Tourism

 • Thu 03 May 2018 - 10:06
  ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ (ျပည္ပ) ျပန္လည္ခ်ထား ေပးရန္ ခရီးသည္လက္ခံမႈစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိး၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။
 • Thu 03 May 2018 - 10:05
   ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလုိင္း (MNA) ႏွင့္ မန္းရတနာပံုေလေၾကာင္းလုိင္း တုိ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ ေမလ ၁ ရက္ကစတင္၍ ျပည္တြင္းခရီး စဥ္ ၁၃ ခု ေျပးဆြဲမည္ဟု MNA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Thu 03 May 2018 - 10:02
  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ ရာလိုင္စင္ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳထားေသာ္ လည္း အင္တာနက္လိုင္း အခက္ အခဲေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀ ခန႔္သာရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳး ဝင္းၫြန္႔က ေျပာသည္။
 • Sun 29 Apr 2018 - 22:15
  ပညာရွင္မ်ား တေကာင္း ေဒသ၌ ရွာေဖြတူး ေဖာ္ရျခင္းသည္ ေကာက္႐ုိးပုံထဲအပ္ရွာရသကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရွးအက်ဆုံးဟု ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာသာ မက ကမၻာတြင္ပါေတြ႕ရွိရန္အ လြန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပုိင္း မင္းတုန္းမင္းတည္ခဲ့ ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀၀ မျပည့္ေသး ၍ အႏုလက္ရာအေတာ္မ်ားမ်ား ပကတိအတိုင္း က်န္ရွိေနေသး သည္။ ထုိ႔အတူသတိုးမင္းဖ်ား တည္ေသာ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းသည္ ႏွစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းအႏု လက္ရာတို႔ကုိ အတန္အသင့္ျမင္ ႏုိင္ေသးသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဗိသုကာပညာအထြတ္အ ေခါင္ျမန္မာ့ဦးစြန္းတလူလူလြင့္ ခဲ့ေသာ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းပုဂံ သည္ ႏွစ္ ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္၍ အုိမင္းေဆြးျမည့္လွေခ်၏။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ ေရာႁပြမ္းလာ၍ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနရ သည္။ ထုိထက္ပုိမုိေရွးက်ေသာ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာႏွင့္ ဗိႆႏုိးတို႔ကုိ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအရ သီးသန္႔နယ္ေျမအျဖစ္ သာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထား ႏုိင္သည္။ တေကာင္းေဒသ တ ေကာင္း၀န္းက်င္သည္ကား အ လြန္ေရွးက်သည္ဟု ယူဆထား ေသာ္လည္း အေထာက္အထား မ်ားရွာေဖြရာ၌ လူေနရပ္ကြက္ မ်ားေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳေနပါ သည္။
 • Sun 29 Apr 2018 - 22:04
  ေဆး႐ုံမွ ေလွ်ာက္လာ ေသာအခါ လမ္း ဘယ္ဘက္တြင္ တ ေကာင္းေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပတိုက္၀င္းကို ျမင္ရသည္။ ျပ တိုက္သည္ ေျမအျမင့္တြင္တည္ ရွိကာ ခံ့ညားစြာေတြ႕ရသျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္။ ျပတိုက္ အတြင္းသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းမ၀င္ဘဲ ၀န္း က်င္ရွိတူးေဖာ္ထားေသာ ေျမေန ရာမ်ားကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္ျဖစ္ သည္။ တေကာင္းျပတိုက္၀င္းအ တြင္း ျပသထားေသာကုန္းအမွတ္ (၂၉)ႏွင့္ (၄၃)တို႔သည္ တူးေဖာ္ ကာလမၾကာေသး။ ငါးႏွစ္မွ်သာရွိ ေသးသည္။ ဤေနရာသည္လည္း ပုဂံေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိရာျဖစ္ၿပီး ကုန္းေဘာင္ ေခတ္၌ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဓမၼာ႐ုံကဲ့သုိ႔လူအမ်ား စုေ၀းရာ ဗုဒၶသာသနိကအေဆာက္ အအုံငယ္ဟုယူဆရၿပီး ေၾကးစည္ (သုိ႔မဟုတ္)တုံးေမာင္းကဲ့သုိ႔ ခ်ိတ္ ဆြဲရာရွိေၾကာင္း၊တူးေဖာ္ရာ၌ ပုဂံ ေခတ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္လက္ ရာအုတ္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား၊ ေရစင္သြန္း အုိး၊ သပိတ္ကြဲမ်ား၊ ေျမ႐ုပ္ဒုိး ျပားမ်ား၊ ေျမပုတီးေစ့မ်ား၊ ေၾကး ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ လူ႔အံသြားႏွင့္ တိရစၧာန္အ႐ုိးမ်ား ေတြ႕ရသျဖင့္ လူအမ်ား စုေ၀းရာေနရာျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေနရာ တြင္ ေျမအနက္သုံး၊ ေလးေပ ေအာက္၌ ေရွးေဟာင္းေျမအုိးႀကီး တစ္လုံးေတြ႕ရသျဖင့္ ပကတိအ ေျခအေနအတိုင္း အမုိး၊ အကာ ျပဳလုပ္ကာ ျပသထားသည္။
 • Wed 25 Apr 2018 - 16:18
  ၿမိတ္ကြၽန္းစုသုိ႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မ်ား၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း တြင္ ေရေအာက္၌သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားရွိ၊ မရွိေလ့လာစစ္ေဆး ေနေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။
 • Wed 25 Apr 2018 - 16:16
  ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္(ျပည္ပ)ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္အသင္း(UMTA)၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ လုပ္ငန္း ငယ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကး ကင္းလြတ္ေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေျပာ သည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ ရန္ အသင္း၀င္အျဖစ္ဦးစြာ၀င္ ေရာက္ရသည္မွာ မျဖစ္သင့္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕၏ေ၀ဖန္မႈအေပၚ ၎ကအ ထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:41
  သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေလ လံတင္ေရာင္းခ်သည့္ မည္သည့္ သစ္ကိုမဆို နယ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:40
  ရန္ကုန္− မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ တြင္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမႈေၾကာင့္ အဆုိပါေဒသတြင္း ရွိ ေရႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေဒသတြင္ အလားတူရင္ဆုိင္ေန ရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:38
  မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အပါအ၀င္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ခရီးသြားေဒသမ်ားကုိေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ခရီး သြားျမႇင့္တင္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအထက္ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းယုက ေျပာသည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:37
  ငပလီကမ္းေျခရွိ ဟိုတယ္အားလံုး တည္းခိုသူမ်ား ျပည့္ေန၍ သႀကၤန္ကာလၿပီးခ်ိန္အထိ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူထားသူမ်ားကလြဲ၍ အခန္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ငပလီဟိုတယ္ဇုန္ဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကား သည္။
 • Tue 10 Apr 2018 - 12:34
  နယ္စပ္ဂိတ္မွ တ႐ုတ္ခရီး သြား ဝင္ေရာက္မႈကို လက္ရွိတြင္ လံုးဝခြင့္မျပဳသင့္ဘဲ ေလေၾကာင္း ျဖင့္ ဝင္ရာက္ျခင္းကိုသာ ခြင့္ျပဳ သင့္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:41
  ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ႔ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေဒ သတစ္ခုအျဖစ္ ယူနက္စကိုသို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အီတလီ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ေျမာက္ဦး) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာသန္းထုိက္က ေျပာၾကားသည္။ 
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:40
  အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္သည့္  Hilton သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္မႏၲေလးတြင္ Hilton Mandalay အမည္ျဖင့္ ဟိုတယ္သစ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:37
  လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခရီးသြား ရာသီ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထပ္မံက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Thu 29 Mar 2018 - 22:22
   ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Canal + Group သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအလွအပမ်ား အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၎တို႔ ေစ်းကြက္တည္ရွိရာ ႏိုင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ ျပန္လည္ျပသရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု Canal + Myanmar FG အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာအာဝမ္ က ေျပာသည္။ Canal + Group သည္ ျပည္တြင္းရွိ Forever Group ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Canal + ႐ုပ္သံလိုင္း ႏွင့္ Set Top Box မ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၂၉ ရက္က စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 14:11
  ပတၱျမားေျမ ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ျဖင့္ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာ၌ပါ ထင္ရွားၿပီး လူသိမ်ားသည့္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၌ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ၿမိဳ႕သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္၊ အခမ္းနားဆုံးပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ မုိးကုတ္ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ ပြဲေတာ္ကို က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 • Mon 26 Mar 2018 - 22:24
  ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္တားျမစ္ထားသည့္ ပုဂံေရွး ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဇုန္အတြင္း ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလွဴေငြအ ျဖစ္ ဟုိတယ္အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ငါးေသာင္းက်ပ္ေပးသြင္း၍ အ ခန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ပါရွိသည့္ၾကယ္ ေလးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္တစ္ လုံးေဆာက္လုပ္ေနသည္။
 • Thu 22 Mar 2018 - 22:05
  ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္ကုန္းမ်ားတည္ ေဆာက္ေနမႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္ကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း ေၾကာင့္ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဌာန မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရွး ေဟာင္းသုေတသနပညာအသင္း က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 21 Mar 2018 - 14:19
  ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မႏၲေလးက်ံဳးေတာင္ဘက္လမ္း ေလွ်ာက္သႀကၤန္တြင္ ခရီးသြား မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားလုံၿခံဳေရးရဲ တပ္ဖြဲ႕မ်ားတိုးျမႇင့္ခ်ထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားလုံၿခံဳ ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ (မႏၲေလး)မွ ဒုရဲမွဴး လွျမင့္က ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Tourism