Tourism

 • Wed 29 Mar 2017 - 11:55
  တယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈအေရအတြက္ စာရင္းေျပာင္းလဲျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သုံးသပ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ပုိမုိတုိးတက္၀င္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းအခ်ဳိ႕က ျပဆုိေနသည္။
 • Wed 22 Mar 2017 - 11:38
  မၾကာမီေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွစ္ကူးကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အပန္းေျဖအနားယူရာ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရာအတာေရသဘင္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲၾကသူမ်ားရွိသလို အားလပ္ရက္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပရွိ ခရီးစဥ္မ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ ေခတ္စားသည့္ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလတြင္ ျပည္တြင္းအလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ားထက္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ၀ယ္ယူမႈသိသာစြာျမင့္တက္လာၿပီး အာရွတိုက္အတြင္းရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားလာေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံမွ သိရသည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 12:17
  ၂၀၁၇ ၏ ပထမသုံးလအတြင္း ငပလီႏွင့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမ်ားသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားျပားေနၿပီး ယမန္ ႏွစ္ကထက္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ယင္းဟုိတယ္ဇုန္မ်ားက သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 12:10
  ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသသို႔ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ားျဖင့္ လာ ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ၁,၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။
 • Wed 15 Mar 2017 - 11:48
  ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ကန္႔သတ္နယ္ေျမစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပပါက သြားေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလုိင္စင္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္လုိပါက ၿမိဳ႕ေပၚတစ္ေနရာတည္းကိုသာ သြားလာခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး-မတၱရာ-သပိတ္က်င္း-မိုးကုတ္ လမ္းေၾကာင္းကသာ သြားေရာက္ရမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 11:57
  ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ FMIေလေၾကာင္းလုိင္း သည္ လာမည့္ဧၿပီက စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ဖ်ားရွိ ျမစ္ ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ဖ်ားရွိေကာ့ ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးစဥ္တုိးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 11:55
  ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြေလ ဆိပ္တြင္ ေလယာဥ္ေျခာက္စီးအ ထိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တည္ ေဆာက္ေနသည့္ ေလဆိပ္အ ေဆာက္အအံုသစ္ကုိ မတ္လကုန္၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန၊ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဌာနခဲြမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 11:54
  ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းကစ၍ ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခတြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္႐ႈခင္္းမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္Scuba Diving အပန္းေျဖ ေရငုပ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္လာေၾကာင္း Myanmar Dive Center ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာကို႐ူပသက္ေ၀က ေျပာသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 12:00
  ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အဓိက ၀င္ထြက္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Yangon Tourism Master Plan တစ္ရပ္ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:58
  အေလာင္းေတာ္ ကႆပအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ကို သဘာ၀ အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco- Tourism) ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 13:42
  ပုဂံဘုရားမ်ားေပၚတြင္ ေန၀င္ခ်ိန္ တက္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၀င္ေၾကး ေကာက္ခံရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 13:40
  ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီႏွင့္ စီမံကိန္းစ တင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ယခုလအတြင္း ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္ လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဆဲျဖစ္၍ ခန္႔မွန္းခ်က္အတုိင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 13:38
  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ဓႏုကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ပင္းတ ယၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ားကုိ ယခုႏွစ္ ဧၿပီကစ၍ ဇုန္၀င္ေၾကး ငါးေဒၚလာတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 12:10
   ျမန္မာျပည္ ေတာင္ ဘက္စြန္းရွိ ေကာ့ေသာင္းေလ ဆိပ္ကို ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္မည့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အျဖစ္ တိုး ခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 12:08
  ၾသစေၾတးလ် အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလမ္း ၫႊန္ဝက္ဘ္ဆုိက္ Lonely Planet က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇  အတြင္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံထဲတြင္ ျမန္မာႏိုိင္ငံကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 01 Feb 2017 - 11:45
  ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံသံုးခုမွ ဆုိင္ကယ္အစီးေရ ၁၀၀ ပါဝင္မည့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ဆုိင္ကယ္စီးခရီးစဥ္ကို ဧၿပီအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 01 Feb 2017 - 11:41
  ျမန္မာႏုိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးစဥ္ေဒသသံုးခုကို အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႐ံုးက Asean Community Bas-ed Tourism Award 2017 ဆု မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘အာဆီယံအတြင္းမွာ Home Stay နဲ႔ Community Based Tourism (CBT)ဆုိၿပီး ဆု ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ Home Stay မလုပ္ေသးေပမယ့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးစဥ္ေတြ စၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္္မာႏုိင္ငံက ခရီးစဥ္သံုးခုကို Asean CBT Award 2017 ဆုေတြ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 01 Feb 2017 - 11:39
  အေမရိကန္အေျခစုိက္ ဟီလ္တန္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဧဒင္လုပ္ငန္းစုတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ဟိုတယ္ငါးလုံး ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဟီလ္တန္ ဟိုတယ္ (ေနျပည္ေတာ္၊ ငပလီ)အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မစၥဟယ္လင္ဂ်က္ေကာ့ဘ္က ေျပာသည္။ ‘‘ဧဒင္လုပ္ငန္းစုနဲ႔ ဟိုတယ္ငါးလုံး အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲဆိုတဲ့ ဟိုတယ္ေတြက ဧဒင္လုပ္ငန္းစုက ေဆာက္လုပ္တာပါ။ ပုဂံ၊ မႏၲေလး၊ အင္းေလးနဲ႔ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္မွာလည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တျခားေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြကလည္း ကြၽန္မတို႔ဟိုတယ္ေတြကို စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မ အတည္ျပဳ မေျပာၾကားႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဧဒင္လုပ္ငန္းစုနဲ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက သေဘာတူထားခဲ့ၾကတာပါ’’ ဟု မစၥဟယ္လင္ဂ်က္ေကာ့ဘ္က ေျပာသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:00
  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသျဖစ္လာေရးအတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျဖင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီ ရွန္လြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 11:59
  ပုဂံေဒသကုိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ေဒ သျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္စက္တင္ဘာ၌ အဆုိျပဳလႊာ မူၾကမ္း တင္ျပမည္ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Tourism