Technology

 • Fri 23 Jan 2015 - 22:41
   MPT ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC TEL)၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ျပည္ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ‘‘ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဆက္ သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ေဒသ ေတြမွာ ဆက္ၿပီးတုိးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိပါ တယ္။ ဘယ္ျပည္နယ္ေတြမွာ ထပ္ၿပီး  တိုးခ်ဲ႕သြားမယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC TEL မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ MECTEL အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဒီဇင္ဘာက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ နည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ကိုကိုးကြၽန္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ မတူပီ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားတုိးခ်ဲ႕၍ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ၿပီး အလားတူျပည္နယ္မ်ားတြင္ လည္း ဝန္ေဆာင္မႈတုိးခ်ဲ႕ေပး ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ေဒသေတြမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ လုပ္ေနသလို အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ သက္သာတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ေပးႏိုင္ဖို႔ ဝန္ေဆာင္ခေတြကို မၾကာမီမွာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ဖို႔လည္း စီစဥ္ေနပါတယ္’’ဟု MEC-TEL မွ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Fri 23 Jan 2015 - 22:40
   ေဆြသဟာ၀န္ေဆာင္မႈ သစ္မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး(MPT)၏ ဆင္းမ္ ကတ္ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားေရာင္း အားက်ဆင္းလာေၾကာင္း မုိဘုိင္း ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ သတင္း ရရွိသည္။ ‘‘ေဆြသဟာမိတ္ဆက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ လူေတြက သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျဖစ္မလာတဲ့ အတြက္ MPTအေပၚကို စိတ္၀င္ စားမႈေလ်ာ့လာတာကို  ေတြ႕ရ တယ္။ အခုဆုိရင္ MPTကိုအ၀င္ လက္ခံဖုိ႔ေလာက္ပဲ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက စဥ္းစားလာတာ ေၾကာင့္ ဆင္းမ္ကတ္ေရာ ေငြျဖည့္ ကတ္ပါ  ေရာင္းအားက်လာ တယ္’’ဟု လူႀကီးမင္းမုိဘုိင္းဖုန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမွ မန္ေန ဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာဦးျပည္စုိးထြန္းက ေျပာသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း MPTေငြ ျဖည့္ကတ္မ်ားမွာ ယခင္ကထက္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က်ဆင္းလာၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာ ငါးဆယ္ရာ ခုိင္္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေရာင္းအားက် ဆင္းလာကာ လူစိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း လူႀကီး မင္းမုိဘုိင္းဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ား ထံမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ေအာ္ပေရတာသုံးခုလုံးကို သုံးလုိ႔ရေနတဲ့ ရန္ကုန္မွာ လူေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက MPTကုိ သိိပ္မ သုံးျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ တျခားဖုန္း ေတြ လုိင္းမမိတဲ့ ေနရာမွာသာ ထုတ္ေျပာၿပီး အ၀င္လက္ခံတာ ေလာက္ပဲ အဓိကထားေတာ့တဲ့ အတြက္ ဘီလ္ျဖည့္တဲ့အေရအ တြက္လည္း က်လာပါတယ္’’ဟု Mr.Foneမုိဘုိင္းဖုန္းအေရာင္း ဆုိင္မွ စီမံခန္႔ခြဲေရးမန္ေနဂ်ာကို တင္ေအာင္လြင္ကေျပာသည္။
 • Fri 23 Jan 2015 - 22:39
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြန္ရက္တုိ႔၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနဒုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္ကဆုိသည္။   ‘‘ဆက္သြယ္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ကို ေအာ္ပေရတာမ်ားက ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ႀကိဳးဖုန္း၊ ဖက္(စ္)၊ အထူးလံုၿခံဳမႈလိုအပ္ေန တဲ့ ဘဏ္ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အင္တာ နက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဇန္န ၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ ရာ က႑မ်ား၏ နည္းပညာလံုၿခံဳ ေရးအတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႕ (ITU)၊ အာရွ-ပစိဖိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ ဗဟို ဌာနတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Fri 23 Jan 2015 - 11:56
  ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေငြေပးေခ်ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ရွိလာခဲ့သည္။
 • Fri 23 Jan 2015 - 01:22
   နည္းပညာကုမၸဏီ Red Dot သည္ အီလက္ထရြန္နစ္ မိုဘိုင္းေငြျဖည့္စနစ္ (E-Top Up Service)ကို စတင္မိတ္ဆက္ လိုက္ၿပီး နာမည္ႀကီးစူပါမားကက္ မ်ားသာမက ေဈးအေရာင္းဆိုုင္ငယ္မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
 • Fri 23 Jan 2015 - 01:15
   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT)အေနျဖင့္ ၎တို႔ထက္ေစ်းေလွ်ာ့ ခ်၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည္ဆိုပါက စိုးရိမ္ည္မဟုတ္ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို သာ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာဖာဘတ္ကေျပာၾကားသည္။
 • Wed 21 Jan 2015 - 23:22
  မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအ တြက္ အက္ပ္မ်ားက မ်ားျပားလွ သည္။ အမ်ားစုမွာ အခမဲ့ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခမဲ့မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရသည္မ်ားက မနည္းလွဟု မိုဘိုင္းလံုၿခံဳ ေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးသည္။ ယင္းမွာ မိမိကို ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 • Mon 19 Jan 2015 - 19:51
  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT)သည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခကို လက္ရွိထက္ သက္သာသည့္ သီးသန္႔ႏႈန္းထားတစ္ခု ျဖင့္ ေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ MPT သည္ ၎တို႔၏ ေဆြသဟာအစီအစဥ္သစ္သံုးစြဲသူမ်ား ကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ဖုန္းေခၚဆိုခ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ 1MB လွ်င္အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ၁၅ က်ပ္ေကာက္ခံေနလ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါေကာက္ခံမႈမ်ားထက္ ခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာသည္။ ‘‘ကုမၸဏီေတြအတြက္ သူတို႔ေတြ (ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု) ေဆြး ေႏြးေနၾကတယ္။ အရင္က အၾကမ္းဖ်င္းေဆြးေႏြးထားတာေတာ့ ရွွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတည္မျပဳရေသးဘူူး။ ေနျပည္ေတာ္႐ုံးကိုလည္းတင္ျပလာတာမရွိေသးဘူး’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ပံုမွန္ေကာက္ခံမႈထက္ ေလ်ာ့ နည္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ဳိးျဖင့္ ေကာက္ခံေသာစနစ္ရွိၿပီး အဆိုပါစနစ္မွာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ ငန္းရွင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ထြန္းက သံုးသပ္သည္။
 • Sun 18 Jan 2015 - 22:26
  MPTႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ MECTEL သည္ CDMA 800mhz ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆုိခေတြကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေတြၿပီးသြားရင္ အသံုးျပဳသူေတြသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေပးသြားပါမယ္’’ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MECTEL) မွ တာဝန္ခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက MPT က မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တြင္ CDMA ဖုန္းမ်ား မပါဝင္သည့္အတြက္ MECTEL မွ ၎တို႔၏ CDMA 800mhz ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • Sat 17 Jan 2015 - 20:22
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မုိဘုိင္းကြန္ရက္ကို ေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ဧရိယာမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း MPTႏွင့္ ပူူးေပါင္းထားသည့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစု(KSGM)မွ ဒါ႐ုိက္တာမစၥတာတကာရွီရွီဂ်ီႏုိကေျပာသည္။ ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္က လိုင္းမိၿပီး ေကာင္းေကာင္းသုံးႏုိင္တဲ့ ဧရိယာက အရမ္းက်ဥ္းေနပါေသးတယ္။ သုံးႏုိင္တဲ့ေနရာေတြက်ေတာ့လည္း အရည္အေသြးက ညံ့ေနတာေတြရွိေနပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလကထက္စာရင္ေတာ့ လုိင္းေတြ အနည္းငယ္တုိးတက္လာေပမယ့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ပဲ  ေကာင္းေကာင္းလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေသးပါတယ္’’ ဟု မစၥတာတကာရွီရွီဂ်ီႏုိကရွင္းျပသည္။ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ KIDDႏွင့္ ဆူမိတုိမိုေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ KSGMသည္ MPTႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို 3Gမုိဘုိင္းကြန္ရက္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။
 • Fri 16 Jan 2015 - 21:13
  MPT ၏ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးမျပဳလို၍ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္သူမ်ား အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍မရေတာ့သည့္ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားက ေျပာသည္။ ‘‘ေဆြသဟာ မသံုးခ်င္ေတာ့ လုိ႔ UNSUB SWE လုပ္လုိက္တာ ရွိၿပီးသားအင္တာနက္ပါေပ်ာက္သြားတယ္။ ႏွစ္ရက္တိတိ APN ျပန္ခ်ိန္လိုက္၊ Restart ခ်လိုက္လုပ္တာ မထူးလို႔ တစ္ေသာင္း အကုန္ခံၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္လုိက္ရတာပဲအဖတ္တင္တယ္’’ဟု MPT ဖုန္းအသံုးျပဳသူ ကိုေအာင္ျမင့္က ဆုိသည္။ မူလက အင္တာနက္ ေလွ်ာက္မထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြသဟာျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး ျပန္ဖ်က္မည္ဆုိပါက အင္တာနက္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အင္တာနက္ရွိၿပီးသား အသံုးျပဳသူမ်ားပါ အသံုးျပဳ၍မရေတာ့သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း MPT ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသည္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔ ၏ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး မူလက အင္တာနက္ရွိသူမ်ား အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့ပါက MPT ၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Call Center ျဖစ္ေသာ ၁၀၆ သို႔ ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Jan 2015 - 21:03
  အမ္ပီတီက အသစ္မိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆြသဟာအစီအစဥ္မွာ မိုဘုိင္းဖုန္းသုံးစဲြသူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ္လည္း အစီအစဥ္စတင္ၿပီး ၂ ရက္အၾကာတြင္ အသုံးျပဳသူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့အခ်က္အလက္က ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ တစ္သန္းျပည့္ေျမာက္သြားပါၿပီ’’ ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာသည္။ အမ္ပီတီအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္ ငါးသန္းခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး အမ္ပီတီ ဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ စုစုေပါင္း ၁၁ သန္းရွိကာ ယင္းတုိ႔ထဲမွတစ္သန္းေက်ာ္မွာ  ေဆြသဟာ၀န္ေဆာင္မႈကို  အသုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ ေဆြသဟာအစီအစဥ္ စတင္သည့္ေန႔တြင္ မွတ္ပုံတင္သူမ်ားမွာ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရၿပီး Data ျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခေကာက္ခံသည့္ စနစ္မွာလည္း ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈသုံးစဲြသူမ်ားက ေျပာသည္။
 • Thu 15 Jan 2015 - 17:58
  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး(MPT)သည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖုန္းေခၚဆုိခေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ကို ဇန္န၀ါရီ  ၁ရက္က စတင္ၿပီး အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားက အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
 • Thu 15 Jan 2015 - 17:08
  Facebook ၏ ႐ံုးသံုးဗားရွင္းဟု ဆိုႏုိင္သည့္ Facebook at Work ကို မိတ္ဆက္လုိက္ၿပီးေနာက္ ႐ံုးတြင္း လုပ္ငန္းပိုင္း မွ်ေဝေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Wed 14 Jan 2015 - 22:43
  ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ယန္းေငြ ၁၀ ဒသမ၇ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အတိုင္ပင္ခံ(အႀကံေပး) အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။  ‘‘ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူၿပီးသြားပါၿပီ။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး က႑ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းေတြမွာလုပ္သြားမလဲဆိုတာေရြးရမယ္။ အဲဒါ ၿပီးမွ စလုပ္လို႔ရပါမယ္’’ဟု ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတာဝန္ခံ မစၥတာ ကီမီဟီ ကိုကီမူရာကေျပာသည္။    ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ က အေရွ႕ေတာင္ အာရွဆီးဂိမ္းႏွင့္  အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးတို႔ကို တာဝန္ယူမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ယန္းေငြ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကို အေရးေပၚ အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ယခုထုတ္ေပးမည့္ ေခ်းေငြမွာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ပို၍ျပည့္စံုေစရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 • Wed 14 Jan 2015 - 20:38
  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ Peace Tech Exchange အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 14 Jan 2015 - 17:50
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အင္တာနက္ စိစစ္ တည္းျဖတ္မႈ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္တာ အေတာအတြင္း အြန္လိုင္းေပၚရွိ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေပါင္း (၃)သန္းေက်ာ္ကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။   Xinhua သတင္းေအဂ်င္စီက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အြန္လုိင္း အသံုးျပဳမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔စင္ရွင္းလင္းေရး စီမံကိန္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 • Wed 14 Jan 2015 - 17:43
  အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တီထြင္ေနသည့္ နည္းပညာ က႑တြင္ Google ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားေၾကာင္း GM ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၸဏီက အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 • Wed 14 Jan 2015 - 17:41
  Samsung ကုမၸဏီသည္ Android OSကို အသံုးျပဳမထားသည့္ တန္ဖိုးနည္း စမတ္ဖုန္းမ်ားကို အိႏၵိယတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။   ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ Samsungက ေဒၚလာ(၉၀)ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Google ၏ Android OS အစား Samsung၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေရးဆြဲ အဆင့္ျမႇင္တင္ခဲ့သည့္ Tizen Software ကို အစားထုိး အသံုးျပဳထားသည္။
 • Mon 12 Jan 2015 - 20:55
  MPT ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ MECTEL သည္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွစ၍ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ ခ်လိုက္ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္၀ယ္ယူပါက က်ပ္တစ္ေသာင္းေပး၍ အင္တာနက္ေလွ်ာက္စရာမလိုေတာ့ဘဲတစ္ပါတည္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္  ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း MPT က မိတ္ဆက္လိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တြင္ CDMA ဖုန္းမ်ားမပါ၀င္၍ MECTEL က ၎တို႔၏ CDMA 800mHz  (0931....)  ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ‘‘အခုလက္ရွိမွာ ကနဦးအေနနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ ခ်ေပးလုိက္တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ထပ္ၿပီး လုပ္ေပးသြားဖို႔ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MECTEL) မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ MECTEL ကေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳ ခမ်ားမွာ ယခင္ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္မွ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေပးျခင္း၊  အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းေပး၍ ေလွ်ာက္ထားစရာမလိုေတာ့ျခင္းႏွင့္ ယခင္ ကတ္ေပ်ာက္၊ ကတ္ပ်က္မ်ားကို ျပန္ေလွ်ာက္ရာတြင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေကာက္ခံေနရာမွ ၁,၅၀၀ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Technology