ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစိတ္ဝင္စားမႈနည္းတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာေတြက ေဖာ္ျပ

Mon, 2017-07-17 17:59 -- zaythu
၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကနည္းတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဇူလိုင္၁၇ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႔တဲ႔ အဖြဲ႔၃ခုက အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အဲဒီ႔အစီရင္ခံစာမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက က႑အမ်ားစုမွာ အဆင္ေျပေပမယ္႔ လိုအပ္မႈေတြေတာ႔ရွိေနေသးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ၊ ေအာက္ခ်င္းလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က ပူးေပါင္းေစာင္႔ၾကည္႔ၿပီး ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
အဲဒီ႔အစီရင္ခံစာမွာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - အိမ္႔ျမတ္ႏိုးေဇာ္
Monday, July 17, 2017