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔စ္ကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္မွ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ေပးေနျခင္းျဖစ္၍ မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္အညီ Internet Service Providerလုိင္စင္ကို  ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရိွသည္။
 • Mon 20 Oct 2014 - 22:39
  အူရီးဒူးျမန္မာက ၎တို႔ ၏ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုး ျပဳသူမ်ားအတြက္ SMS ေပးပို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ရွစ္မ်ဳိးကို မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အူရီးဒူးအေနျဖင့္ ယခင္က နည္းပညာအတားအဆီးမ်ား ေၾကာင့္ မရရွိခဲ့ေသာ SMS နည္း ပညာသစ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ စတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အူရီးဒူးမွ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ SMS ၀န္ေဆာင္မႈသစ္ မ်ားမွာ SMS Signature ၊ SMS Reply၊ SMS Copy ၊ Hold SMS ၊ SMS Schedule ၊ Future SMS ၊ SMS Check ႏွင့္ Cancel SMS တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 19 Oct 2014 - 22:02
  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို အသံံုးျပဳသူမ်ား အဆင္ေျပေစမည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘‘မိုဘိုင္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အကူးအေျပာင္းကာလအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ကြန္ရက္က အျပည့္အဝမႏုိင္ေသးတာ ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖေလွ်ာ့သြားဖို႔လုပ္ေနပါတယ္။ အျခားေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ’’ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မိုဘိုင္းအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ဖုန္းေျပာဆိုခႏႈန္းထားမ်ား၊ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားဝယ္ယူရာတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ေပး၍ ျပန္ေလွ်ာက္ေနရျခင္း စသည္တုိ႔အျပင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 18 Oct 2014 - 21:47
  ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တြင္ ေရြ႕လ်ားေဆးေပးခန္းမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ အူရီးဒူးျမန္မာႏွင့္ Pact ျမန္မာတုိ႔သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယခုျပဳလုပ္သြားမည့္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းဝန္ ေဆာင္မႈသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအလြယ္တကူမရႏုိင္ ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ လွည့္လည္၍ အေျခခံက်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားရရွိေစရန္၊ အာဟာရျပည့္ဝေစရန္၊ လုိအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ကေလး သူငယ္ေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ဖန္တီးေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္’’ ဟု အူရီးဒူးျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က ေျပာသည္။
 • Fri 17 Oct 2014 - 21:42
  အေမရိကန္အေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီ Honeywell က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူး ေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေဒသတြင္း ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ Tawan Jan-dangက ေျပာသည္။ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမ်ား၊ လံု ၿခံဳေရးေသာ့စနစ္မ်ား၊ အသံစနစ္ မ်ား၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္အခ်က္ ေပးကိရိယာႏွင့္ အလိုေလ်ာက္မီး သတ္ကိရိယာမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ား၊ေရဘားႏွင့္ ဂက္စ္ဘားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။
 • Fri 17 Oct 2014 - 21:38
   ျပည္တြင္း၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကေလးငယ္ မ်ား ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေစရန္ အူရီးဒူးျမန္မာသည္ Myanmar Mobile Education Project ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရြ႕လ်ားစာသင္ခန္း စနစ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါေရြ႕လ်ားစာသင္ခန္း myME Project သည္ ကေလးမ်ား အဓိကလိုအပ္ေသာ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ဂဏန္း သခ်ၤာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကြၽမ္းက်င္မႈတုိ႔ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ‘‘ျမန္မာျပည္တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့ေပးရတာ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္’’ဟု အူရီးဒူးျမန္မာ၏ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 21:38
  တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိုင္းတစ္တုိင္းလံုးအ တြက္ တာ၀ါတုိင္အလံုအေလာက္ ရိွေနၿပီး ဖုန္းတာ၀ါတုိင္ေပါင္း ရွစ္ရာထပ္မံတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သတင္းရရိွသည္။ လက္ရိွတြင္ ဖုန္းတာ၀ါတိုင္ေပါင္း ၃၀၅ တုိင္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းနက္၀ါ့ခ္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်မည့္ ေန႔ကုိ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့သည္။ ‘‘လက္ရိွတာ၀ါတုိင္နဲ႔ ဆိုရင္လည္း ဖုန္းနက္ခ္၀က္က ေကာင္းေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ ဖုန္းလုိင္းအရမ္းေကာင္းဖို႔အတြက္ဆုိ ရင္တာ၀ါတုိင္ ရွစ္ရာလိုတယ္’’ ဟု တယ္လီေနာျမန္မာမွ အမႈ ေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr.Petter Furberg ကေျပာသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 16:54
  ယခုႏွစ္တြင္က်င္းပသြားမည့္ ပခုကၠဴဘားကမ့္အား အုိင္တီနည္းပညာႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 16:32
  ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚတြင္ ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ First Aid Mobile App ကို အခမဲ့Download ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 16:30
  ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အားလံုးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ အား ေရြးခ်ယ္ကာ မိုဘုိင္း Application ေရးသားနည္းမ်ား အခမဲ့သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Samsung ျမန္မာ႐ံုးခြဲမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 16:28
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ က႑စံုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ Data Center တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 16 Oct 2014 - 14:03
  Google အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လူသံုးမ်ားေသာ မိုဘိုင္း OS ျဖစ္သည့္ Andriod အတြက္ Version 5.0 ကို ျဖန္႔ေဝသြားရန္ အသင့္ရွိေနၿပီဟု သိရသည္။
 • Wed 15 Oct 2014 - 23:11
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ား ယခုလေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘Network ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ၿပီး သံုးစြဲသူလက္ထဲထည့္ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ေနလို႔ ေနာက္က်ေနတာပါ။ ဒီ ၁၅ ရက္ကစၿပီး အေစာဆံုး ဆယ္ရက္၊အေနာက္က်ဆံုး ဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမယ္’’ဟုတယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီ CEO  Petter Fuberg က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တြင္တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္တစ္သန္းကို အေရာင္းဆိုင္ ၆,၀၀၀ ၌ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္လံုး သံုးစြဲႏိုင္မည္ဟု Petter Fuberg က ဆိုသည္။
 • Mon 13 Oct 2014 - 21:51
  ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ  ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွသတင္းရရွိသည္။ ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့လကပဲ ကရင္ျပည္နယ္ကအဖြဲ႕ေတြနဲ႔သြားၿပီးေဆြး ေႏြးခဲ့၊ အသင္းေတြဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုေျပာျပခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ လည္းထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။
 • Sat 11 Oct 2014 - 23:01
  ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ (Digital Winner Conference) App တီထြင္မႈၿပိဳင္ပဲြတြင္ Bagan Keyboard Mobile App ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ တယ္လီေနာက က်င္းပေပး သည့္ အဆိုပါၿပိဳင္ပဲြတြင္ BaganKeyboard သည္ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔မွ App မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူ သည္ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေနာ္ေ၀းမွာ သြားၿပိဳင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အတြက္ Bagan Keyboard ကို အင္အားႀကီးမားတဲ့ ပရိသတ္ေတြေရွ႕မွာ ခ်ျပၿပီးေတာ့ အာရွ၊ ဥေရာပက တျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေတြ႕ဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္’’ ဟု BaganInnovation Technology မွ တာ၀န္ရိွသူ ကိုစိုးခိုင္၀င္းကေျပာသည္။
 • Fri 10 Oct 2014 - 22:19
  တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္္ရက္ အတိအက်သတ္မွတ္ရျခင္းမရိွေသးဘဲ မူလက ခန္႔မွန္းထားသည့္ရက္ထက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ႏုိင္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သတင္းရရိွသည္။ ‘‘အခုအခ်ိန္ထိ ရက္အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသးပါဘူး။ မုိဘုိင္းကြန္ရက္ကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ စမ္းသပ္ေနပါ တယ္’’ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ တယ္လီေနာအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ စက္ တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ မႏၱေလး၌ေရာင္းခ်ၿပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာ တြင္ ရန္ကုန္၌ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Petter Furberg ကေစ်းကြက္ စတင္မိတ္ဆက္သည့္ေန႔၌ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to Technology